tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/arqiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/quazip/Makefile
P pkgsrc/archivers/quazip/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztrax/Makefile
P pkgsrc/audio/cantata/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/ezstream/Makefile
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
P pkgsrc/audio/forked-daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-albumview/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/Makefile
P pkgsrc/audio/grip/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-a52/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-dts/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-jack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-lame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-sid/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-soundtouch/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-spc/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-speex/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-wavpack/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkpod/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/ices-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/musescore/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pragha/Makefile
P pkgsrc/audio/py-musique/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/quodlibet/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/spotify-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/traverso/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dnsperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/Makefile
P pkgsrc/biology/bodr/Makefile
P pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/Makefile
P pkgsrc/biology/gromacs/Makefile
P pkgsrc/biology/ncbi-blast+/Makefile
P pkgsrc/biology/openbabel/Makefile
P pkgsrc/biology/openbabel/buildlink3.mk
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/chat/anope/Makefile
P pkgsrc/chat/carbons-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim5/Makefile
P pkgsrc/chat/dino/Makefile
P pkgsrc/chat/farstream/Makefile
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/hexchat/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-accounts-kcm/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-approver/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-auth-handler/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-common-internals/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-common-internals/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/ktp-contact-list/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-contact-runner/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-desktop-applets/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-filetransfer-handler/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-kded-integration-module/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-send-file/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-text-ui/Makefile
P pkgsrc/chat/libfolks/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libtelepathy/Makefile
P pkgsrc/chat/lurch-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/mumble/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
P pkgsrc/chat/profanity/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/skypeweb-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/srain/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/chat/telegram-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-haze/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-qt5/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/znc/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk15/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/libsyncml/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/comms/spandsp/Makefile
P pkgsrc/comms/tilp2/Makefile
P pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/Makefile
P pkgsrc/converters/libabw/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libcdr/distinfo
U pkgsrc/converters/libcdr/patches/patch-src_lib_libcdr__utils.cpp
P pkgsrc/converters/libe-book/Makefile
P pkgsrc/converters/libe-book/distinfo
U pkgsrc/converters/libe-book/patches/patch-src_lib_EBOOKCharsetConverter.cpp
P pkgsrc/converters/libetonyek/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
P pkgsrc/converters/libqxp/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libzmf/Makefile
P pkgsrc/converters/pyzy/Makefile
P pkgsrc/converters/pyzy/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/wv/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/SQLiteCpp/Makefile
P pkgsrc/databases/SQLiteCpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/csharp-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/Makefile
P pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/gom/Makefile
P pkgsrc/databases/gourmet/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps3/Makefile
P pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/Makefile
P pkgsrc/databases/guile-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/kldap/Makefile
P pkgsrc/databases/kldap/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/lua-dbi-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-sql-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/mongo-c-driver/Makefile
P pkgsrc/databases/mongo-c-driver/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mongodb/Makefile
P pkgsrc/databases/mongodb3/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mongodb/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/php-rrd/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql10-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql11-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql95-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql96-server/Makefile
P pkgsrc/databases/py-apsw/Makefile
P pkgsrc/databases/py-peewee/Makefile
P pkgsrc/databases/py-pypika/Makefile
U pkgsrc/databases/py-pypika/distinfo
P pkgsrc/databases/py-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/Makefile
P pkgsrc/databases/repmgr/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/soci/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/virtuoso/Makefile
P pkgsrc/databases/vsqlite++/Makefile
P pkgsrc/databases/vsqlite++/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/Gorm/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
P pkgsrc/devel/SOPE4/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/appdata-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/appstream-glib/Makefile
U pkgsrc/devel/appstream-glib/distinfo
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake-gui/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/creduce/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/dia2code/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/doxymacs/Makefile
P pkgsrc/devel/dumpet/Makefile
P pkgsrc/devel/edcommon/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/distinfo
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/geany/options.mk
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/gps/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/include-what-you-use/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcrash/Makefile
P pkgsrc/devel/kcrash/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpeople/Makefile
P pkgsrc/devel/kpeople/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpty/Makefile
P pkgsrc/devel/kpty/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kross/Makefile
P pkgsrc/devel/kross/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kservice/Makefile
P pkgsrc/devel/kservice/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kwayland/Makefile
P pkgsrc/devel/kwayland/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kyua/Makefile
P pkgsrc/devel/libappindicator/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdazzle/Makefile
U pkgsrc/devel/libdazzle/distinfo
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libglade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglademm/Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnt/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgphoto2/Makefile
P pkgsrc/devel/libgphoto2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libhid/Makefile
P pkgsrc/devel/libkgapi/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/liblangtag/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexymm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexymm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lldb/Makefile
