Index of pkgsrc-wip-changes for December, 2018


FromSubject
12/01/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG1lbnUtZ2l0OiBJbXBvcnQgZG1lbnUtNC44IGFzIHdpcC9kbWVudS1naXQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZHdtLWdpdDogSW1wb3J0IGR3bS00LjggYXMgd2lwL2R3bS1naXQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3QtdGVybS1naXQ6IEltcG9ydCBzdC10ZXJtLTAuOC4xIGFzIHdpcC9zdC10?= =?UTF-8?B?ZXJtLWdpdA==?=
12/02/2018
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktc21tYXAyOiB1cGRhdGUgdG8gMi4wLjU=?=
=?UTF-8?B?bmJ5b3VyaQ==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHB5LXBhbSB0byAxLjguNC4=?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNqcyB0byA0LjAuMCwgZGlzYWJsZSBwcm9maWxlciB0byBtYWtl?= =?UTF-8?B?IGl0IGJ1aWxkLg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHhhcHBzIHRvIDEuNC4yLg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLW1lbnVzIHRvIDQuMC4wLg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLWRlc2t0b3AgdG8gNC4wLjEu?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDEuNC4wLg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLXNlc3Npb24gdG8gNC4wLjAu?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLXNldHRpbmdzLWRhZW1vbiB0byA0LjAuMS4=?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLWNvbnRyb2wtY2VudGVyIHRvIDQuMC4xLg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLXNjcmVlbnNhdmVyIHRvIDQuMC4xLg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIG5lbW8gdG8gNC4wLjMu?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGNpbm5hbW9uLXNldHRpbmdzLWRhZW1vbiB0byA0LjAuMi4=?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHhhcHBzIHRvIDEuNC40Lg==?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?YXRzMjogVXBkYXRlIHdpcC9hdHMyIHRvIDAuMy4xMg==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIG11ZmZpbiB0byAzLjguMy4gKDQuMC4zIHVwZGF0ZSBwZW5kaW5n?= =?UTF-8?B?KQ==?=
=?UTF-8?B?eW91cmk=?==?UTF-8?B?UnVudGltZSBmaXhlcyBmb3IgdmFyaW91cyBjaW5uYW1vbiBjb21wb25lbnRz?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?YW5keWI=?==?UTF-8?B?cHl0aG9uIGRlcGVuZGVuY3kgZm9yIHZpcnQtbWFuYWdlcjIwMA==?=
=?UTF-8?B?YW5keWI=?==?UTF-8?B?bGlidmlydC00LjkuMCBmb3IgdmlydC1tYW5hZ2VyIDIuMC4wLCBvbmx5IGxp?= =?UTF-8?B?bnV4IGlzIHRlc3RlZEAgdGhlIG1vbWVudC4=?=
12/03/2018
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm06IFJlbW92ZSBmb2xsb3dpbmcgY29tbWl0IHRvIHBhcmFsbGVsIGNh?= =?UTF-8?B?dGVnb3J5?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm0tc3BhbmsteDExOiBSZW1vdmUgb2Jzb2xldGUgcGtn?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGlrZTguMDogZml4IHBhdGggdG8gdmVyc2lvbi5taw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZHJpc3Q6IEltcG9ydCBkcmlzdC0xLjAzIGFzIHdpcC9kcmlzdA==?=
12/04/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODIyOA==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?QWRkIFNVU0UgMTMuMSBwYWNrYWdlIGZvciBsaWJiejI=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYXNjaWluZW1hOiBSZW5hbWUgYXNjaWluZW1hIHRvIHB5LWFzY2luZWVt?= =?UTF-8?B?YQ==?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?ZHdhcmYgZm9ydHJlc3M6IHVwZGF0ZSB0byAwLjQ0LjEy?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?aGFzaGNhdDogdXBkYXRlZCB0byA1LjEuMA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODMxMw==?=
12/05/2018
=?UTF-8?B?SXphYWM=?==?UTF-8?B?c3luY3RoaW5nLXtkaXNjb3NydixyZWxheXNydn06IHVwZGF0ZSB0byAwLjE0?= =?UTF-8?B?LjUz?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODM3MA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODM3OA==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bm9zdHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjE=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0ICd3aXRoaW4n?=
12/06/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bm9zdHQ6IEFVVE9fTUtESVJTIGlzIG5vdCBuZWVkZWQ=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?d2l0aGluOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjI=?=
