Index of pkgsrc-wip-changes for March, 2022


FromSubject
03/01/2022
=?UTF-8?B?dGV1dGF0M3M=?==?UTF-8?B?enJlcGw6IGluaXQgYXQgMC41LjA=?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL25sb3B0OiB1cGRhdGUgZnJvbSAyLjcuMCB0byAyLjcuMQ==?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL2NlcmVhbDogVXBkYXRlIGZyb20gMS4zLjAgdG8gMS4zLjI=?=
03/02/2022
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL2Nvb2wtcmV0cm8tdGVybTogVXBkYXRlIGZyb20gMS4xLjEgdG8gMS4y?= =?UTF-8?B?LjA=?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogVXBkYXRlIHRvIDYuMC4x?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTQtKjogVXBkYXRlIHRvIDUuNC4xMQ==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cnVzdDogdXBkYXRlIHRvIHZlcnNpb24gMS41OS4wLg==?=
03/03/2022
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cnVzdDogdXNlIHN5c3RlbSBsaWJ1bndpbmQgd2hlbiBidWlsZGluZyB3aXRo?= =?UTF-8?B?IGV4dGVybmFsIExMVk0=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC40OA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTAx?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC41MA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGVhay1jbGFzc2lmaWVyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjIuMTQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjM4?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dHdpbnRrOiBVcGRhdGUgdG8gMC45LjQuMjE=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTAy?=
03/04/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjE2?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNjIx?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBhZGQgdGVzdCBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiByZW1vdmUgdW5uZWNlc3NhcnkgaW5jbHVkZQ==?=
03/05/2022
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBSZW1vdmUgLm9yaWcgZmlsZXMgYmVmb3JlIGluc3RhbGw=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTUuMC4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMS40?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS44LjA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjkuNA==?=
03/06/2022
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y2hyb21pdW06IGFkZCB1cHN0cmVhbSBidWcgcmVwb3J0IFVSTCBmb3IgYSBw?= =?UTF-8?B?YXRjaA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c3luY3N0b3JhZ2UtcnM6IHN0YXJ0IHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?UGFnZUVkaXQ6IHVwZGF0ZSB0byAxLjcuMA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?UGFnZUVkaXQ6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3JjL2VkaXRvcnMv?= =?UTF-8?B?UGFnZUVkaXQ=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktc2VtdmVyOiB1cGRhdGUgdG8gdmVyc2lvbiAyLjEzLjA=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktZnJpZGEtdG9vbHM6IHBhY2thZ2UgdmVyc2lvbiAxMC41LjQgKGFuZCBk?= =?UTF-8?B?ZXBlbmRlbmNpZXMp?=
03/07/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bWljcm9zeW50ZW55LXRvb2xzOiBFeHBsb3JlIG1pY3Jvc3ludGVuaWMgZGlm?= =?UTF-8?B?ZmVyZW5jZXMgYW1vbmcgc3BlY2llcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bWljcm9zeW50ZW55LXRvb2xzOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuNTQ=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmUxMA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Kjogc3dpdGNoIHRvIGd1aWxlMTg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogLS13aXRob3V0LXRocmVhZHMgd29ya3MsIHJlbW92ZSBUT0RP?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogd29yayBhcm91bmQgcGF4IG1wcm90ZWN0IGlzc3Vl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogdXBkYXRlIFRPRE8gd2l0aCBjdXJyZW50IHRlc3QgZmFpbHVy?= =?UTF-8?B?ZXM=?=
03/08/2022
