tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Potwierdź swój UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE webmail w celu uniknięcia ZamknięcieDRODZY UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE webmail posiadaczy,

Jest to wiadomość z UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W
OLSZTYNIE
Message Center for Communication do wszystkich naszych
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Webmail
właścicieli.

Aktualnie pracujemy nad naszej bazy danych e-mail
Konto Users.We są wszystkie stare delecting niewykorzystane
webmail konto użytkownika Aby uzyskać więcej miejsca na
nowe
użytkowników.

Aby zapobiec konta nie będzie delected od
naszej bazie danych Twojej zaleca się potwierdzenie
Uniwersytet webmail natychmiast.

Submit Your Accoint Informacje poniżej


Adres internetowy ....................
Login :...........................
Hasło ............................
Data urodzenia: ......................
Kraj lub terytorium: ...............

Uwaga! E-mail właścicieli, którzy odmawiają ich submite
Konta e-mail szczegóły, będziemy krótko swój e-mail
Konto w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania
tego Ostrzeżenie traci webmail permanetly.

Dziękuję,

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Webmail Team


Home | Main Index | Thread Index | Old Index