=?UTF-8?B?SXphYWM=?==?UTF-8?B?c3luY3RoaW5nLXtkaXNjb3NydixyZWxheXNydn06IHVwZGF0ZSB0byAwLjE0?= =?UTF-8?B?LjU0?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?d2l0aGluOiBTaW1wbGlmeSBNYWtlZmlsZSwgYWRkIFRFU1RfVEFTSw==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bm9zdHQ6IFNpbXBsaWZ5IE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6ICtsaWJjYW5sb2Nr?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliY2FubG9jazogVXBkYXRlIHRvIFZlcnNpb24gMy4wLjM=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?d2l0aGluOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjM=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?anNvbi15YW1sOiBJbXBvcnQgZnJvbSBDVlM=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?anNvbi15YW1sOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjI=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bm9zdHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjEuMQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?RW5hYmxlIHZhbGEgc3VwcG9ydCBmb3IgZ2NyLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIG1pZG9yaSB0byA3LjAu?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktYW5pc284NjAxLCBweS1mbGFzay1yZXN0ZnVsOiBtb3ZlZCB0byBiYXNl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?anNvbi15YW1sOiBSZW1vdmUsIHVzZWQgdG8gdXBkYXRlIHRleHRwcm9jL2pz?= =?UTF-8?B?b24teWFtbA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm9zdHQ6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIG11bHRpbWVk?= =?UTF-8?B?aWEvbm9zdHQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2l0aGluOiBSZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGluIHBrZ3NyYyBhcyBzeXN1dGls?= =?UTF-8?B?cy93aXRoaW4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZnJlZXN3aXRjaC1jb3JlOiBBZGQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMTgt?= =?UTF-8?B?MTk5MTE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1QgZm9yIGxhdGVzdCB1cHN0cmVhbSBj?= =?UTF-8?B?aGFuZ2Vz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHN5bmM=?=
12/07/2018
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzMjogU29mdHdhcmUgcGlwZWxpbmUgZm9yIGJ1aWxkaW5nIGxvY2kg?= =?UTF-8?B?ZnJvbSBzaG9ydC1yZWFkIHNlcXVlbmNlcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm0td2xtOiBUZXN0IGxhdGVzdCByZWxlYXNlIG9mIHBhcmFsbGFsL3Ns?= =?UTF-8?B?dXJtLXdsbQ==?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEltcG9ydCBvZiBjbGlxei0xLjIzLjMgYXMgd2lwL2NsaXF6Lg==?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IENsZWFuZWQgdXAgdGhlIGRlcGVuZGVuY3kgbGlzdCBhbmQgdGhl?= =?UTF-8?B?IGJ1aWxkbGluazMubWsgcmVmZXJlbmNlcy4=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IFVwZGF0ZWQgdGhlIE1ha2VmaWxlIHdpdGggYSBTVUJESVIgZW50?= =?UTF-8?B?cnkgZm9yIGNsaXF6Lg==?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEZpeGVkIHRoZSBUT09MX0RFUEVORFMgc2VjdGlvbi4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IFJlbW92ZSBkZWJ1Z2dpbmcgJHtFQ0hPfXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IFJlaW50cm9kdWNlIGFsbCBibDMgaW5jbHVkZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEluY2x1ZGUgR0NvbmYgYmwz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IFVzZSBSRVBMQUNFX0JBU0g=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEFkZCBjb21tZW50cyB0byBwYXRjaGVzIGltcG9ydGVkIGZyb20g?= =?UTF-8?B?d3d3L2ZpcmVmb3g=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEFkZCBidWlsZCBlcnJvciBpbiBUT0RP?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGliY2FubG9jazogcmVtb3ZlLCB1c2VkIGZvciB1cGRhdGluZyBuZXdzL2xp?= =?UTF-8?B?YmNhbmxvY2s=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiAgUmViYXNlIHRvIFNWTiByLiAzNDg2NjM=?=
12/08/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODY3OQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODY4MA==?=
12/09/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2NyOiBBZGQgc3VwcG9ydCBmb3IgdGVzdHM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2NyOiBSZW1vdmUgbm9vcCBCVUlMRExJTktfQVBJX0RFUEVORFMuZ3RrMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2NyOiBTb3J0IGJsMyBpbmNsdXNpb24gKE5GQ0kp?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2NyOiBJbmNsdWRlIG90aGVyIGJsMyAoc3luY2luZyB0aGVtIHdpdGggTWFr?= =?UTF-8?B?ZWZpbGUp?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2NyOiBBbHNvIGFkZCBCVUlMRExJTktfQVBJX0RFUEVORFMuZ2xpYjIgaW4g?= =?UTF-8?B?YnVpbGRsaW5rMy5taw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWlkb3JpOiBDbGVhbnVwL0cvQyBhIGJpdA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWlkb3JpOiBBZGp1c3QgaWNvbi90aGVtZSBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWlkb3JpOiBSZW1vdmUgbm8gbG9uZ2VyIG5lZWRlZCBDSEVDS19QT1JUQUJJ?= =?UTF-8?B?TElUWV9TS0lQ?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWlkb3JpOiBSZW1vdmUgbm8gbG9uZ2VyIG5lZWRlZCBic2QucHJlZnMubWsg?= =?UTF-8?B?aW5jbHVzaW9u?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWlkb3JpOiBBcHBlbmQgdG8gQ09ORklHVVJFX0VOViBpbnN0ZWFkIG9mIHJl?= =?UTF-8?B?ZGVmaW5pbmcgaXQgKE5GQ0kp?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWlkb3JpOiBBZGQgYSBwb3NzaWJsZSBDT01NSVRfTVNH?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBjb21tZW50ZWQtb3V0IFBLR1JFVklTSU9Ocw==?=