P pkgsrc/devel/lldb/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-mode/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-mode/distinfo
P pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/m17n-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/m17n-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlgraph/Makefile
P pkgsrc/devel/okteta/Makefile
P pkgsrc/devel/opengrok/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2-GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gtk2-GladeXML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/poxml/Makefile
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tortoisehg/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tryton/Makefile
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2-cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rugged/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rugged/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-rugged/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/startbug1/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/threadweaver/Makefile
P pkgsrc/devel/threadweaver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/devel/verifast/Makefile
P pkgsrc/devel/wayland/Makefile
P pkgsrc/devel/woboq_codebrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/zeal/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2020
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/codelite/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs25/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs26/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs27/Makefile
P pkgsrc/editors/feathernotes/Makefile
P pkgsrc/editors/featherpad/Makefile
P pkgsrc/editors/focuswriter/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/gummi/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/medit/Makefile
P pkgsrc/editors/pluma/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/sasm/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/tepl4/Makefile
P pkgsrc/editors/tepl4/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk2/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/xournal/Makefile
P pkgsrc/editors/xournalpp/Makefile
P pkgsrc/editors/zim/Makefile
P pkgsrc/emulators/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/bsnes/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/retroarch/Makefile
P pkgsrc/emulators/rpcemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/ski/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-darling-dmg/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-gphotofs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-loggedfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-pod/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ltfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ltfs-ltotape/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ori/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/homebank/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/fonts/culmus/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontconfig/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontconfig/files/70-no-bitmap-webfonts.conf
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/buildlink3.mk
P pkgsrc/fonts/harfbuzz/Makefile
P pkgsrc/fonts/overpass/Makefile
P pkgsrc/games/amor/Makefile
P pkgsrc/games/armagetronad/Makefile
P pkgsrc/games/armagetronad-server/Makefile
P pkgsrc/games/atomix/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/ccgo/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/easyrpg-player/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy-server/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/gamazons/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/genecys-client/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kanatest/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/libkmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/libkmahjongg/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/liblcf/Makefile
P pkgsrc/games/liblcf/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/lincity-ng/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/minetest/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/q5go/Makefile
P pkgsrc/games/quarry/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/solarus/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/widelands/Makefile
P pkgsrc/games/xboard/Makefile
P pkgsrc/games/xu4/Makefile
P pkgsrc/geography/R-lwgeom/Makefile
P pkgsrc/geography/R-rgdal/Makefile
P pkgsrc/geography/R-sf/Makefile
P pkgsrc/geography/gama/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/geoclue/Makefile
P pkgsrc/geography/geocode-glib/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpxsee/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libgeotiff/Makefile
P pkgsrc/geography/libgeotiff/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libspatialite/Makefile
P pkgsrc/geography/libspatialite/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/osm-gps-map/Makefile
P pkgsrc/geography/osm2pgsql/Makefile
P pkgsrc/geography/proj/Makefile
P pkgsrc/geography/proj/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/py-gdal/Makefile
P pkgsrc/geography/py-proj/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/Cenon/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageViewer/Makefile
P pkgsrc/graphics/autopano-sift-C/Makefile
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender-lts/Makefile
P pkgsrc/graphics/breeze-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/colord/Makefile
P pkgsrc/graphics/comix/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia-python/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/eom/Makefile
P pkgsrc/graphics/flickrnet/Makefile
P pkgsrc/graphics/frameworks/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-exif-browser/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-jxr/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-liquid-rescale/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-rawphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-resynthesizer/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp2-wideangle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme-symbolic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-themes-standard/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gphoto2/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb3/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/imv/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/ipe/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kde-base-artwork/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-strigi-analyzer/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kgamma/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kqtquickcharts/Makefile
P pkgsrc/graphics/kqtquickcharts4/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/kvantum/Makefile
P pkgsrc/graphics/lasem/Makefile
P pkgsrc/graphics/lasem/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2-kde4/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/librsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/librsvg-c/Makefile
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libwmf/Makefile
P pkgsrc/graphics/libwmf/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/lximage-qt/Makefile
P pkgsrc/graphics/netpbm/Makefile
P pkgsrc/graphics/ocaml-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-imagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/py-gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/rawtherapee/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-rsvg2/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/scigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/screengrab/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/spectacle/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/tesseract/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/ucview/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/x11rec/Makefile
