Index of pkgsrc-wip-changes for October, 2021


FromSubject
10/01/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjUy?=
=?UTF-8?B?TWlrZSBNLiBWb2xva2hvdg==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHB5LXBpbm91dCB0byB2ZXJzaW9uIDAuMC4xOC4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmVvbXV0dC1naXQ6IGFkYXB0IGZvciB1cHN0cmVhbSBjaGFuZ2Vz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjUz?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y2FubG9jay1ocDogSW1wb3J0IHNuYXBzaG90IDMuMy4wcHJlMTg=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliY2FubG9jazogSW1wb3J0IHNuYXBzaG90IDMuMy4wcHJlMTg=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y2FubG9jay1ocDogRGVzY3JpcHRpb24gdXBkYXRlZA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cG9kbWFuOiBJbXBvcnQgcG9kbWFuLTMuNC4w?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgcG9kbWFu?=
10/02/2021
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBweS1hc3R1bnBhcnNlLCBweS1iZW5pZ2V0LCBweS1nYXN0OyBt?= =?UTF-8?B?b3ZlZCB0byBiYXNl?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHF0NiB0byB2ZXJzaW9uIDYuMi4w?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?TWVzYUxpYjogYnVtcCB0byAyMS4yLjM=?=
10/03/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjMuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMC4z?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTAuMy4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuOS4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjguMw==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS43LjY=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?QWRkIHF0Ni1xdHdlYmNoYW5uZWwgYW5kIHF0Ni1xdHdlYnNvY2tldHMgdG8g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cG9kbWFuOiBEb2N1bWVudCBzb21lIG5vdGVzIGFib3V0IG1pc3NpbmcgLmln?= =?UTF-8?B?bg==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBzeW5jIG1ldGEgcGFja2FnZSB3aXRoIHRoZSBxdDYgc3VibW9kdWxl?= =?UTF-8?B?cw==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBzZXQgY29ycmVjdCBsaWNlbnNlcyBvbiBzdWJtb2R1bGVz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cG9kbWFuOiBEb2N1bWVudCB1bmRvY3VtZW50ZWQgcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2l0LXhhcmdzOiBJbXBvcnQgZ2l0LXhhcmdzLTAuMC4xMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2l0LXhhcmdzOiBBZGQgYSBUT0RP?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgZ2l0LXhhcmdz?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZnMyb3BlbjogdXBkYXRlIHRvIGZzMl9vcGVuLTIxLjQuMA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?d2dldDI6IHJlbW92ZSwgZnVsbCBwYWNrYWdlIGluIG5ldC93Z2V0Mg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjE5?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a3ViZWN0eDogSW1wb3J0IGt1YmVjdHgtMC45LjQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQga3ViZWN0eA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Zmx1eDI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjE3LjI=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjU2?=
10/04/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjU3?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54LWRldmVsOiBhZGQgZm9yIHRoZSBmdXR1cmUgdXBkYXRlcw==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54OiBhZGQgZm9yIHRoZSBmdXR1cmUgdXBkYXRlcw==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogcmVtb3ZlIGRpcmVjdG9yaWVzIHdpdGggaW5jb3JyZWN0?= =?UTF-8?B?IGRhdGE=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogYWRkIGZvciB0aGUgdXBkYXRlcw==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogdXBkYXRlIE5HSU5YIEphdmFTY3JpcHQgZnJvbSAwLjUu?= =?UTF-8?B?MCB0byAwLjYuMg==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogdXBkYXRlIGx1YSBtb2R1bGUgZnJvbSAwLjEwLjE5IHRv?= =?UTF-8?B?IDAuMTAuMjA=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogdXBkYXRlIGh0dHBfcHVzaCBtb2R1bGUgZnJvbSAxLjIu?= =?UTF-8?B?MTAgdG8gMS4yLjEy?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogdXBkYXRlIHNldC1taXNjIHRoaXJkLXBhcnR5IG1vZHVs?= =?UTF-8?B?ZSBmcm9tIDAuMzIgdG8gMC4zMw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjU4?=
