tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-wikipedia/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox-gtk3/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/farstream/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/i2cbd/distinfo
P pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_access.c
P pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_s__group.c
P pkgsrc/chat/inspircd/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd12/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libe-book/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
P pkgsrc/converters/libqxp/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libzmf/Makefile
P pkgsrc/converters/pyzy/Makefile
P pkgsrc/converters/pyzy/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/Makefile
P pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/lua-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql10/Makefile
P pkgsrc/databases/py-apsw/Makefile
P pkgsrc/databases/py-peewee/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/soci/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/unixodbc/Makefile
P pkgsrc/databases/unixodbc/PLIST
U pkgsrc/databases/unixodbc/distinfo
U pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-Drivers_nn_yyparse.c
U pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-exe_Makefile.in
P pkgsrc/databases/vsqlite++/Makefile
P pkgsrc/databases/vsqlite++/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/Gorm/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
U pkgsrc/devel/R-blob/DESCR
U pkgsrc/devel/R-blob/Makefile
U pkgsrc/devel/R-blob/distinfo
P pkgsrc/devel/Renaissance/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
P pkgsrc/devel/accerciser3/Makefile
P pkgsrc/devel/appdata-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/edcommon/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/git-base/PLIST
P pkgsrc/devel/git-base/distinfo
P pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcrash/Makefile
P pkgsrc/devel/kcrash/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpeople/Makefile
P pkgsrc/devel/kpeople/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpty/Makefile
P pkgsrc/devel/kpty/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kservice/Makefile
P pkgsrc/devel/kservice/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kyua/Makefile
P pkgsrc/devel/libappindicator3/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libpeas/Makefile
P pkgsrc/devel/libpeas/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/monodevelop-database/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/nant/Makefile
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ppx/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ppx/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocamlgraph/Makefile
P pkgsrc/devel/opengrok/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-bcolz/Makefile
U pkgsrc/devel/py-bcolz/distinfo
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-deprecation/Makefile
U pkgsrc/devel/py-deprecation/distinfo
P pkgsrc/devel/py-gobject/Makefile.common
P pkgsrc/devel/py-gobject3/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject3/Makefile.common
P pkgsrc/devel/py-gobject3/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/py-gobject3/buildlink3.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/py-gobject3/distinfo
P pkgsrc/devel/py-gobject3-common/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pathspec/Makefile
U pkgsrc/devel/py-pathspec/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pexpect/Makefile
U pkgsrc/devel/py-pexpect/distinfo
P pkgsrc/devel/py-py2app/Makefile
P pkgsrc/devel/py-py2app/PLIST
U pkgsrc/devel/py-py2app/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pyobjc/Makefile.common
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-core/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-AVFoundation/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-AVKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Accounts/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-AddressBook/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-AppleScriptKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-AppleScriptObjC/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ApplicationServices/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Automator/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CFNetwork/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CalendarStore/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CloudKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Cocoa/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Collaboration/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ColorSync/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Contacts/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ContactsUI/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreBluetooth/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreData/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreLocation/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreML/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreSpotlight/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreText/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CoreWLAN/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-CryptoTokenKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-DictionaryServices/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-DiskArbitration/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-EventKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ExceptionHandling/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ExternalAccessory/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-FSEvents/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-FinderSync/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-GameCenter/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-GameController/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-GameKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-GameplayKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-IOSurface/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ImageCaptureCore/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-InputMethodKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-InstallerPlugins/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-InstantMessage/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Intents/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-LatentSemanticMapping/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-LaunchServices/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-LocalAuthentication/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-MapKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-MediaAccessibility/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-MediaLibrary/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-MediaPlayer/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ModelIO/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-MultipeerConnectivity/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-NetFS/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-NetworkExtension/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-NotificationCenter/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-OpenDirectory/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Photos/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-PhotosUI/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-PreferencePanes/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-PubSub/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-QTKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Quartz/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SafariServices/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SceneKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ScreenSaver/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ScriptingBridge/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SearchKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Security/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SecurityInterface/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-ServiceManagement/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Social/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SpriteKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-StoreKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SyncServices/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-SystemConfiguration/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-Vision/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-WebKit/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-iTunesLibrary/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pyobjc-framework-libdispatch/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-txaio/Makefile
U pkgsrc/devel/py-txaio/distinfo
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2-cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/startbug1/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/threadweaver/Makefile
