Index of source-changes for January, 2000


FromSubject
01/01/2000
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Martin J. Laubach CVS commit: pkgsrc
Martin J. Laubach CVS commit: pkgsrc
Martin J. Laubach CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Krister Walfridsson CVS commit: gnusrc
Bill Sommerfeld CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Martin J. Laubach CVS commit: doc
Martin J. Laubach CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Bill Sommerfeld CVS commit: syssrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
01/02/2000
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: gnusrc
SAITOH Masanobu CVS commit: gnusrc
SAITOH Masanobu CVS commit: gnusrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: doc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
01/03/2000
Luke Mewburn CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: sharesrc
Soren S. Jorvang CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Kimmo Suominen CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: pkgsrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: sharesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
01/04/2000
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Klaus Klein CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Christian E. Hopps CVS commit: doc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Bill Studenmund CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Todd Vierling RE: CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: sharesrc
Christian E. Hopps CVS commit: sharesrc
Christian E. Hopps CVS commit: sharesrc
Christian E. Hopps CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: doc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
01/05/2000
Simon Burge Re: CVS commit: syssrc
matthew green CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: basesrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: doc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: pkgsrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: doc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: sharesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc (fwd)
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: gnusrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
David Brownlee Re: CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: othersrc
Hubert Feyrer CVS commit: othersrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: othersrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
D'Arcy J.M. Cain CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: doc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: sharesrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
01/06/2000
Simon Burge Re: CVS commit: pkgsrc
Simon Burge Re: CVS commit: basesrc
itojun@iijlab.net wscons update for wsdisplay_font
Kazuki Sakamoto CVS commit: pkgsrc
Kazuki Sakamoto CVS commit: pkgsrc
Kazuki Sakamoto CVS commit: doc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Bill Studenmund CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam Re: CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Kazuki Sakamoto CVS commit: pkgsrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Jeremy Cooper CVS commit: basesrc
Kazuki Sakamoto CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: pkgsrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Rob Windsor CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
ITOH Yasufumi CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Tim Rightnour CVS commit: doc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
William J. Coldwell CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Andy Doran Re: wscons update for wsdisplay_font
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Bill Sommerfeld CVS commit: basesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Leo Weppelman CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Jeremy Cooper CVS commit: doc
Leo Weppelman CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: sharesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Lex Wennmacher CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Kazuki Sakamoto CVS commit: doc
Jeremy Cooper CVS commit: basesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: gnusrc
Krister Walfridsson CVS commit: gnusrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Matthias Scheler Re: CVS commit: basesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
01/07/2000
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
David Brownlee Re: CVS commit: basesrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld CVS commit: sharesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Mark Brinicombe CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: sharesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Simon Burge Re: CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Andy Doran CVS commit: xsrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
01/08/2000
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: doc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Darrin B. Jewell CVS commit: syssrc
Darrin B. Jewell CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: sharesrc
Luke Mewburn CVS commit: sharesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: sharesrc
Matthias Scheler CVS commit: sharesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: sharesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Ty Sarna CVS commit: doc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Martin J. Laubach CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Takao Shinohara CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: pkgsrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
01/09/2000
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: doc
Ignatios Souvatzis CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: sharesrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: basesrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Bill Sommerfeld CVS commit: basesrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: basesrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Steve Woodford CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Andy Doran Re: CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Mark Brinicombe CVS commit: basesrc