12/10/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dpLXByb2xvZy1saXRlOiBSZW1vdmUgaW5jbHVzaW9uIG9mIG5jdXJzZXMg?= =?UTF-8?B?aW4gYmwz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dpLXByb2xvZy1saXRlOiBEb2N1bWVudCBwYXRjaC1wYWNrYWdlc19EaWFs?= =?UTF-8?B?ZWN0LmRlZnMuaW4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dpLXByb2xvZy1saXRlOiBGaXggcHRocmVhZF9zZXRuYW1lX25wKCkgYXJn?= =?UTF-8?B?dW1lbnRzIHVzYWdl?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0ODc0Nw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dpLXByb2xvZyo6IHN3aS1wcm9sb2cgaXMgY3Vyc2VzIGFnbm9zdGljIChp?= =?UTF-8?B?bmNsdWRlIGN1cnNlcy5idWlsZGxpbmszLm1rKQ==?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?QnVtcCB2ZXJzaW9uIHRvIDguNy4y?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGlrZTguMDogZml4IHBhdGggdG8gZmlsZSAobGFuZyAtPiB3aXAp?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGlrZTguMCo6IGZpeCBwYXRoIHRvIGZpbGVzIChsYW5nIC0+IHdpcCk=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEZpeGVkIGJ1aWxkIGluIG5ldGJzZC9hbWQ2NC4=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHNjLWlt?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IE9wdGlvbnMgYW5kIG90aGVyIHBhY2thZ2UgaW1wcm92ZW1lbnRz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dpLXByb2xvZyo6IFJlbW92ZSwgdXNlZCB0byB1cGRhdGUgbGFuZy9zd2kt?= =?UTF-8?B?cHJvbG9nKg==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYnhscw==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IEFkZCBYTFNYIHdyaXRpbmcgYW5kIFhMUyByZWFkaW5nIHN1cHBv?= =?UTF-8?B?cnQ=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYnhsc3h3cml0ZXI=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IFVzZXMgeWFjYw==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IE1ha2VmaWxlIHN0eWxlIGFuZCB0d2Vha3M=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogVXNlIFBLR1ZFUlNJT05fTk9SRVY=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzOiBNYWtlZmlsZSBzdHlsZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogQWRkIGEgVE9ETyBhYm91dCBpbXBsaWNpdCBkZWNs?= =?UTF-8?B?YXJhdGlvbiBvZiBmb3BlbjY0?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?ZGluOiBSZW1vdmVkIFNVQkRJUnMgZW50cnkgZnJvbSBNYWtlZmlsZS4=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogSGF2ZSBtaW5pemlwIHVzZSBub24tNjQgSU8gZnVu?= =?UTF-8?B?Y3Rpb25z?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogVXNlIExGUyBtYWNyb3M=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IFhMU1hfRVhQT1JULCBub3QgWExTWF9XUklURVI=?=
12/11/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzOiBSZXF1aXJlcyBsaWJpY29udiwgZGVjbGFyZSBDKysgdXNl?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogQWRkIHRlc3QgdGFyZ2V0?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogTW9yZSB1cHN0cmVhbWFibGUgTWFrZWZpbGUgcGF0?= =?UTF-8?B?Y2g=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogQysrIGlzIG9ubHkgY2hlY2tlZCBmb3IsIG5vdCB1?= =?UTF-8?B?c2Vk?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogQWRkIG5vdGUgb24gdXBzdHJlYW0gUFI=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWdjciwgLW1pZG9yaQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHdpcC9taWRvcmkgYWZ0ZXIgaW1wb3J0Lg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHdpcC9nY3IgYWZ0ZXIgaW1wb3J0Lg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bGlicmVtOiB1cGRhdGUgdG8gbGlicmVtLTAuNi4w?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YmFyZXNpcDogdXBkYXRlIHRvIGJhcmVzaXAtMC42LjA=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YmFyZXNpcDogZGVwZW5kIG9uIGZmbXBlZzQgaW5zdGVhZCBvZiBmZm1wZWcz?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bGlicmU6IHVwZGF0ZSB0byBsaWJyZS0wLjYuMA==?