pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Problem till din faktura : 21-4256385110231This is a multi-part message in MIME format.
Hej!

Åtkomst till ditt konto är begränsat eftersom vi har märkt att du har betalat 
din faktura tva ganger på samma gång, och det är på grund av ett tekniskt fel.

När du bekräftar informationen på kortet, kommer vi att återbetala till ditt 
konto

Detaljer :
Beställningsnummer : 21-4256385110231
Mobile operator: Telia
Betalas av : Kreditkort
Status : Väntar på återbetalning

Återbetala process:
   
            1 -ladda ner det bifogade dokumentet och öppna den i 
ett webbläsarfönster.

            2 -öppnad kommer du bli ombedd att följa en uppsättning 
instruktioner.

Tack för ditt förtroende,
Vi ses snart på www.telia.se

Detta mail har skickats automatiskt. Snälla, inte svara, skulle din förfrågan 
inte verkställas.
Telia se @ 2013 

Attachment: TeliaSe.htm
Description:Home | Main Index | Thread Index | Old Index