10/05/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pZmk6IFVwZGF0ZSB0byA2LjQ=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?em9uZW1pbmRlcjogVXBkYXRlIHRvIDEuMzAuNQ==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?em9uZW1pbmRlcjogQWRkIGRlcGVuZGVuY2llcw==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?em9uZW1pbmRlcjogdXBkYXRlIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0dHRvb2xzOiB1c2UgbGl0ZWh0bWwgZnJvbSBwa2dzcmMgaW5zdGVh?= =?UTF-8?B?ZCBvZiBidW5kbGVkIGNvcHk=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIGxpdGVodG1sIHRvIHZlcnNpb24gMC41LjAuMjAyMTEwMDM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMy4xNg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjYw?=
=?UTF-8?B?SGF1a2UgRmF0aA==?==?UTF-8?B?RGlzYWJsZSBBU0xSIGZvciBYRW1hY3MgYnVpbGQu?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pZmk6IFJlbmFtZSBmcm9tIHVuaWZpNg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMy4xNw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjYx?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjIw?=
10/06/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYXdzbG9nczogSW1wb3J0IHB5LWF3c2xvZ3MtMC4xNC4w?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgcHktYXdzbG9ncw==?=
10/07/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjY3?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjcw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjcx?=
=?UTF-8?B?SmF5IFBhdGVs?==?UTF-8?B?dXBkYXRlZCBNYWtlZmlsZSBmb3Igbnl4dA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMy4xOQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjcy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjcz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjc0?=
10/08/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjIx?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjgw?=
10/09/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBpbXByb3ZlIHdvcmRpbmc=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bHBqczogVXBkYXRlIHRvIDAuMC4wLjgz?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?QWRkIHF0Ni1xdHJlbW90ZW9iamVjdHMgdmVyc2lvbiA2LjIuMCB0byBwa2dz?= =?UTF-8?B?cmMtd2lw?=
10/10/2021
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0cmVtb3Rlb2JqZWN0czogcmVtb3ZlIFNIQTE=?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3BydXNhc2xpY2VyOiBBZGQgZGVwZW5kZW5jeSBvbiBtYXRoL3FodWxs?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG9ja2VyLWNsaTogVXBkYXRlIHRvIDIwLjEwLjk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtNDE4NjU=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cGlwZS12aWV3ZXI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Zmx1eDI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjE4LjE=?=
10/11/2021
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGxpYnZpcHMgdG8gOC4xMS40?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogZG9uJ3QgaW5zdGFsbCBjbWFrZSBnZW5lcmF0ZWQgZmls?= =?UTF-8?B?ZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBmb2xsb3cgdXBzdHJlYW0sIGJ1bXAgdmVyc2lvbiBpbiBQ?= =?UTF-8?B?S0dOQU1FIHRvIDI5?=
10/13/2021
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?dGVybWlub2xvZ3k6IGZpeCBidWlsZCB3aXRoIHB5dGhvbg==?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?dGVybWlub2xvZ3k6IHVwZGF0ZSB0byAxLjEwLjA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWluaW86IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtNDExMzc=?=
10/14/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2VtZ3JlcDogRG8gbm90IGluc3RhbGwgdGVzdHM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY2hlY2tvdjogTWFrZSBERVNDUiByZWFkYWJsZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYmFuZGl0OiBweS1naXQgd2FzIGltcG9ydGVkIGFzIHB5LWdpdHB5dGhv?= =?UTF-8?B?biBpbiBwa2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?KjogVXNlIHB5LWdpdHB5dGhvbiBpbnN0ZWFkIG9mIHB5LWdpdA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktanVuaXQteG1sMjogUmVtb3Zl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktZ2l0OiBSZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGluIHBrZ3NyYyBhcyBkZXZlbC9w?= =?UTF-8?B?eS1naXRweXRob24=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYmMtcHl0aG9uLWhjbDI6IFVwZGF0ZSB0byB2ZXJzaW9uIDAuMy4yNA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktbGFyay1wYXJzZXI6IERvd25ncmFkZSB0byAwLjEwLjE=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIGxpYmp4bCB2ZXJzaW9uIDAuNiB0byBwa2dzcmMtd2lw?=