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogYWRkIEFMVEVSTkFUSVZFUyBmaWxl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogZml4IG1vc3QgdGVzdHMgYnkgbW9yZSBhcHBsaWNhdGlvbiBv?= =?UTF-8?B?ZiBwYXhjdGwgK20=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogcmVtb3ZlIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogcmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCB0byBwa2dzcmMvbGFuZy9ndWls?= =?UTF-8?B?ZTMw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2xvYmFscHJvdGVjdC1vcGVuY29ubmVjdDogT3BlbkNvbm5lY3QgR1VJIGZv?= =?UTF-8?B?ciBHbG9iYWxQcm90ZWN0IHByb3RvY29s?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2xvYmFscHJvdGVjdC1vcGVuY29ubmVjdDogRG9jdW1lbnQgc3RhdGUgb2Yg?= =?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU=?=
03/09/2022
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?bm9kZWpzOiBhZGRlZCB2ZXJzaW9uIDE2LjQuMA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTA0?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmUxMQ==?=
03/10/2022
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dG9yLWJyb3dzZXI6IHVwZGF0ZSB0byAxMS4wLjcu?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3RnLXRpbWVyOiBUaW1lR3JhcGhlciB1c2luZyBhIG1pY3JvcGhvbmUg?= =?UTF-8?B?Zm9yIHJlZ3VsYXRpbmcgbWVjaGFuaWNhbCB3YXRjaGVzLg==?=
03/11/2022
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3BydXNhc2xpY2VyOiBVcGRhdGUgZnJvbSAyLjQuMCB0byAyLjQuMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjUz?=
03/12/2022
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktaG1tbGVhbjogMC4yLjc=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjE3?=
=?UTF-8?B?Q2xhZXMgTsOkc3TDqW4=?==?UTF-8?B?dHJlZS1zaXR0ZXI6IHVwZGF0ZSB0byAwLjIwLjYu?=
=?UTF-8?B?Q2xhZXMgTsOkc3TDqW4=?==?UTF-8?B?bHVhLWx1djogc3luYyB3aXRoIG1haW4gcGtnc3JjLCB1cGRhdGUgdG8gbHV2?= =?UTF-8?B?LTEuNDMuMC0w?=
=?UTF-8?B?Q2xhZXMgTsOkc3TDqW4=?==?UTF-8?B?bmVvdmltOiByZXF1aXJlIGxpYnZ0ZXJtIDwgMC4yLjAsIEFQSSBpcyBpbmNv?= =?UTF-8?B?bXBhdGlibGU=?=
=?UTF-8?B?Q2xhZXMgTsOkc3TDqW4=?==?UTF-8?B?UmV2ZXJ0ICJsaWJ2dGVybTogdXBkYXRlIHRvIDAuMiI=?=
03/13/2022
=?UTF-8?B?Q2xhZXMgTsOkc3TDqW4=?==?UTF-8?B?bGlidnRlcm06IGFkYXB0IGZpeCBmb3IgQ1ZFLTIwMTgtMjA3ODYgZnJvbSB2?= =?UTF-8?B?aW0=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtYXV4OiBmaXggQ0hFQ0tfUkVMUk9fU0tJUA==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtYXV4OiByZW1vdmUgbWlzbGVhZGluZyBjb21tZW50?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtYXV4OiByZXNldCBQS0dSRVZJU0lPTiBpbiBwcmVwIGZvciBpbXBv?= =?UTF-8?B?cnQ=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?QWRkIHB5c3RyaW5nIHZlcnNpb24gMS4xLjMgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bmVlZCBzdGRhcmcuaCB0byBidWlsZCBvbiBOZXRCU0QgOS4=?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?bGliZHJtOiB1cGRhdGUgdG8gMi40LjExMA==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?TWVzYUxpYjogdXBkYXRlIHRvIDIxLjMuNw==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?bGliZHJtOiB0aWR5IHVwIHBhdGNoZXM=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pc29uLXNuYXBzaG90OiBNb3ZlIG5ldC91bmlzb24tc25hcHNob3QgdG8g?= =?UTF-8?B?d2lw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xMA==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pc29uLXNuYXBzaG90OiBVcGRhdGUgdG8gMi41Mi4wLjYw?=
03/14/2022
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?Zy9jIE1lc2FMaWIgYW5kIGRlcGVuZGVuY2llcw==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?eG1sMnRzdjogZml4IGluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBtYW51YWwgcGFnZQ==?=
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?==?UTF-8?B?bWsvZ2l0LXBhY2thZ2UubWs6IEltcHJvdmUgY2hlY2sgaWYgdXBkYXRlIG9m?= =?UTF-8?B?IEdpdCBhcmNoaXZlIGlzIG5lY2Vzc2FyeQ==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmUxMg==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvdGVzdHM6IGFkanVzdCBHaXQgdGVzdCB0byBsYXRlc3QgY2hhbmdlIGlu?= =?UTF-8?B?IG1rL2dpdC1wYWNrYWdlLm1r?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvdGVzdHM6IHJld3JpdGUgdGhlIHRlc3RzIGZvciB0aGUgU0NNIHN5c3Rl?= =?UTF-8?B?bXM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNSByZWxlYXNl?=
