NetBSD-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Dynamic kernel modules in NetBSD - Programista 5/2015 (36)For all Polish speakers,

There is a new article in the current magazine for programmers about
dynamic kernel modules in NetBSD. Eight pages of introduction and
clarifying examples. It should hit Empik tomorrow.

Moduły dynamiczne w kernelu NetBSD

Zapoznając się z programowaniem w jądrze systemu operacyjnego, dobrze
jest zacząć od łagodnego wprowadzenia w kolejne podsystemy, bez
zaczynania od inwazyjnego konfigurowania opcji i przeładowywania systemu
operacyjnego w oczekiwaniu, czy całość wstanie czy nie. Taką możliwość
dają moduły dynamiczne, którym to jest poświęcony niniejszy artykuł.

http://programistamag.pl/programista-5-2015-36/


Home | Main Index | Thread Index | Old Index