10/15/2021
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIGdpbXAtanhsIHZlcnNpb24gMC42IHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTkx?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogQWRkIGxpbmsgdG8gYnVndHJhY2tlciB0aWNr?= =?UTF-8?B?ZXQgaW4gcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjI5?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliY2FubG9jazogVXBkYXRlIHRvIHNuYXBzaG90IDMuMy4wcHJlMjE=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y2FubG9jay1ocDogVXBkYXRlIHRvIHNuYXBzaG90IDMuMy4wcHJlMjE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYXdzbG9nczogUmVtb3ZlIGxlZnQtb3ZlciBjb21tZW50cw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYXdzbG9nczogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byB1cHN0cmVhbSBQUg==?=
10/16/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHJlLWNvbW1pdDogUmVtb3ZlIHB5LWNvbmRhIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTAuMy4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjguNA==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2RsLWhlcmN1bGVzLWh5cGVyaW9uOiBhZGQgRElTVF9TVUJESVIgZHVlIHRv?= =?UTF-8?B?IGZpbGVuYW1lIG9mIGRpc3RmaWxl?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogVXBkYXRlIHRvIDMuNC4w?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogdXBkYXRlIHRvIHZlcnNpb24gMy40LjIu?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?dmxhbmc6IGNvcnJlY3QgdGVzdCBydWxlLg==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogYWxzbyBhZGQgZGlzdGluZm8u?=
10/18/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4wLjE0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogTGltaXQgbWFza2luZyBvZiBtYW4gcGFnZXMgdG8gbXV0YXRv?= =?UTF-8?B?ciBtYWNyb3MsIG5vdCBhbGwgbWFjcm9z?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFzY2FuOiBJbXBvcnQgdGVycmFzY2FuLTEuMTEuMCBhcyB3aXAvdGVy?= =?UTF-8?B?cmFzY2Fu?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTk0?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTk1?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBoYW5kbGUgZmluZ2VycHJpbnRlZCBwZG1wIGZpbGU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeSBkZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTk2?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgdGVycmFzY2Fu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBtb3RpZiBzdXBwb3J0IHdhcyByZW1vdmVkLCByZW1vdmUg?= =?UTF-8?B?b3B0aW9u?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?c3Ryb25nc3dhbjogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMS00MTk5MCwg?= =?UTF-8?B?Q1ZFLTIwMjEtNDE5OTE=?=
10/19/2021
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?bmxvcHQ6IEFkZCBtYXRoL29jdGF2ZSBhcyBhIGRlcGVuZGVuY3ku?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?b3BlbnN1YmRpdjogVXBncmFkZSB0byByZWxlYXNlIDMuNC40?=
=?UTF-8?B?SmF5IFBhdGVs?==?UTF-8?B?Z2NjMTAgd2l0aCBhZGEgbGFuZyBzdXBwb3J0IGFkZGVk?=
=?UTF-8?B?SmF5IFBhdGVs?==?UTF-8?B?cmVtb3Zpbmcgb2xkIGRpcg==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d3d3L25naW54KjogdXBkYXRlIE5HSU5YIEphdmFTY3JpcHQgbW9kdWxlIHRv?= =?UTF-8?B?IDAuNy4w?=
10/20/2021
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cmVhbHBhdGg6IGZpeCBidWlsZCBvbiBpbGx1bW9zL3NvbGFyaXM=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIGdkay1waXhidWYtanhsIHZlcnNpb24gMC42IHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
10/21/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dGFob2UtbGFmczogVXBkYXRlIHRvIDEuMTYuMCByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dGFob2UtbGFmczogUmVtb3ZlIGFmdGVyIHVwZGF0aW5nIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?amF2YS1uZXR0eTogQWRkIHJlZmVyZW5jZXMgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMzcxMzYg?= =?UTF-8?B?YW5kIENWRS0yMDIxLTM3MTM3?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFzY2FuOiBSZW1vdmUgY29tbWVudGVkIGFuZCBjb3B5cGFzdGVkIEdP?= =?UTF-8?B?X0JVSUxEX1BBVFRFUk5z?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQ0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQ2?=
10/22/2021
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cnVzdDogdXBkYXRlIHRvIHZlcnNpb24gMS41Ni4wLg==?=
Havard EidnesRe: rust: update to version 1.56.0.