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?ZGluOiBSZW1vdmVkIGFuZCBtb3ZlZCB0byBwa2dzcmMgcHJvcGVyLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicnN2Zzogb25lIFRPRE8gZG9uZSwgb25lIHRvIGdv?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b3BlbmZvZGRlcjogdXBkYXRlIHRvIG9wZW5mb2RkZXItMS41?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZG9zYm94LXg6IHVwZGF0ZSB0byBkb3Nib3gteC0wLjgyLjEy?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b3BlbmZvZGRlci1kYXRhOiBpbXBvcnQgb3BlbmZvZGRlci1kYXRhLTEuNSBh?= =?UTF-8?B?cyB3aXAvb3BlbmZvZGRlci1kYXRh?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZXh1bHQtc25hcHNob3Q6IHVwZGF0ZSB0byBleHVsdC0yMDE4MTIwOQ==?=
12/12/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IFVzZSBkbG9wZW4uYnVpbGRsaW5rLm1r?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IEZpeCBpbnN0YWxsZWQgZmlsZSBwZXJtaXNzaW9ucw==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IENsYXJpZnkgVE9ETyB3aXRoIGZpbmRpbmdz?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IFVwc3RyZWFtIGRlZmluZXMgWExVQSBpdHNlbGY=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJjYWw=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogSW5zdGFsbGF0aW9uIGZhaWxzIG9uIG1hY09T?=
12/13/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogTGlua2VkIHdyb25nIGlzc3Vl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogUGF0Y2ggaGFyZGNvZGVkIHByZWZpeCBvbiBtYWNP?= =?UTF-8?B?Uw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0OTAyMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bW9zcXVpdHRvOiBBZGQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMTgtMjAxNDUg?= =?UTF-8?B?KGZpeGVkIGluIDEuNS41KQ==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?bW9zcXVpdHRvOiB1cGRhdGUgdG8gMS41LjU=?=
12/14/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IEZpeCB0eXBv?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IFJlcGxhY2UgLWxkbCBCVUlMRExJTktfVFJBTlNGT1JN?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGliZ21lOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGFzIGF1ZGlvL2dhbWUtbXVzaWMt?= =?UTF-8?B?ZW11?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?ZWZsMTIxOiBjbG9zZSBCVUlMRExJTktfVFJFRSB0byBhdm9pZCBicmVha2Fn?= =?UTF-8?B?ZQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWNhbGxpZ3Jh?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?ZHBpYzogY29ycmVjdCBsaWNlbnNlIHN0YXRlbWVudA==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?dGVybWlub2xvZ3k6IHNwYWNlcyAtPiB0YWJzIGluIE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktY3JhY2tsaWI6IHVwZGF0ZWQgdG8gMi45LjU=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?QWRkZWQgcHVsc2VhdWRpbyBzdXBwb3J0LiBSZS1vcmdhbml6ZWQgdGhlIGNv?= =?UTF-8?B?ZGUu?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?em5jOiB1cGRhdGVkIHRvIDEuNy4x?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEltcGxlbWVudGVkIHRoZSBzdWdnZXN0aW9ucyBmcm9tIGxlb3Qu?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEZpeGVkIGEgdHlwbyBpbiB0aGUgcGF0Y2ggY29tbWVudHMuIFVw?= =?UTF-8?B?ZGF0ZWQgdGhlIFRPRE8u?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?ZnVzaW9ucGJ4OiBGaXggaW5jbHVkZSBvcmRlciBmb3IgcGhwLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z2VycmlzOiB3aXAvZ3RzIC0+IGdyYXBoaWNzL2d0cy4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWd1aWxlLXNjc2g=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z3VpbGUtc2NzaDogcmVtb3ZlLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWl0YXNrLW5n?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?a29kaTogZml4IGRlcGVuZGVuY2llcw==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?aXRhc2stbmc6IHJlbW92ZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Kjogczt3aXAvZ2NyO3NlY3VyaXR5L2djcjsgKGdjciB3YXMgaW1wb3J0ZWQg?= =?UTF-8?B?aW4gcGtnc3JjKQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWtvZmZpY2U=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?bGliYysrLCBsaWJjKystYWJpOiBsYW5nIC0+IHdpcA==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?bGlnaHRzcGFyazogd2lwL2xsdm0tcnRsaWIgLT4gbGFuZy9jb21waWxlci1y?= =?UTF-8?B?dA==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?bGx2bS1uZXRic2Q6IGRvIG5vdCBpbmNsdWRlIHN2bi1wYWNrYWdlLm1rIHR3?= =?UTF-8?B?aWNl?