Mark Brinicombe CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
matt debergalis CVS commit: basesrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Eduardo Horvath CVS commit: syssrc
Mark Brinicombe CVS commit: syssrc
Mark Brinicombe CVS commit: syssrc
Jim Wise Re: CVS commit: syssrc
Jon Buller CVS commit: syssrc
Matt Thomas Re: CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Mark Brinicombe CVS commit: syssrc
Mark Brinicombe CVS commit: syssrc
Mark Brinicombe CVS commit: syssrc
01/10/2000
Simon Burge Re: CVS commit: basesrc
Simon Burge Re: CVS commit: syssrc
David Brownlee Re: CVS commit: basesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Andy Doran Re: CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Takao Shinohara CVS commit: xsrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
itojun@iijlab.net MAKEDEV change for ttyNN
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Jim Wise Re: CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: sharesrc
Andy Doran CVS commit: doc
Andy Doran CVS commit: doc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Jim Wise Re: CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Antti Kantee CVS commit: doc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
Thorsten Frueauf CVS commit: pkgsrc
Thorsten Frueauf CVS commit: pkgsrc
Thorsten Frueauf CVS commit: doc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Soren S. Jorvang CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: doc
matt debergalis CVS commit: sharesrc
Matt Thomas CVS commit: gnusrc
Chuck Silvers CVS commit: syssrc
01/11/2000
Bernd Ernesti CVS commit: xsrc
Bernd Ernesti CVS commit: xsrc
Bernd Ernesti CVS commit: xsrc
Matthias Scheler CVS commit: xsrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Thor Lancelot Simon CVS commit: doc
Steve Woodford CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Kazuki Sakamoto CVS commit: pkgsrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: xsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Chuck Silvers CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Bernd Ernesti CVS commit: xsrc
Jim Wise Re: CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: doc
Ignatios Souvatzis CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Chris G. Demetriou CVS commit: syssrc
Chris G. Demetriou CVS commit: syssrc
Tim Rightnour CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: doc
Soren S. Jorvang CVS commit: pkgsrc
Soren S. Jorvang CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: sharesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Jon Buller CVS commit: pkgsrc
Jon Buller CVS commit: doc
Jon Buller CVS commit: pkgsrc
Leo Weppelman CVS commit: sharesrc
01/12/2000
Perry E. Metzger CVS commit: xsrc
Leo Weppelman CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: basesrc
Johan Danielsson CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda PS.Z files on xsrc?
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: syssrc
Darrin B. Jewell CVS commit: syssrc
Chris G. Demetriou CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Chris G. Demetriou CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS move: pkgsrc
Michael Graff Re: CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Jim Wise Re: CVS commit: basesrc
Bill Sommerfeld Re: CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
Bill Studenmund Re: CVS commit: basesrc
Michael Graff Re: CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Luke Mewburn CVS commit: doc
Jim Wise Re: CVS commit: doc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: basesrc
Jon Buller CVS commit: pkgsrc
Jon Buller CVS commit: doc
Jon Buller CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: pkgsrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: pkgsrc
Martin J. Laubach CVS commit: sharesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
01/13/2000
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Tim Rightnour CVS commit: cryptosrc-us
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: sharesrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Kazuki Sakamoto CVS commit: pkgsrc
Soren S. Jorvang CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: sharesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Martin J. Laubach CVS commit: sharesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
01/14/2000
Hubert Feyrer Re: CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: pkgsrc
ITOH Yasufumi CVS commit: syssrc
ITOH Yasufumi CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: pkgsrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: doc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: doc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Tim Rightnour CVS commit: cryptosrc-us
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Izumi Tsutsui CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
David Brownlee Re: CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: sharesrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Konrad Schroder CVS commit: syssrc
Konrad Schroder CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: basesrc
Chris G. Demetriou CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: doc
Frederick Bruckman Re: CVS commit: pkgsrc
Brian C. Grayson CVS commit: basesrc
01/15/2000
Charles M. Hannum CVS commit: xsrc
Charles M. Hannum CVS commit: xsrc
Charles M. Hannum CVS commit: xsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Minoura Makoto CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Manuel BOUYER CVS commit: basesrc
Manuel BOUYER CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: doc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Chuck Silvers CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Bill Sommerfeld CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Assar Westerlund CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Eduardo Horvath CVS commit: syssrc
Eduardo Horvath CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Assar Westerlund CVS commit: sharesrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Ty Sarna CVS commit: pkgsrc
