tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/cantata/Makefile
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/darkice/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/forked-daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/libopenmpt/Makefile
P pkgsrc/audio/librespot/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/musescore/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/ncspot/Makefile
P pkgsrc/audio/openal-soft/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/PLIST
P pkgsrc/audio/pulseaudio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/pulseaudio/distinfo
P pkgsrc/audio/pulseaudio/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-configure.ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-meson.build
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_Makefile.am' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_daemon_meson.build
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_modules_module-detect.c
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_modules_oss_module-oss.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulse_meson.build
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_creds.h
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_utils_padsp.c
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/traverso/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmp/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/PLIST
P pkgsrc/cad/kicad/distinfo
P pkgsrc/cad/kicad-doc/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-doc/distinfo
P pkgsrc/cad/kicad-footprints/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-footprints/distinfo
P pkgsrc/cad/kicad-i18n/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-i18n/distinfo
P pkgsrc/cad/kicad-packages3d/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-packages3d/distinfo
P pkgsrc/cad/kicad-symbols/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-symbols/distinfo
P pkgsrc/cad/kicad-templates/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-templates/distinfo
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/chat/mumble/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/converters/Makefile
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/DESCR
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/Makefile
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/PLIST
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/distinfo
P pkgsrc/databases/kldap/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/allegro5/Makefile
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio-extras/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kross/Makefile
P pkgsrc/devel/kross/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/purpose/Makefile
P pkgsrc/devel/purpose/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-isort/ALTERNATIVES
P pkgsrc/devel/py-isort/Makefile
P pkgsrc/devel/py-isort/PLIST
U pkgsrc/devel/py-isort/distinfo
U pkgsrc/devel/py-isort4/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/py-isort4/DESCR
U pkgsrc/devel/py-isort4/Makefile
U pkgsrc/devel/py-isort4/PLIST
U pkgsrc/devel/py-isort4/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pylint/Makefile
U pkgsrc/devel/py-pylint/distinfo
P pkgsrc/devel/py-requests/Makefile
P pkgsrc/devel/py-requests/distinfo
P pkgsrc/devel/py-test-isort/Makefile
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2021
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/focuswriter/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/qtcreator/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/bsnes/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/fmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/retroarch/Makefile
P pkgsrc/emulators/rpcemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/xroar/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/Makefile
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/PLIST
U pkgsrc/fonts/py-fonttools/distinfo
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/q5go/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/drawpile/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/ipe/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/spectacle/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/lang/python/versioned_dependencies.mk
P pkgsrc/lang/squeak-vm/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ksmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/ksmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird52/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird68/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/khelpcenter/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/olive-editor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/guacamole-server/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/py-softlayer/Makefile
P pkgsrc/net/py-softlayer/PLIST
U pkgsrc/net/py-softlayer/distinfo
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/qt5-qtkeychain/Makefile
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/xca/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/dolphin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/i3status/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/khal/Makefile
U pkgsrc/time/khal/distinfo
P pkgsrc/time/kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment16/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/firefox68/Makefile
P pkgsrc/www/firefox78/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kimagemapeditor/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/syndication/Makefile
P pkgsrc/x11/XaoS/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-shell/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/x2go-client/Makefile


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done

Updating pkgsrc-2021Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2021Q2):
? pkgsrc/PKGDB


Updating pkgsrc pkgsrc-2021Q2 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index