Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

claws-mail - missing libexpatHi All,
 I've encountered following problem with claws-mail:
[ktulu@optiplex:509:~]> claws-mail
Shared object "libexpat.so.1" not found
[ktulu@optiplex:510:~]> ldd /usr/pkg/bin/claws-mail | grep expat
        -lexpat.1 => /usr/X11R7/lib/libexpat.so.1
        -lexpat.1 => not found
[ktulu@optiplex:511:~]>
It is NETBSD 5.0_BETA (i386) with native Xorg.
How I can fix this? Why expat appear two times?
Regards,
Lukasz

----------------------------------------------------
Koncert Żanny Biczewskiej już 15 listopada o godz.18:00 
w Sali Koncertowej PFK w Operze Leśnej w Sopocie! 
Przeczytaj więcej 
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fcorto.www.wp.pl%2Fas%2Fbiczewska.html&sid=552
Home | Main Index | Thread Index | Old Index