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?bGx2bS1naXQ6IGRvIG5vdCBpbmNsdWRlIGdpdC1wYWNrYWdlLm1rIHR3aWNl?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LW5ncy1zZGstYWxs?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?cGhwLWd0azI6IHJlbW92ZQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?bmdzLXNkay1hbGw6IHJlbW92ZQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?cHktZ3RzOiB1cGRhdGUgcGF0aCB0byBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?dG94aWMtZ2l0OiBmaXggZGVwZW5kZW5jeSBwYXRocy4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LXBocC1ndGsy?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?cHktd2FoY2FkZTogZml4IGRlcGVuZGVuY3kgcGF0aHM=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LXR3aXR0ZXJpbmctbW9kZQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?dHdpdHRlcmluZy1tb2RlLWdpdDogbW92ZSBwYXRjaCB0byBjb3JyZWN0IGRp?= =?UTF-8?B?cg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?bHhxdC1wb2xraXQ6IGZpeCBkZXBlbmRlbmN5IHBhdGg=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEZpeGVkIHRoZSBweXRob24gdmVyc2lvbiBjaGVjay4gRml4ZWQg?= =?UTF-8?B?c29tZSBwa2dsaW50IHdhcm5pbmdzLiBSZWltcGxlbWVudGVkIGRvLWluc3Rh?= =?UTF-8?B?bGwgcGhhc2Uu?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IFJlbW92ZWQgUFlUSE9OX1ZFUlNJT05TX0FDQ0VQVEVEIGZyb20g?= =?UTF-8?B?dGhlIHB5dGhvbiB2ZXJzaW9uIGNoZWNrLg==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?YmNhbDogVXNlIGdlbmVyaWMgcmVhZGxpbmUgYnVpbGRsaW5r?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?YmNhbDogUmVtb3ZlIGRlZmF1bHQgLU8z?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?Y2xpcXo6IEZpeGVkIHRoZSBidWlsZC4gVXBkYXRlZCBUT0RPLg==?=
12/15/2018
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGNhZC9nZHNyZWFkZXIpIFVwZGF0ZWQgdG8gMC40LjMgIERvIG5vdCBBYm9y?= =?UTF-8?B?dCBidXQgY29udGludWluZyAoR0RTdGV4dCxzdHJ1Y3Qp?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?eG1tczI6IGZpeCBwYXRoIHRvIGxpYmdtZS9nYW1lLW11c2ljLWVtdSBhZnRl?= =?UTF-8?B?ciBpbXBvcnQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDM0OTI1Nw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDM0OTI2Mw==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHdpcC9jYWxsaWdyYS4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?a29mZmljZTogcmVtb3Zl?=
=?UTF-8?B?TWF4aW1lIFZpbGxhcmQ=?==?UTF-8?B?cWVtdS1udm1tOiBpbXByb3ZlbWVudHM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGx2bS1hbGwtaW4tb25lOiBFbGltaW5hdGUsIG5vIGxvbmdlciBtYWludGFp?= =?UTF-8?B?bmVkIGFuZCB1c2Vk?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGx2bS0qOiBFbGltaW5hdGUsIGFsbCBwYXRjaGVkIG1lcmdlZA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGliY3h4KjogRWxpbWluYXRlLCBubyBsb25nZXIgbmVlZGVkIGxvY2FsbHk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?cHktbGx2bS1saXQtbmV0YnNkOiBEcm9w?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?cG9sbHkqOiBweS1sbHZtLWxpdCo6IERyb3A=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YmNhbDogUmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCBpbiBwa2dzcmMgYXMgbWF0aC9iY2Fs?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtZ2l0OiBEcm9wLCBubyBsb25nZXIgbmVlZGVk?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y2xhbmctZ2l0OiBEcm9wLCBubyBsb25nZXIgbmVlZGVk?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGxkLWdpdDogRHJvcCwgbm8gbG9uZ2VyIHVzZWQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGlieGxzOiBBZGQgc29tZSBwb3NzaWJsZSBUT0RP?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dHNjcmFwZS1naXQ6IEltcG9ydCB0c2NyYXBlLTAuMSBhcyB3aXAvdHNjcmFw?= =?UTF-8?B?ZS1naXQ=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXBkYXRlIGVtYWlsIGZvciBmaGFqbnk=?=
12/16/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzOiBSZW1vdmUgZW5kaWFubmVzcyBUT0RPIHdhcm5pbmc=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzOiBSZW1vdmUgYysrIGZyb20gVVNFX0xBTkdVQUdF?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IG5ubg==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bm5uOiBRdW90ZSBmbGFncy9saWJzIGFzIHN1Z2dlc3RlZCBieSBwa2dsaW50?=
