tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/Makefile
P pkgsrc/chat/ircservices/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/devel/cfitsio/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/PLIST
U pkgsrc/games/scummvm/distinfo
P pkgsrc/games/scummvm/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/games/scummvm/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/games/scummvm/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/graphics/glew/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/PLIST
P pkgsrc/graphics/graphviz/distinfo
P pkgsrc/graphics/graphviz/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/graphviz/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/optipng/Makefile
P pkgsrc/graphics/optipng/distinfo
U pkgsrc/graphics/optipng/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/optipng/patches/patch-ad
U pkgsrc/graphics/optipng/patches/patch-ae
P pkgsrc/lang/bwbasic/Makefile
P pkgsrc/lang/bwbasic/distinfo
P pkgsrc/lang/bwbasic/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/php5/Makefile
P pkgsrc/lang/php5/Makefile.common
P pkgsrc/lang/php5/Makefile.php
P pkgsrc/lang/php5/PLIST
P pkgsrc/lang/php5/distinfo
cvs update: pkgsrc/lang/php5/patches/patch-as is no longer in the repository
P pkgsrc/misc/screen/Makefile
U pkgsrc/misc/screen/options.mk
P pkgsrc/net/chksniff/Makefile
P pkgsrc/net/chksniff/distinfo
P pkgsrc/net/chksniff/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/tightvnc/Makefile
P pkgsrc/net/wistumbler2/Makefile.common
P pkgsrc/pkgtools/libnbcompat/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/libnbcompat/files/nbcompat/queue.h
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/perform.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/delete/pkg_delete.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/info.h
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/main.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/perform.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/pkg_info.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/pkg_info.cat1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/show.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkcs7.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkg_signature.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/vulnerabilities-file.c
U pkgsrc/security/lasso/DESCR
U pkgsrc/security/lasso/Makefile
U pkgsrc/security/lasso/Makefile.common
U pkgsrc/security/lasso/PLIST
U pkgsrc/security/lasso/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/lasso/distinfo
U pkgsrc/security/lasso/patches/patch-aa
U pkgsrc/security/lasso/patches/patch-ab
U pkgsrc/security/lasso/patches/patch-ba
U pkgsrc/security/lasso/patches/patch-bb
U pkgsrc/security/py-lasso/DESCR
U pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
U pkgsrc/security/py-lasso/PLIST
U pkgsrc/security/xmlsec1/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gvfs/distinfo
U pkgsrc/sysutils/gvfs/patches/patch-ac
P pkgsrc/sysutils/hal/Makefile
P pkgsrc/textproc/highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/highlight/PLIST
U pkgsrc/textproc/highlight/distinfo
P pkgsrc/textproc/highlight/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/highlight/patches/patch-ab
P pkgsrc/textproc/mdoclint/Makefile
P pkgsrc/textproc/mdoclint/files/mdoclint
P pkgsrc/textproc/mdocml/Makefile
P pkgsrc/time/planner/Makefile
U pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/DESCR
U pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/MESSAGE
U pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
U pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/PLIST
U pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/distinfo
U pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/PLIST


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q4 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index