pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Rv:Postlådan har överskridit det lagringsutrymme som anges av administratören och 
du kommer inte att kunna ta emot nya mail förrän du återaktiverar det. För att 
åter bekräfta -> klicka här
https://docs.google.com/a/airtelmail.in/spreadsheet/viewform?formkey=dGhnbzhMaUYtZm9jT1QxLXdibnFIeUE6MQ


Home | Main Index | Thread Index | Old Index