Ty Sarna CVS commit: doc
Konrad Schroder CVS commit: syssrc
Konrad Schroder CVS commit: syssrc
01/16/2000
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Chris G. Demetriou CVS commit: cryptosrc-intl
Chris G. Demetriou CVS commit: cryptosrc-us
Konrad Schroder CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: sharesrc
David Brownlee CVS commit: sharesrc
David Brownlee Re: CVS commit: pkgsrc
Anders Magnusson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: pkgsrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: doc
Minoura Makoto CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Assar Westerlund CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
UCHIYAMA Yasushi CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
David Maxwell Re: sysctl move to /sbin
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Brian C. Grayson CVS commit: basesrc
Brian C. Grayson CVS commit: basesrc
Brian C. Grayson CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: doc
01/17/2000
Hubert Feyrer Re: CVS commit: basesrc
itojun@iijlab.net sysctl move to /sbin
itojun@iijlab.net Re: sysctl move to /sbin
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
David Brownlee Re: CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: syssrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: gnusrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Hubert Feyrer Re: sysctl move to /sbin
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Minoura Makoto CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Klaus Klein CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Christoph Badura CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: doc
Antti Kantee CVS commit: doc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: pkgsrc
Johan Danielsson Re: CVS commit: cryptosrc-intl
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: sharesrc
David Brownlee CVS commit: sharesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jim Wise Re: CVS commit: cryptosrc-intl
Matthias Drochner CVS commit: cryptosrc-intl
Johnny C. Lam CVS commit: sharesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: basesrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Manuel Bouyer Re: sysctl move to /sbin
Konrad Schroder CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
John Kohl CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Curt Sampson CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Chris G. Demetriou CVS commit: syssrc
01/18/2000
itojun@iijlab.net Re: basesrc/lib/libc/net: getaddrinfo.c
Matthias Drochner CVS commit: cryptosrc-intl
Konrad Schroder CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks Re: CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Simon Burge CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: basesrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner Re: CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Matthias Drochner Re: CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
matt debergalis CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Konrad Schroder CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Michael Graff CVS commit: pkgsrc
matt debergalis CVS commit: cryptosrc-us
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Konrad Schroder CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
David Brownlee Re: CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
SAITOH Masanobu CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Dan Winship CVS commit: syssrc
Dan Winship CVS commit: syssrc
Jonathan Stone CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: doc
enami tsugutomo CVS commit: sharesrc
Curt Sampson CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Curt Sampson CVS commit: syssrc
ITOH Yasufumi CVS commit: pkgsrc
01/19/2000
Hubert Feyrer Re: CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson Re: CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda Re: CVS commit: syssrc
enami tsugutomo Re: CVS commit: basesrc
ITOH Yasufumi CVS commit: pkgsrc
ITOH Yasufumi CVS commit: pkgsrc
ITOH Yasufumi CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Johan Danielsson Re: CVS commit: syssrc
Johan Danielsson Re: CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda Re: CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Leo Weppelman CVS commit: syssrc
Leo Weppelman CVS commit: syssrc
Curt Sampson CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
itojun@iijlab.net Re: sysctl move to /sbin
Manuel Bouyer Re: sysctl move to /sbin
itojun@iijlab.net Re: sysctl move to /sbin
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
David Brownlee Re: sysctl move to /sbin
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
David Brownlee misc/8551: /var/spool/lpd vs /var/spool/output
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Konrad Schroder CVS commit: basesrc
Bill Studenmund Re: CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Konrad Schroder Re: CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Bill Studenmund Re: CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
ITOH Yasufumi CVS commit: pkgsrc
ITOH Yasufumi CVS commit: doc
01/20/2000
Takahiro Kambe Re: CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: pkgsrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: basesrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Soren S. Jorvang CVS commit: doc
Bill Studenmund CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: pkgsrc
Bill Studenmund CVS commit: syssrc
Bill Studenmund CVS commit: basesrc
Bill Studenmund CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Konrad Schroder CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
John Darrow bin/9253 (Re: CVS commit: syssrc)
Bill Sommerfeld CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Bill Studenmund CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
01/21/2000
Havard.Eidnes@runit. Re: bin/9253 (Re: CVS commit: syssrc)
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Assar Westerlund Re: CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: basesrc
Takao Shinohara CVS commit: basesrc
