pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Zgoda Na Wysłanie Oferty KredytowejWitam,

Chciałbym uzyskać Panstwa zgodę na przesłanie informacji dotyczącej oferty 
kredytów firmowych oraz faktoringu.
Jeśli wyrażają Panstwo zgodę na przesłanie informacji z naszą ofertą uprzejmie 
proszę o e-mail zwrotny.

Z poważaniem
Biuro Kredytów Firmowych
tel. 791 - 791 - 006
e-mail: biuro%kredytowanie-online.pl@localhost
Kompleksowe Usługi Finansowe


Home | Main Index | Thread Index | Old Index