12/17/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bm5uOiBSZXZlcnQgQ1BQRkxBR1MgcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVybWlub2xvZ3k6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAxOC0yMDE2?= =?UTF-8?B?Nw==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?d2lwL25ubiBoYXMgYmVlbiBpbXBvcnRlZCBhcyBzeXN1dGlscy9ubm4u?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?bGlieGxzeHdyaXRlcjogRml4IGNoZWNrc3VtLCBhZGRyZXNzIHBrZ2xpbnQg?= =?UTF-8?B?d2FybmluZ3M=?=
12/18/2018
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IERpZmZlcmVudCBhcHByb2FjaCByZS4gY3Vyc2VzIGFuZCBsaWJk?= =?UTF-8?B?bA==?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IERvZXMgcmVhbGx5IG5lZWQgYWN0dWFsIG5jdXJzZXM=?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IG1hY09TIG5jdXJzZXMgd29ya2Fyb3VuZA==?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?c2NtLWJsYWNrYm94OiBJbXBvcnQgc2NtLWJsYWNrYm94LTEuMjAxODA2MTgg?= =?UTF-8?B?YXMgd2lwL3NjbS1ibGFja2JveA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bHVha2l0LWdpdDogUFIgNzM3IGhhcyBiZWVuIG1lcmdlZCB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bHVha2l0OiBQUiA3MzcgaGFzIGJlZW4gbWVyZ2VkIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?amZzdy1naXQ6IGltcG9ydCBqZnN3LTAuMG5iMjAxODEyMTggYXMgd2lwL2pm?= =?UTF-8?B?c3ctZ2l0?=
=?UTF-8?B?U2lqbWVuIEouIE11bGRlcg==?==?UTF-8?B?c2MtaW06IEJhY2sgdG8gaW5qZWN0aW5nICpfQ1VSU0VTLCBidXQgbm93IG5j?= =?UTF-8?B?dXJzZXM=?=
12/19/2018
=?UTF-8?B?TWluIEtpbQ==?==?UTF-8?B?cnVzdC1iaW46IFVwZGF0ZSB0byAxLjMxLjA=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dW11cm11cjogdXBkYXRlIGhvbWVwYWdl?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDM0OTYxOQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmV2YnVtcCBHbyBwYWNrYWdlcyBpbiB3aXAgYWZ0ZXIgZ28xMTEgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?a2FsbGlzdG86IFVwZ3JhZGUgdG8gMC40NS4wIGFuZCBjbGVhbiB1cA==?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?cm9hZGZpZ2h0ZXI6IHVuYnJlYWsgTWFrZWZpbGU=?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?ZjFzcGlyaXQ6IFVuYnJlYWsu?=
12/20/2018
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?c2NtLWJsYWNrYm94OiB1cGRhdGUgc2NtLWJsYWNrYm94IHRvIDEuMjAxODEy?= =?UTF-8?B?MTk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktZ3JhcGgtdG9vbDogUHl0aG9uIG1vZHVsZSBmb3IgbWFuaXB1bGF0aW9u?= =?UTF-8?B?IGFuZCBzdGF0aXN0aWNhbCBhbmFseXNpcyBvZiBncmFwaHM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIGZvciB1cHN0cmVhbSBjaGFuZ2Vz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?a2FsbGlzdG86IFBhdGNoIHRlc3QgZGF0YSBwYXRoIGluIHRlc3Qgc2NyaXB0?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?TW9yZSBXUktTUkMgc2V0dGluZyBhIGxpdHRsZS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIEp1ZHkgdmVyc2lvbiAxLjAuNS4=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBEcm9wIGxpYmZ1enplciBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIGp1ZHku?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?TmVlZCBidWlsZGxpbmszLm1rIGZpbGUu?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIHZhbGlkbnMgdmVyc2lvbiAwLjggKGFwcGFyZW50bHkuLi4p?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIHZhbGlkbnMu?=
12/21/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YXV0b3BzeTogQWRkIGEgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDE4LTEwMDA4Mzg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyB1bXVybXVyLTAuMi4xNy4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2liYW5hOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDE4LTE3MjQ1IGFuZCBD?= =?UTF-8?B?VkUtMjAxOC0xNzI0Ng==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2hpY2tlbjU6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIGxhbmcv?= =?UTF-8?B?Y2hpY2tlbjU=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bXVwZGY6IFJlbW92ZSB3aXAvbXVwZGYsIHVzZWQgdG8gdXBkYXRlIHByaW50?= =?UTF-8?B?L211cGRm?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LW5vc2UtcGF0aG11bmdlLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGliZGF6emxlOiBJbXBvcnQgbGliZGF6emxlLTMuMzAuMiBhcyB3aXAvbGli?= =?UTF-8?B?ZGF6emxl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGliZGF6emxlOiBEaXNhYmxlIGludHJvc3BlY3Rpb24gdG8gbWFrZSB0aGUg?= =?UTF-8?B?cGFja2FnZSBidWlsZCBhbmQgaW5zdGFsbA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGliZGF6emxlOiBBZGQgYSBibDM=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktbm9zZS1wYXRobXVuZ2U6IEZpeGVkIEhPTUVQQUdFLCB1c2VpbmcgTUFT?= =?UTF-8?B?VEVSX1NJVEVfUFlQSSBpbiBNQVNURVJfU0lURVMu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZXBpcGhhbnk6IFVwZGF0ZSB0byAzLjMwLjI=?=