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/graphics/zbar/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-channels/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-companion/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-ctrlport/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-digital/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-doxygen/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-dtv/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-fec/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-qtgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-trellis/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-uhd/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-utils/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-video-sdl/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-vocoder/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wavelet/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-zeromq/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-qt5/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-libpinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/kimera-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/py-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/clang-tools-extra/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/coreclr/Makefile
P pkgsrc/lang/coreclr/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gjs/DESCR
P pkgsrc/lang/gjs/Makefile
P pkgsrc/lang/gjs/PLIST
P pkgsrc/lang/gjs/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/gjs/distinfo
cvs update: `pkgsrc/lang/gjs/patches/patch-Makefile.am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/gjs/patches/patch-configure.ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/llvm/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mono-basic/Makefile
P pkgsrc/lang/mono6/Makefile
P pkgsrc/lang/mono6/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mozjs60/Makefile
P pkgsrc/lang/mozjs60/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mozjs68/Makefile
P pkgsrc/lang/mozjs68/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mozjs68/distinfo
U pkgsrc/lang/mozjs68/patches/patch-jit_ProcessExecutableMemory.cpp
P pkgsrc/lang/neko/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/nodejs10/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs10/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/nodejs12/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs12/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/nodejs8/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs8/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/php56/Makefile
P pkgsrc/lang/php56/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/php72/Makefile
P pkgsrc/lang/php72/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/php73/Makefile
P pkgsrc/lang/php73/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/php74/Makefile
P pkgsrc/lang/php74/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey52/Makefile
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/lang/zig/Makefile
P pkgsrc/mail/GNUMail/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/dspam/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/greylisting-spp/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/kmbox/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kmime/Makefile
P pkgsrc/mail/kmime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ksmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/ksmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/pfqueue/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/pst-utils/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/math/Makefile
P pkgsrc/math/R-XML/Makefile
P pkgsrc/math/R-igraph/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnome-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric112/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/lumina-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
U pkgsrc/math/openblas/DESCR
U pkgsrc/math/openblas/Makefile
U pkgsrc/math/openblas/Makefile.common
U pkgsrc/math/openblas/PLIST
U pkgsrc/math/openblas/buildlink3.mk
U pkgsrc/math/openblas/distinfo
U pkgsrc/math/openblas/options.mk
U pkgsrc/math/openblas/version.mk
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-Makefile.install
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-Makefile.system
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-c_check
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-common__arm.h
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-cpuid__arm.c
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-cpuid__arm64.c
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-cpuid_ia64.c
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-exports+Makefile
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-f_check
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-getarch.c
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-interface__ztrmv.c
U pkgsrc/math/openblas/patches/patch-utest_Makefile
U pkgsrc/math/openblas_openmp/DESCR
U pkgsrc/math/openblas_openmp/Makefile
U pkgsrc/math/openblas_openmp/buildlink3.mk
U pkgsrc/math/openblas_pthread/DESCR
U pkgsrc/math/openblas_pthread/Makefile
U pkgsrc/math/openblas_pthread/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/sc-im/Makefile
P pkgsrc/math/sollya/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/wxmaxima/Makefile
P pkgsrc/math/xyconvert/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnustep/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/libdbusmenu/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/libdbusmenu/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/Addresses/Makefile
P pkgsrc/misc/Addresses/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/attica-qt5/Makefile
P pkgsrc/misc/attica-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.10/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.10/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/goffice0.8/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.8/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kaccessible/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kcontacts/Makefile
P pkgsrc/misc/kcontacts/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kde-wallpapers4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu-data/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/khelpcenter/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/kremotecontrol/Makefile
P pkgsrc/misc/kstars/Makefile
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/ktux/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkgeomap/Makefile
P pkgsrc/misc/libkgeomap/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libmateweather/Makefile
P pkgsrc/misc/libmateweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/distinfo
U pkgsrc/misc/libreoffice/patches/patch-i18npool_source_calendar_calendar__gregorian.cxx
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/mate-calc/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/py-anita/Makefile
U pkgsrc/misc/py-anita/distinfo
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/superkaramba/Makefile
P pkgsrc/misc/sweeper/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xygrib/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp3/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/mk/defaults/mk.conf
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/mk/fetch/sites.mk
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/goggles/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-gnonlin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-hal/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-mpeg2dec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-resindvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-vp8/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-x264/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-xvid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-editing-services/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kscd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libbluray/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libbluray/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libkcompactdisc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mate-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/minidlna/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayerthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/olive-editor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-GStreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/streamlink/Makefile
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/tvtime/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/bind911/Makefile
