NetBSD-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

DEAR PENGGUNA WEBMAIL!!!-- 
Peti mel anda telah melebihi had 2GB ditubuhkan oleh webmaster kami,
anda runing pada 2.30GB anda tidak boleh menghantar atau menerima
mesej baru sehingga anda mengesahkan peti masuk anda. KLIK pautan
untuk mengesahkan akaun anda http://theysconator.com//admin/

Terima kasih
Pentadbir Sistem


Home | Main Index | Thread Index | Old Index