Leonardo TaccariRe: =?UTF-8?B?ZXBpcGhhbnk6IFVwZGF0ZSB0byAzLjMwLjI=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZXBpcGhhbnk6IE1pc2MgZml4dXAgKGluY2x1c2lvbik=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZXBpcGhhbnk6IEFkZCBhIFRPRE8gZW50cnkgYWJvdXQgdGhlIGhpZ2ggQ1BV?= =?UTF-8?B?IHVzYWdl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?a2FsbGlzdG86IFJlbW92ZSBmb2xsb3dpbmcgY29tbWl0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzOiBDbGVhbiB1cCBNYWtlZmlsZSBhbmQgcmV0ZXN0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzMjogUmVtb3ZlIHVubmVlZGVkIGdtYWtlLCBhZGQgR0NDX1JFUUQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktandjcnlwdG86IEltcG9ydCBweS1qd2NyeXB0by0wLjYuMCBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?cHktandjcnlwdG8=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktZ2l0aHViMy5weTogVXBkYXRlIHRvIDEuMi4w?=
12/22/2018
=?UTF-8?B?d2VuaGVwaW5n?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9wNS1Bc3Ryby1TcGFjZVRyYWNrIHRvIDAuMTIz?=
=?UTF-8?B?d2VuaGVwaW5n?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9wNS1EYXRhLVR5cGVzIHRvIDAuMTY=?=
=?UTF-8?B?d2VuaGVwaW5n?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9wNS1GRkktUGxhdHlwdXMgdG8gMC41OQ==?=
=?UTF-8?B?d2VuaGVwaW5n?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHA1LUZpbGUtTWFwIHRvIDAuNjY=?=
=?UTF-8?B?d2VuaGVwaW5n?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHA1LUhUVFAtQnJvd3NlckRldGVjdCB0byAzLjIwIFVwZGF0ZSBE?= =?UTF-8?B?RVBFTkRT?=
=?UTF-8?B?TWluIEtpbQ==?==?UTF-8?B?cnVzdC1iaW46IFVwZGF0ZSB0byAxLjMxLjE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aWdyYXBoOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDE4LTIwMzQ5?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDM0OTk5OQ==?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIE5hc29ub3Y=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC90b3ItZGV2IHRvIHZlcnNpb24gMC4zLjUuNi1yYy4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzMjogQ2xlYW4gdXAgTWFrZWZpbGUsIGZpeCBzaGViYW5nIGlzc3Vl?= =?UTF-8?B?cw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzMjogQWRkIEdDQ19SRVFEIC0gVVNFX0xBTkdVQUdFUys9YysrMTQg?= =?UTF-8?B?aXMgbm90IHN1ZmZpY2llbnQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzMjogTWluaW1pemUgR0NDX1JFUUQ=?=
=?UTF-8?B?TWluIEtpbQ==?==?UTF-8?B?cnVzdC1iaW46IEZpeCBQTElTVCBvbiBwbGF0Zm9ybXMgb3RoZXIgdGhhbiBE?= =?UTF-8?B?YXJ3aW4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3RhY2tzMjogUmVtb3ZlIGZvbGxvd2luZyBjb21taXQgdG8gYmlvbG9neQ==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?QWRkIG5la28gMi4yLjAgYXMgd2lwL25la28u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Y2FudTogVXBncmFkZSB0byAxLjg=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktc25tcDogVXBkYXRlIHRvIDQuNC42?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cm91dGVyc3Bsb2l0OiBVcGRhdGUgdG8gMy40LjA=?=
12/23/2018
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Y2FudTogQWRkIE5ldEJTRCBwYXRjaGVzLCBzdWNjZXNzZnVsIGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBweS16b3BlLmRlcHJlY2F0aW9uIChhbHJlYWR5IGluIGRldmVs?= =?UTF-8?B?Lyk=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBkdXBsaWNhdGVzOiBweS1hYnNsLXB5LCBweS1hcmdoLCBweS1j?= =?UTF-8?B?YWlyb2NmZmksIHB5LWpzb25waWNrbGUsIHB5LWpzb25zY2hlbWEsIHB5LXBk?= =?UTF-8?B?ZnJ3LCBweS1waWNrbGVzaGFyZSwgcHktcHN1dGlsLCBweS1zY2lraXQtaW1h?= =?UTF-8?B?Z2UsIHB5LXNwYXJxbHdyYXBwZXIsIHB5LXhvcGVu?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBkdXBsaWNhdGVzOiBweS1sYXp5LW9iamVjdC1wcm94eSwgcHkt?= =?UTF-8?B?bGhhZmlsZSwgcHktbG1maXQ=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBweS1vcmRlcmVkZGljdCAoYWxyZWFkeSBwcmVzZW50IGluIFB5?= =?UTF-8?B?dG9uIDIuNysp?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBjbG9vZywgZXpzdHJlYW0gKGFscmVhZHkgaW4gYmFzZSk=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBkdGMsIGV4dHJhLWNtYWtlLW1vZHVsZXMgKGFscmVhZHkgaW4g?= =?UTF-8?B?YmFzZSk=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBkdXBsaWNhdGVzOiBiaXJkWzZdLCBmaXNoLCBmbGlnaHRnZWFy?= =?UTF-8?B?LCBmbGlnaHRnZWFyLWRhdGEsIGZyZWVyYWRpdXMyLCBtcGktY2gsIG11bmdl?= =?UTF-8?B?LCBvcGVubXBpLCBvcGVuc2MsIG9wZW5zc2gsIG9zZywgc2ltZ2Vhcg==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBkdXBsaWNhdGVzOiBwNS1Qb2QtVXNhZ2UsIHA1LVRlc3QtTW9z?= =?UTF-8?B?dCwgcDUtWE1MLVR3aWcsIHByb3NvZHksIHJjLnN1YnIsIHJldmJ1bXAsIHNh?= =?UTF-8?B?bXRvb2xzLCBzaW11bGF2ciwgdmFsaWRucw==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIG11bWJsZSBhbmQgem5jIC0gaW1wb3J0ZWQu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGNjOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlcyB0byBDVkUtMjAxOC0yMDM3NCwgQ1ZFLTIw?= =?UTF-8?B?MTgtMjAzNzUsIENWRS0yMDE4LTIwMzc2?=