Takao Shinohara CVS commit: basesrc
Takao Shinohara CVS commit: basesrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer Re: CVS commit: pkgsrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Andy Doran CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
itojun@iijlab.net Re: CVS commit: pkgsrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: doc
Manuel Bouyer Re: CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Frank van der Linden CVS commit: basesrc
Bill Studenmund CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Klaus Klein CVS commit: sharesrc
Takao Shinohara CVS commit: basesrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: sharesrc
01/22/2000
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Martin J. Laubach CVS commit: sharesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: pkgsrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Hubert Feyrer CVS commit: gnusrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: basesrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: sharesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: cryptosrc-us
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: cryptosrc-us
Charles M. Hannum CVS commit: cryptosrc-us
Charles M. Hannum CVS commit: cryptosrc-us
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: xsrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Ignatios Souvatzis CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: sharesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Greg Oster CVS commit: sharesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
01/23/2000
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Bernd Ernesti CVS commit: basesrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Jaromir Dolecek CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Matthias Drochner CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: basesrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Eduardo Horvath CVS commit: sharesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: cryptosrc-intl
Jim Wise CVS commit: basesrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Eduardo Horvath CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Hubert Feyrer CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Matt Thomas CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Michael Graff Re: CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
01/24/2000
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
enami tsugutomo Re: CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Aymeric Vincent CVS commit: doc
Charles M. Hannum CVS commit: gnusrc
Michael Richardson CVS commit: sharesrc
Michael Richardson CVS commit: sharesrc
Michael Richardson CVS commit: basesrc
Matthias Scheler CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: doc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
Jason Thorpe Re: CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: sharesrc
Matthias Scheler CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Michael Richardson CVS commit: basesrc
Christian E. Hopps CVS commit: basesrc
Soren S. Jorvang CVS commit: pkgsrc
Soren S. Jorvang CVS commit: doc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld CVS commit: syssrc
Frank van der Linden CVS commit: syssrc
Frank van der Linden CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
Martin J. Laubach CVS commit: basesrc
Christian E. Hopps CVS commit: sharesrc
Christian E. Hopps CVS commit: sharesrc
Hubert Feyrer CVS commit: sharesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: basesrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
01/25/2000
Klaus Klein CVS commit: cryptosrc-intl
Johnny C. Lam Re: CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: sharesrc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: doc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson Re: CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johan Danielsson CVS commit: syssrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: basesrc
Christian E. Hopps CVS commit: doc
Aymeric Vincent CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld CVS commit: syssrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Charles M. Hannum CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Christian E. Hopps CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Frank van der Linden CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Roland Dowdeswell CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Martin J. Laubach CVS commit: doc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Aidan Cully CVS commit: basesrc
Andy Doran CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Aidan Cully CVS commit: cryptosrc-us
Aidan Cully CVS commit: cryptosrc-us
Hubert Feyrer CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Frederick Bruckman CVS commit: pkgsrc
Frederick Bruckman CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Michael Graff CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Curt Sampson CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
01/26/2000
Darrin B. Jewell Re: CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
HAYAKAWA Koichi CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Soren S. Jorvang CVS commit: syssrc
Soren S. Jorvang CVS commit: sharesrc
Bill Sommerfeld CVS commit: basesrc
Leo Weppelman CVS commit: syssrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: doc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: pkgsrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Klaus Klein CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: pkgsrc
Dan McMahill CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: syssrc
Martin J. Laubach CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Eduardo Horvath CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Erik E. Fair CVS commit: cryptosrc-us
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Colin Wood CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
SATO Kazumi CVS commit: syssrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Rene Hexel CVS commit: doc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
01/27/2000
itojun@iijlab.net bindresvport_af()