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliY2FubG9jazogVXBkYXRlIHRvIDMuMy4wcHJlMjQ=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y2FubG9jay1ocDogVXBkYXRlIHRvIDMuMy4wcHJlMjQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cGxvb3Q6IEltcG9ydCBwbG9vdC0xLjAgYXMgd2lwL3Bsb290?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgcGxvb3Q=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cGxvb3Q6IFNldCBMSUNFTlNF?=
10/23/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBmY2V1eC0yLjUuMC4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cm91dGluYXRvcjogdXBnZGF0ZSB0byB2ZXJzaW9uIDAuMTAuMS4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjMy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1kZXY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuMC43?=
10/24/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBVcGRhdGUgdG8gMS41LjA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuOS4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTAuMy4z?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS43Ljc=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjMuMQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VuaXNvbjogdXBncmFkZSBjYW5kaWRhdGUgZm9yIG5ldC9ndW5pc29u?=
10/25/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cGRmdGs6IENvbW1lbnQgb3V0IGluY2x1ZGUgb2Ygbm9uLWV4aXN0ZW50IGZp?= =?UTF-8?B?bGVz?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cGRmdGs6IHJlc2V0IE1BSU5UQUlORVIgZHVlIHRvIGJvdW5jZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4wLjE2?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQ3?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?cGFuMi1naXQ6IHN3aXRjaCB0byBnbWltZTMgYW5kIGRlZmF1bHQgdG8gZ3Rr?= =?UTF-8?B?My4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZnJlZXN3aXRjaC1jb3JlOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIxLTM3?= =?UTF-8?B?NjI0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4wLjE3?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4wLjE4?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQ4?=
10/26/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4wLjE5?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQ5?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjMz?=
10/27/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy42LjM1?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmFzaWMtc3RhdHM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC4yMg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmFzaWMtc3RhdHM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC4yMw==?=
10/28/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?bXVsdGlwbGU7IEFkZCBESVNUX1NVQkRJUiB0byBwYWNrYWdlcyB3aXRoIERJ?= =?UTF-8?B?U1ROQU1FIG9mIG1hc3Rlcg==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?KjsgcmVnZW4gZGlzdGluZm8gZm9yIGNvbGxpZGluZyBwYWNrYWdlcyB0aGF0?= =?UTF-8?B?IGp1c3QgZ290IERJU1RfU1VCRElS?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4wLjIw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGVhay1jbGFzc2lmaWVyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjEuMjU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjUw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuNzQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bmNzcG90OiB0ZXN0IHZlcnNpb24=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cnVzdDogYWxsb3cgcnVzdC1sbHZtIG9wdGlvbiBvbiBEYXJ3aW47IGFkZCBy?= =?UTF-8?B?dXN0LWRvY3Mgb3B0aW9u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjUx?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIG5jc3BvdDogaW1wb3J0IHRlc3QgaW50byBtYWlu?=
10/29/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjUy?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VuaXNvbjogYWRkIC1mUElDIGZvciB0ZXN0aW5n?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuNzU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTk4?=
=?UTF-8?B?RnJhbmNpc2NvIEouIFRzYW8gU2FudMOtbg==?==?UTF-8?B?bmV0bWFzazogSW1wb3J0IG5ldG1hc2stMi40LjQgYXMgd2lwL25ldG1hc2s=?=
10/30/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmFzaWMtc3RhdHM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC4yNQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmFzaWMtc3RhdHM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC4yNg==?=
10/31/2021
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTQtKjogVXBkYXRlIFphYmJpeCB0byA1LjQuNw==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTAuMy40?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjMuMg==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS43Ljg=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aGFja2dlbi10dGYsIGhhY2tnZW5uZXJkLXR0ZjogVXBkYXRlIHRvIDIuNS4y?=
=?UTF-8?B?aXJ2aXNl?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtYXV4OiBGaXggcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1QgZm9yIHVwc3RyZWFtIGNoYW5nZXM=?=
=?UTF-8?B?aXJ2aXNl?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtYXV4OiBGaXggYnVpbGQsIG1ha2UgZ2NjNi1hdXggdGhlIGRlZmF1?= =?UTF-8?B?bHQgY29tcGlsZXI=?=