03/15/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4yIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4yIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YWQydmNmOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjUgcmVsZWFzZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGVhay1jbGFzc2lmaWVyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjMgcmVsZWFzZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmLXNwbGl0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjQgcmVsZWFzZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmMmhhcDogVXBkYXRlIHRvIDAuMS41IHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMTg6IHVwZGF0ZSB0byAxLjE4IChmaW5hbCByZWxlYXNlKQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMTg6IHJlbW92ZS4=?=
03/16/2022
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogVXBkYXRlIHRvIDYuMC4y?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?bGlib3BlbnNob3Q6IHVwZGF0ZSB0byAwLjIuNyBsaWJvcGVuc2hvdC1hdWRp?= =?UTF-8?B?bzogdXBkYXRlIHRvIDAuMi4y?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bmNiaS1ibGFzdCs6IFVwZGF0ZSB0byAyLjEzLjA=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aGlzYXQyOiBVcGRhdGUgdG8gMi4yLjE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBpbXByb3ZlIGNvbXBhdGliaWxpdHkgd2l0aCBk?= =?UTF-8?B?aXN0dXRpbHM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aGlzYXQyOiBGaXggZGlzdG5hbWUgdGhhdCBzaG91bGQgbm90IGhhdmUgd29y?= =?UTF-8?B?a2VkIGJ5IGRpZA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IEhlYWRlci1vbmx5IGxpYnJhcnkgZm9yIFNJTUQgaW50cmluc2lj?= =?UTF-8?B?cyBvbiBhbnkgcGxhdGZvcm0=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmVvbXV0dC1naXQ6IHN5bmMgUExJU1Qgd2l0aCB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IEFkZCBibDMgaGlzYXQyOiBVc2Ugc2ltZGUgdG8gc3VwcG9ydCBu?= =?UTF-8?B?b24teDg2IHBsYXRmb3Jtcw==?=
03/17/2022
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?b3BlbnNob3QtcXQ6IHVwZGF0ZWVkIHRvIDIuNi4x?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?b3BlbnNob3QtcXQ6IGFkZGVkIG1pc3NpbmcgZGVwIG9uIHB5LXJlcXVlc3Rz?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktcGxvdGx5OiB1cGRhdGVlZCB0byA1LjYuMA==?=
=?UTF-8?B?SGF1a2UgRmF0aA==?==?UTF-8?B?d2lwL2ZyYWN0YWw6IFVwZGF0ZSB0byA0LjQuMSByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aGlzYXQyOiBVbmJyZWFrIGJ1aWxkIG9uIERhcndpbg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IEFkZCBkby10ZXN0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aGlzYXQyLXNpbWRlOiBTZXBhcmF0ZSBmcm9tIG5vbiBTSU1EZSB2ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aGlzYXQyOiBSZW1vdmUgc2ltZGUgc3VwcG9ydCB1bnRpbCB3aXAvc2ltZGUg?= =?UTF-8?B?cGFzc2VzIGRvLXRlc3Q=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IERvY3VtZW50IHRlc3QgcGFzc2VzIGFuZCBmYWlsdXJlcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IFVwZGF0ZSB0ZXN0IHJlc3VsdHM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IENsZWFuIHVw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzOiBTb2Z0d2FyZSBwaXBlbGluZSBmb3IgYnVpbGRpbmcgbG9jaSBm?= =?UTF-8?B?cm9tIHNob3J0LXJlYWQgc2VxdWVuY2Vz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzOiBGaXggYnVpbGQgb24gRGFyd2lu?=
03/18/2022
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251cmw6IEZpeCBidWlsZGxpbmszLm1r?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktZnJvemVuZGljdDogaW1wb3J0ZWQgMi4zLjAgKGRldmVsL3B5LWZyb3pl?= =?UTF-8?B?bmRpY3QgaXMgbm90IG1haW50YWluZWQgYW55IGxvbmdlcik=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktcHlzYW1sMjogdXBkYXRlZCB0byA3LjEuMg==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktcGlsbG93OiB1cGRhdGVkIHRvIDkuMC4x?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?RGVsZXRlZCB3aXAvcHktZnJvemVkbmljdCBhcyBkZXZlbC9weS1mcm96ZW4g?= =?UTF-8?B?aXMgYWxyZWFkeSB0aGUgbW9zdCByZWNlbnQgdmVyc2lvbi4=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?bHpsaWI6IHVwZGF0ZWQgdG8gMS4xMyB0YXJsejogdXBkYXRlZCB0byAwLjIy?=