Simon Burge Re: CVS commit: basesrc
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
itojun@iijlab.net freeaddrinfo(3) change
Michael Graff CVS commit: pkgsrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: cryptosrc-intl
Matthias Scheler CVS commit: cryptosrc-intl
Matthias Scheler CVS commit: cryptosrc-intl
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Bill Sommerfeld CVS commit: basesrc
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Eduardo E. Horvath Re: CVS commit: syssrc
Eduardo Horvath Re: CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Antti Kantee CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Hubert Feyrer CVS commit: doc
Jason Thorpe Re: CVS commit: cryptosrc-intl
Tsubai Masanari CVS commit: syssrc
Hubert Feyrer CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
David Brownlee CVS commit: pkgsrc
David Brownlee CVS commit: doc
Thorsten Frueauf CVS commit: pkgsrc
Thorsten Frueauf CVS commit: pkgsrc
Thorsten Frueauf CVS commit: doc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Erik E. Fair CVS commit: cryptosrc-us
enami tsugutomo CVS commit: sharesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Aidan Cully CVS commit: cryptosrc-us
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Erik E. Fair CVS commit: basesrc
Erik E. Fair CVS commit: basesrc
Erik E. Fair CVS commit: basesrc
Rene Hexel CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
01/28/2000
itojun@iijlab.net pkgsrc/security/openssh
Chuck Silvers CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Matthias Scheler Re: CVS commit: cryptosrc-intl
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: syssrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Julian Coleman CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld Re: CVS commit: cryptosrc-us
Jaromir Dolecek CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: pkgsrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Bill Sommerfeld CVS commit: pkgsrc
Alistair G. Crooks CVS commit: pkgsrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Johan Danielsson Re: CVS commit: cryptosrc-us
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: basesrc
Curt Sampson CVS commit: syssrc
Manuel BOUYER CVS commit: doc
Johnny C. Lam CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: basesrc
Johnny C. Lam CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Thomas Klausner CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
01/31/2000
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
Assar Westerlund CVS commit: cryptosrc-intl
HAYAKAWA Koichi CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Joseph Myers CVS commit: basesrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: syssrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: pkgsrc
Manuel BOUYER CVS commit: basesrc
Takao Shinohara CVS commit: syssrc
Berndt Josef Wulf CVS commit: doc
Shin Takemura CVS commit: syssrc
Julian Coleman CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Simon J. Gerraty CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: basesrc
Alistair G. Crooks CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jaromir Dolecek CVS commit: pkgsrc
Jaromir Dolecek CVS commit: pkgsrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Dan McMahill CVS commit: sharesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Paul Kranenburg CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: cryptosrc-intl
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Noriyuki Soda CVS commit: basesrc
Noriyuki Soda CVS commit: basesrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: pkgsrc
Christos Zoulas CVS commit: doc
Christos Zoulas CVS commit: doc
Christos Zoulas CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: doc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Klaus Klein CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: gnusrc
Havard Eidnes CVS commit: sharesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: sharesrc
Klaus Klein CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: cryptosrc-us
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: cryptosrc-us
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: doc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Havard Eidnes CVS commit: sharesrc
Matthias Drochner CVS commit: pkgsrc
Matthias Drochner CVS commit: doc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Luke Mewburn CVS commit: basesrc
Jason R Thorpe CVS commit: cryptosrc-us
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
Havard Eidnes CVS commit: basesrc
Michael L. Hitch CVS commit: syssrc
Eduardo Horvath CVS commit: syssrc
Michael L. Hitch CVS commit: syssrc
Michael L. Hitch CVS commit: syssrc
Michael L. Hitch CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: basesrc
matthew green CVS commit: pkgsrc
matthew green CVS commit: doc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Matthias Scheler CVS commit: pkgsrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Jason R Thorpe CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Assar Westerlund CVS commit: basesrc
Assar Westerlund CVS commit: syssrc
Assar Westerlund CVS commit: syssrc
Assar Westerlund CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Thomas Klausner CVS commit: doc
Jim Wise CVS commit: pkgsrc
Assar Westerlund CVS commit: basesrc
Assar Westerlund CVS commit: basesrc
Assar Westerlund CVS commit: basesrc
Assar Westerlund CVS commit: basesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Thomas Klausner CVS commit: pkgsrc
Assar Westerlund CVS commit: basesrc
Tohru Nishimura CVS commit: syssrc
Jun-ichiro itojun Hagino CVS commit: basesrc
Dan Winship CVS commit: syssrc
Dan Winship CVS commit: syssrc
Dan Winship CVS commit: syssrc
Matthew Jacob CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Michael L. Hitch CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: syssrc
Michael L. Hitch CVS commit: basesrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Lennart Augustsson CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc
Izumi Tsutsui CVS commit: sharesrc
Izumi Tsutsui CVS commit: basesrc
Izumi Tsutsui CVS commit: gnusrc
enami tsugutomo CVS commit: syssrc