pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Uaktualnić konto Webmail!!!

Szanowny właścicielu konta

             Ten komunikat jest od poczty centrum wiadomości hosting dla
wszystkich naszych właściciele kont. Jesteśmy w trakcie
modernizacji naszej bazy danych i e-mail centrum w tym roku
2013. Jesteśmy usunięcie wszystkich niewykorzystanych konto
aby utworzyć więcej przestrzeń dla nowego, a także, aby
zapobiec spamu. Aby zapobiec konta z zamknięcia trzeba będzie
zaktualizować go poniżej tak, że będzie wiadomo, że to jest
Obecnie używane konto.

Ostrzeżenie! E-mail właściciela, który nie chce, aby zaktualizować Wyślij
swoją, w 48hrs otrzymania tego ostrzeżenia będzie straci swoje e-mail na
stałe. Wymagane jest, aby utrzymać aktywne konto e-mail,
korzystając z linku poniżej i wypełnij wymagane dane potrzebne do
utrzymania aktywnego konta e-mail.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGN2RTFpVkdyWW5ubE5NLWtDTzVkTlE6MQ

Ostrzeżenie!

W braku weryfikacji konta w ciągu 48hrs po otrzymaniu tego owiadomienie,
konto zostanie automatycznie wyłączona.
Dziękujemy za korzystanie z konta poczty internetowej.
Kod Warning: QATO8B52AXV

Z poważaniem,
Konto Webmail Service Management Team.
Dziękujemy za współpracę.
Copyright @ 2013 OFFICE WEBMAIL Wszelkie prawa zastrzeżone.Home | Main Index | Thread Index | Old Index