=?UTF-8?B?U3VzdW11IE1pd2E=?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IHVwZGF0ZSB0byB2MC43Mi45?=
=?UTF-8?B?U3VzdW11IE1pd2E=?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogdXBkYXRlIHRvIHYwLjcwLjQ=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251cmw6IHJlcXVpcmVzIGxpYmZmaSwgYXMgZGV0ZWN0ZWQgaW4gbmV3ZXIg?= =?UTF-8?B?Z251bmV0IHZlcnNpb24gYnVpbGRzLg==?=
03/19/2022
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?Q3VyYUVuZ2luZTogVXBkYXRlIHRvIDQuMTMuMQ==?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?cGhhcm8tdm06IFVwZGF0ZSB0byA5LjAuMTQtODk0ZjI1ZA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNi4x?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dG9yLWJyb3dzZXI6IHVwZGF0ZSB0byAxMS4wLjku?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4LXFyY29kZTogcmVtb3ZlLCBleGlzdHMgaW4gZ3JhcGhpY3MvdGV4LXFy?= =?UTF-8?B?Y29kZQ==?=
03/20/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xMC4x?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xMC4y?=
03/21/2022
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGEgbW9kdWxhciB2ZXJzaW9uIG9mIG5naW54?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHJlZ2lzdGVyIG5naW54LW1vZHVsYXIgYW5kIGl0cyBtb2R1?= =?UTF-8?B?bGVz?=
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?VXBkYXRlZCBvY2FtbCB0byA0LjE0LjB+cmMy?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNi4yLg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBpbmNsdWRlIHNvZGl1bSBpbiBibDM=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBhdHRlbXB0IHRvIGFkanVzdCBvcHRpb25zICsgYmwzIGZvciBn?= =?UTF-8?B?bnVuZXQtZ3Rr?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0azogVXBkYXRlIHRvIDAuMTYuMA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0azogQWRqdXN0IE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0azogZnVydGhlciBvcHRpb25zIGZpeGVz?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pZmk6IENoYW5nZSB2ZXJzaW9uLCBidXQgaXQncyBicm9rZW4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZmFzdHEtdHJpbTogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWZ1c2U6IFVwZGF0ZSB0byAwLjE2LjA=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWdvOiB0b2Rv?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBmaXggc3Vic3RpdHV0aW9uIGluIE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBNYWtlZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBNYWtlZmlsZSwgY29ycmVjdGx5IGluc3RhbGwgY29uZmlnIGZp?= =?UTF-8?B?bGVzLg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBtb3JlIGV0YyBmaXhlcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZmFzdHEtdHJpbTogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZmFzdHEtdHJpbTogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjQ=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBNYWtlZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?cTogdXBkYXRlIGhhc2hlcyBpbiBkaXN0aW5mbw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBjb3B5IGZpbGVzIHRvIHdvcmtkaXI=?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?cWNkbG9vcDogbWlncmF0ZSBNQVNURVJfU0lURVMgdG8gaHR0cHM=?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?cXVpY2tqczogcmVtb3ZlOyBsYW5nL3F1aWNranMgaXMgbmV3ZXI=?=
03/22/2022
