pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Dringend om maatregelen vraagt​​! 

Geachte BELFIUS Client

Houd er rekening mee dat de toegang tot uw online account dreigt te verlopen.
Om de toegang tot uw online account actief te houden, vragen wij u dan gelieve om zo snel mogelijk te inloggen.
Gebruik de onderstaande link om verder te gaan en toegang te krijgen tot uw account.
Na dat u gebruik heeft gemaakt van de onderstaande link zal er door een van onze medewerkers nog contact met u worden opgenomen om het gehele proces te voltooien. Wanneer het gehele proces gereed is zal u weer als vanouds gebruik kunnen maken van uw BELFIUS online.

Klik hier

Met toegang tot uw BELFIUS online kunt u het grootste deel van uw bankverrichtingen uitvoeren.
Alles wat u nodig hebt is u aanmelden bij internet bankieren.
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,
Klantenservice


Home | Main Index | Thread Index | Old Index