12/24/2018
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b3BlbmZvZGRlcjogdXBkYXRlIHRvIG9wZW5mb2RkZXItMS41LjM=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b3BlbmZvZGRlci1kYXRhOiB1cGRhdGUgdG8gb3BlbmZvZGRlci1kYXRhLTEu?= =?UTF-8?B?NS4x?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y29tbWFuZGVyZ2VuaXVzOiB1cGRhdGUgdG8gQ29tbWFuZGVyLUdlbml1cy0y?= =?UTF-8?B?LjIuOA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?T3BlbkpLLWdpdDogaW1wb3J0IE9wZW5KSy0wLjBuYjIwMTgxMjI0IGFzIHdp?= =?UTF-8?B?cC9PcGVuSkstZ2l0?=
12/25/2018
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJhY2twb3J0cy5jc3Y7IEJhY2twb3J0IG9mIFB5dGhvbiAzIGNz?= =?UTF-8?B?diBtb2R1bGU=?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?dHJhbnNsYXRlLXRvb2xraXQ6IFVwZGF0ZSB0byAyLjMuMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Ui1obXM6IFByZXR0eSB0aW1lIG9mIGRheSBmb3JtYXR0ZXI=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Ui1wcm9ncmVzczogQ29uZmlndXJhYmxlIHRlcm1pbmFsLWJhc2VkIHByb2dy?= =?UTF-8?B?ZXNzIGJhcnM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Ui1yZWFkeGw6IFVwZ3JhZGUgdG8gMS4y?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tbWFtZTIwMTQ6IHVuc2V0IExERkxBR1M=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?QWRkIGxpYnJldHJvLW1hbWUyMDEwLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGlieGxzOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDE4LTIwNDUwIGFuZCBD?= =?UTF-8?B?VkUtMjAxOC0yMDQ1Mg==?=
12/26/2018
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?K2dvMTEy?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMTI6IHVwZGF0ZSBQTElTVCBhbmQgbWFrZSBpdCBidWlsZC4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMTI6IHMvMTExLzExMiwgZGlzdGluZm8=?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?c2VjdXJpdHkvaGVpbWRhbCB1cGRhdGUgdG8gdjcuNS4wIC0gU2VlIFRPRE8g?= =?UTF-8?B?ZmlsZS4=?=
12/27/2018
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Q29weSBvdmVyIGxhbmcvZ28xMTEgdG8gd2lwL2dvMTEyLg==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?dW5pdmVyc2FsLWN0YWdzIC0gdXBkYXRlIHRvIGxhdGVzdCBidWlsZA==?=
12/28/2018
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?T3Blbkdyb2sgLSB1cGRhdGUgdG8gdjEuMSwgc2VlIFRPRE8=?=
12/29/2018
=?UTF-8?B?TWF4aW1lIFZpbGxhcmQ=?==?UTF-8?B?cWVtdS1udm1tOiBpbXByb3ZlbWVudHM=?=
12/30/2018
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?ZnMtdWFlLWxhdW5jaGVyOiBleGNsdWRlIHB5dGhvbiAzLjcgZHVlIHRvIGFz?= =?UTF-8?B?eW5jIGtleXdvcmQ=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cmF3ZG9nOiB1cGRhdGUgdG8gcmF3ZG9nLTIuMjM=?=
12/31/2018
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?bGU6IHVzZSB3b3JraW5nIE1BU1RFUl9TSVRFUywgcmVtb3ZlIHVzZWxlc3Mg?= =?UTF-8?B?cGF0Y2gsIHRha2UgYmFjayBNQUlOVEFJTkVSLg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cXV0ZWJyb3dzZXI6IHVwZGF0ZSB0byBxdXRlYnJvd3Nlci0xLjUuMg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZG9zYm94LXg6IHVwZGF0ZSB0byBkb3Nib3gteC0wLjgyLjEz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYXNjaWluZW1hOiBBZGQgbW9yZSBpbmZvIGluIHRoZSBERVNDUg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYXNjaWluZW1hOiBSZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGluIHBrZ3NyYyBhcyBt?= =?UTF-8?B?aXNjL3B5LWFzY2lpbmVtYQ==?=
=?UTF-8?B?Ymdlcm1hbm4=?==?UTF-8?B?Z2FtYmFzMzogVXBkYXRlIHZlcnNpb24=?=
Jan BeichRe: Remove android-tools-adb8.
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBEcm9wLCBhbGwgcGF0Y2hlcyBtZXJnZWQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IERyb3AgcmVtb3ZlZCBkaXJlY3Rvcmllcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IERyb3AgcG9sbHktZ2l0?=