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBhZGp1c3Qgc29tZSBvcHRpb25zIGluIHRoZSBjb25maWcu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBMaW51eDogZG8gbm90IG1ha2UgYmx1ZXogc3VnZ2VzdGVkLiB1?= =?UTF-8?B?cGRhdGUgcGFja2FnZSBpbiB3aXAu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBwa2dsaW50IGZpeGVz?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251cmw6IHBrZ2xpbnQgZml4ZXM=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBhZGQgb3BlbnNzbCBkZXBlbmRlbmN5IGJhY2su?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBnbnVuZXR1c2VyIHNlcnZpY2UgbmVlZHMgbW9yZSBkZWJ1Z2dp?= =?UTF-8?B?bmcu?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4yLjM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4yLjE=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bWljcm9zeW50ZW55LXRvb2xzOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuODU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGVhay1jbGFzc2lmaWVyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjMuMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNS4x?=
03/23/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4yLjM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlidWNsOiBhZGQgbWlzc2luZyBidWlsZCBkZXBlbmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmUxMw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVjdXRpbHM6IHVwZGF0ZSB0byAxLjg=?=
03/24/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xMC4z?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiByZW1vdmUgdW51c2VkIGRpcmVjdG9yeSwgd2Uga2VlcCBsb2dz?= =?UTF-8?B?IGluIHRoZSBjaHJvb3QgZGly?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBUT0RP?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBVcGRhdGUgc3lzdGVtIHVzZXIgY29uZmlnIGZpbGUu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBmaXggYnVpbGQ=?=
03/25/2022
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?b3BlbmpkazE3OiBBZGQgT3BlbkpESyAxNyBmb3IgTmV0QlNEL2FtZDY0IDku?= =?UTF-8?B?OTkuOTU=?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?d2lwOiBFbmFibGUgb3BlbmpkazE3?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0azogQXR0ZW1wdCB0byBmaXggYnVpbGRpbmcgb2YgZ251bmV0?= =?UTF-8?B?LWNvbnZlcnNhdGlvbi1ndGsgKG5vdCBzdWNjZXNzZnVsKS4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0azogcGtnbGludCBmaXhlcw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0azogRml4IGJ1aWxkaW5nLg==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmUxNA==?=
03/26/2022
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvdGVzdHM6IGZpeCBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiB0ZXN0IGZvciBnaXQtcGFj?= =?UTF-8?B?a2FnZS5taw==?=
03/27/2022
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?TmV3IHBhY2thZ2UgZm9yIGxpYmRlZmxhdGUtMS4xMC4=?=
03/28/2022
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktd2Vld3g6IEZpeCBQTElTVA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YnRvcDogYWRkIHZlcnkgaW5jb21wbGV0ZSBwYWNrYWdl?=
03/29/2022
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?VXBkYXRlZCBvY2FtbCB0byA0LjE0LjAgcmVsZWFzZSBhbmQgc3RhcnRlZCBm?= =?UTF-8?B?aXhpbmcgcGtnbGludCBlcnJvcnM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c2ltZGU6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3JjL2RldmVsL3NpbWRl?=
03/30/2022
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?bm9kZWpzOiByZW1vdmVkOyBtb3ZlZCB0byBiYXNl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZGlmZnRhc3RpYzogdXBkYXRlIHRvIDAuMjQuMC4=?=
03/31/2022
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWd0aywgZ251bmV0LWZ1c2U6IGNoYW5nZSBtYWludC4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBhZGQgbW9yZSBjb25maWd1cmUgb3B0aW9ucy4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?QWRkIGhlbGl4LCBhIGtha291bmUgLyBuZW92aW0gaW5zcGlyZWQgZWRpdG9y?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNi4z?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251cmw6IGNoYW5nZSBtYWludA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aGVsaXg6IGltcG9ydCBzb21lIHBhdGNoZXMsIHN0YXJ0IGFkZGluZyBzb3Vy?= =?UTF-8?B?Y2VzLg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aGVsaXg6IG1ha2UgZGlzdGluZm8=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aGVsaXg6IHZlcnNpb24gZGlzdGZpbGVz?=