tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Potwierdź swój UNIVERSITY OF ALBERTA webmail w celu uniknięcia ZamknięcieDRODZY UNIVERSITY OF ALBERTA webmail posiadaczy,

Jest to wiadomość z Uniwersytetu ALBERTA
Message Center for Communication do wszystkich naszych
UNIVERSITY OF ALBERTA Webmail właścicieli.

Aktualnie pracujemy nad naszej bazy danych e-mail
Konto Users.We są wszystkie stare delecting niewykorzystane
webmail konto użytkownika Aby uzyskać więcej miejsca na
nowe
użytkowników.

Aby zapobiec konta nie będzie delected od
naszej bazie danych Twojej zaleca się potwierdzenie
Uniwersytet webmail natychmiast.

Submit Your Accoint Informacje poniżej


Adres internetowy ....................
Login :...........................
Hasło ............................
Data urodzenia: ......................
Kraj lub terytorium: ...............

Uwaga! E-mail właścicieli, którzy odmawiają ich submite
Konta e-mail szczegóły, będziemy krótko swój e-mail
Konto w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania
tego Ostrzeżenie traci webmail permanetly.

Dziękuję,

UNIVERSITY OF ALBERTA Webmail Team

Potwierdź swój UNIVERSITY OF ALBERTA webmail w celu uniknięcia
Zamknięcie


Home | Main Index | Thread Index | Old Index