P pkgsrc/net/bind916/Makefile
P pkgsrc/net/cacti/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/corebird/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dctc/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-qt/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/flickcurl/Makefile
P pkgsrc/net/freeDiameter/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/net/gift-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-online-accounts/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/grilo-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gssdp12/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp12/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-mms/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-av/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-igd/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp12/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp12/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kdenetwork-filesharing/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/kppp/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libgdata0.6/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata0.6/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libsoup/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/lldpd/Makefile
P pkgsrc/net/microdc2/Makefile
P pkgsrc/net/minitube/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monotorrent/Makefile
P pkgsrc/net/monotorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/nagstamon/Makefile
P pkgsrc/net/ncdc/Makefile
P pkgsrc/net/nfdump/Makefile
P pkgsrc/net/ntop/Makefile
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/openconnect/Makefile
P pkgsrc/net/owncloudclient/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/php-soap/Makefile
P pkgsrc/net/php-xmlrpc/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd-sqlite/Makefile
P pkgsrc/net/qbittorrent/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/scli/Makefile
P pkgsrc/net/syncthing-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/tcpflow/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/unison-snapshot/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.51/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/net/xymon/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/zeroconf-ioslave/Makefile
P pkgsrc/news/bystand/Makefile
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/sfeed_curses/Makefile
U pkgsrc/news/sfeed_curses/distinfo
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/Makefile
P pkgsrc/parallel/gridscheduler/Makefile
P pkgsrc/parallel/hwloc/Makefile
P pkgsrc/parallel/hwloc/buildlink3.mk
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmpi/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmpi/buildlink3.mk
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/buildlink3.mk
P pkgsrc/pkgtools/pkgin/Makefile
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/atril/Makefile
P pkgsrc/print/dspdfviewer/Makefile
P pkgsrc/print/evince3/Makefile
P pkgsrc/print/foliate/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/lumina-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/sile/Makefile
P pkgsrc/print/xetex/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf4/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf4/options.mk
P pkgsrc/print/zathura/Makefile
P pkgsrc/security/KeePass/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/cy2-saml/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-sql/Makefile
P pkgsrc/security/ecap_clamav_adapter/Makefile
P pkgsrc/security/fwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kdesu/Makefile
P pkgsrc/security/kdesu/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/lastpass-cli/Makefile
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-openssh-askpass/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-policykit/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-sudo/Makefile
P pkgsrc/security/oath-toolkit/Makefile
P pkgsrc/security/opendnssec/Makefile
P pkgsrc/security/opendnssec2/Makefile
P pkgsrc/security/opensc/Makefile
P pkgsrc/security/pam-saml/Makefile
P pkgsrc/security/policykit/Makefile
P pkgsrc/security/polkit/Makefile
P pkgsrc/security/polkit/options.mk
P pkgsrc/security/polkit-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/prelude-manager/Makefile
P pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
P pkgsrc/security/py-xmlsec/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-qt5-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qore-xmlsec-module/Makefile
P pkgsrc/security/qt5-qtkeychain/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/softhsm2/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/xca/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/augeas/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt5-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-tray-monitor-qt5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/bareos/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/broot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/broot/cargo-depends.mk
P pkgsrc/sysutils/broot/distinfo
P pkgsrc/sysutils/burn/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja-extensions/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-mongodb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-virt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/conky/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/facette/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fd-find/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gdmap/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gfm/Makefile
U pkgsrc/sysutils/gnome-characters/DESCR
U pkgsrc/sysutils/gnome-characters/Makefile
U pkgsrc/sysutils/gnome-characters/PLIST
U pkgsrc/sysutils/gnome-characters/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-tracker/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-tracker/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-tracker-miners/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gworkspace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hivex/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kcron/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kuser/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libbaloo4/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libdevkit-gobject/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/lnav/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lxqt-powermanagement/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/openxenmanager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Config-Augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/pcmanfm-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify-python/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify-python/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/qdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/screentest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng-mongodb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/virt-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-viewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-gvfs-mount-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar-vcs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-agent/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-proxy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-server/Makefile
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-stringi/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-xml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/asciidoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/bat/Makefile
P pkgsrc/textproc/csharp-xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/dikt/Makefile
P pkgsrc/textproc/dwdiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gdome2/Makefile
P pkgsrc/textproc/gdome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/git-delta/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-doc-utils/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtk-doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/hfstospell/Makefile
P pkgsrc/textproc/hfstospell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/PLIST
P pkgsrc/textproc/icu/distinfo
P pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-common_putil.cpp
P pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-common_ubidiimp.h
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libcroco/Makefile
P pkgsrc/textproc/libcroco/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libplist/Makefile
P pkgsrc/textproc/libplist/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libxml++/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml++/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libxml2/distinfo
P pkgsrc/textproc/libxml2/patches/patch-encoding.c
P pkgsrc/textproc/libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxslt/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/oniguruma/Makefile
U pkgsrc/textproc/oniguruma/distinfo
P pkgsrc/textproc/ots/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Alien-Libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-intl/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-wddx/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-xsl/Makefile
P pkgsrc/textproc/po4a/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-ICU/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-ICU/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-ICU/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/textproc/py-html5-parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-lxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/qore-xml-module/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/raptor2/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rarian/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/ripgrep/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/split-thai/Makefile
P pkgsrc/textproc/sublib/Makefile
P pkgsrc/textproc/sublib/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xapian/distinfo-bindings
P pkgsrc/textproc/xapian/patches-bindings/patch-configure
P pkgsrc/textproc/xml2doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlstarlet/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlto/Makefile
P pkgsrc/textproc/yelp-tools/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/gchore/Makefile
P pkgsrc/time/kcalendarcore/Makefile
P pkgsrc/time/kcalendarcore/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/kcalutils/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/kholidays/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/libical/Makefile
P pkgsrc/time/libical/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/ntpsec/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/wm/ccsm/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm3/Makefile
P pkgsrc/wm/jwm/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf-qt/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/wbar/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo4/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap-mono/Makefile
P pkgsrc/www/ap-php/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/badwolf/Makefile
P pkgsrc/www/bkedit/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/c-icap-modules/Makefile
P pkgsrc/www/cliqz/Makefile
P pkgsrc/www/cppcms/Makefile
P pkgsrc/www/deforaos-surfer/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/firefox68/Makefile
P pkgsrc/www/firefox78/Makefile
P pkgsrc/www/gitea/Makefile
P pkgsrc/www/kannel/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kimagemapeditor/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libmediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libpsl/Makefile
P pkgsrc/www/libpsl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/librest07/Makefile
P pkgsrc/www/librest07/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/lighttpd/Makefile
P pkgsrc/www/links-gui/Makefile
P pkgsrc/www/lua-psl/Makefile
P pkgsrc/www/luakit/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/nghttp2/Makefile
P pkgsrc/www/nghttp2-tools/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/Makefile
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/php-fpm/Makefile
P pkgsrc/www/phraseanet-indexer/Makefile
P pkgsrc/www/py-uwsgi/Makefile
P pkgsrc/www/qutebrowser/Makefile
P pkgsrc/www/rekonq/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
P pkgsrc/www/spdylay/Makefile
P pkgsrc/www/spdylay/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/swish-e/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/vimb/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/avant-window-navigator/Makefile
P pkgsrc/x11/caribou/Makefile
P pkgsrc/x11/clisp-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/devilspie/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-back/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-back/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview4/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceviewmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceviewmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-baseapps4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kded/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kguiaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kguiaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libdesktop-agnostic/Makefile
P pkgsrc/x11/libdesktop-agnostic/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libfm-qt/Makefile
P pkgsrc/x11/libfm-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libkactivities4/Makefile
P pkgsrc/x11/libkactivities4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libkscreen/Makefile
P pkgsrc/x11/libkscreen/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/liblxqt/Makefile
P pkgsrc/x11/liblxqt/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libmatekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libmatekbd/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libqtxdg/Makefile
P pkgsrc/x11/libqtxdg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxkbcommon/Makefile
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/libxklavier/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-about/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-admin/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-config/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-globalkeys/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-globalkeys/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-notificationd/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-qtplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-runner/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-session/Makefile
P pkgsrc/x11/maim/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/mate-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/py-keybinder/Makefile
P pkgsrc/x11/py-keybinder/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-kiwi/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-qwt-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-terminator/Makefile
P pkgsrc/x11/py-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/qqc2-desktop-style/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-psql/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtcharts/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtcharts/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtconnectivity/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtconnectivity/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtnetworkauth/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtnetworkauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscxml/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtvirtualkeyboard/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtvirtualkeyboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwayland/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5ct/Makefile
P pkgsrc/x11/qterminal/Makefile
P pkgsrc/x11/qtermwidget/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rofi/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-session/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/slop/Makefile
P pkgsrc/x11/tint2/Makefile
P pkgsrc/x11/vte3/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile
P pkgsrc/x11/xcb-proto/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-wmdock-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xkbcomp/Makefile
U pkgsrc/x11/xkbcomp/distinfo
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidcap/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2020Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2020Q2):
? pkgsrc/PKGDB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index