P pkgsrc/devel/threadweaver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/verifast/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner192/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2018
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/codelite/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs25/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit3/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-darling-dmg/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash2/Makefile
P pkgsrc/finance/homebank/Makefile
P pkgsrc/fonts/harfbuzz/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/solarus/Makefile
P pkgsrc/geography/emerillon/Makefile
P pkgsrc/geography/gama/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain04/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain06/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain06/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain08/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain08/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libspatialite/Makefile
P pkgsrc/geography/libspatialite/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/osm-gps-map/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/Cenon/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageViewer/Makefile
P pkgsrc/graphics/breeze-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/flickrnet/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/libraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libraw/PLIST
P pkgsrc/graphics/libraw/distinfo
cvs update: `pkgsrc/graphics/libraw/patches/patch-configure' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/graphics/libraw/patches/patch-internal_dcraw__common.cpp' is no longer in the repository
P pkgsrc/graphics/libraw/patches/patch-internal_libraw__x3f.cpp
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/distinfo
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-tk/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/tesseract/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-libpinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-python/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/qt5-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/basic256/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/coreclr/Makefile
P pkgsrc/lang/coreclr/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mono-basic/Makefile
P pkgsrc/lang/mono2/Makefile
P pkgsrc/lang/mono2/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs4/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs8/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/php72/Makefile
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/mail/GNUMail/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd23/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/dspam/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/distinfo
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/math/Makefile
P pkgsrc/math/gnome-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric112/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
U pkgsrc/math/py-asteval/DESCR
U pkgsrc/math/py-asteval/Makefile
U pkgsrc/math/py-asteval/PLIST
U pkgsrc/math/py-asteval/distinfo
U pkgsrc/math/py-kiwisolver/DESCR
U pkgsrc/math/py-kiwisolver/Makefile
U pkgsrc/math/py-kiwisolver/PLIST
U pkgsrc/math/py-kiwisolver/distinfo
P pkgsrc/math/py-lmfit/Makefile
P pkgsrc/math/py-lmfit/PLIST
U pkgsrc/math/py-lmfit/distinfo
P pkgsrc/meta-pkgs/gnustep/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/kde/applications.mk
P pkgsrc/misc/Addresses/Makefile
P pkgsrc/misc/Addresses/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/attica-qt5/Makefile
P pkgsrc/misc/attica-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/khard/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libmateweather/Makefile
P pkgsrc/misc/libmateweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/fuppes/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kodi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/minidlna/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer1/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gnome/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec-mozilla/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/corebird/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-online-accounts/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/grilo-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/grilo-testui/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-av/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-igd/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/haproxy/Makefile
P pkgsrc/net/haproxy/distinfo
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libdmapsharing/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libgdata0.6/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata0.6/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libsoup/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monotorrent/Makefile
P pkgsrc/net/monotorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/ncdc/Makefile
U pkgsrc/net/ndiff/DESCR
U pkgsrc/net/ndiff/Makefile
U pkgsrc/net/ndiff/PLIST
U pkgsrc/net/ndiff/distinfo
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
U pkgsrc/net/nmap/Makefile.common
P pkgsrc/net/nmap/PLIST
P pkgsrc/net/nmap/distinfo
P pkgsrc/net/nmap/options.mk
cvs update: `pkgsrc/net/nmap/patches/patch-ndiff_setup.py' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/net/nmap/patches/patch-zenmap_test_run__tests.py' is no longer in the repository
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/owncloudclient/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd-sqlite/Makefile
U pkgsrc/net/py-requestbuilder/DESCR
U pkgsrc/net/py-requestbuilder/Makefile
U pkgsrc/net/py-requestbuilder/PLIST
U pkgsrc/net/py-requestbuilder/distinfo
P pkgsrc/net/syncthing-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/twitux/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.32/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.40/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/buildlink3.mk
U pkgsrc/net/zenmap/DESCR
U pkgsrc/net/zenmap/Makefile
U pkgsrc/net/zenmap/PLIST
U pkgsrc/net/zenmap/distinfo
U pkgsrc/net/zenmap/patches/patch-zenmapCore_Paths.py
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/buildlink3.mk
P pkgsrc/pkgtools/pkgin/Makefile
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/pdfmod/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/xetex/Makefile
P pkgsrc/print/zathura/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-sql/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring-sharp/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kdesu/Makefile
P pkgsrc/security/kdesu/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/security/opendnssec/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-qt5-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero-nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/burn/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja-extensions/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/buildlink3.mk
cvs update: `pkgsrc/sysutils/euca2ools/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/sysutils/euca2ools/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/sysutils/euca2ools/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/sysutils/euca2ools/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gworkspace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lnav/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus-sendto/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
U pkgsrc/sysutils/py-euca2ools/DESCR
U pkgsrc/sysutils/py-euca2ools/Makefile
U pkgsrc/sysutils/py-euca2ools/PLIST
U pkgsrc/sysutils/py-euca2ools/distinfo
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar-vcs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-stringi/Makefile
P pkgsrc/textproc/csharp-xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/PLIST
P pkgsrc/textproc/icu/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/icu/distinfo
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/php-intl/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-html2text/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-html2text/distinfo
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/sublib/Makefile
P pkgsrc/textproc/sublib/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/khal/Makefile
P pkgsrc/time/khal/PLIST
P pkgsrc/time/py-vdirsyncer/Makefile
P pkgsrc/time/py-vdirsyncer/PLIST
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo3/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap-mono/Makefile
P pkgsrc/www/ap-php/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/cppcms/Makefile
P pkgsrc/www/deforaos-surfer/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
U pkgsrc/www/firefox/patches/patch-browser_app_profile_firefox.js
P pkgsrc/www/firefox-l10n/MESSAGE
P pkgsrc/www/firefox36/Makefile
P pkgsrc/www/firefox45/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml314/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kjs/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/librest/Makefile
P pkgsrc/www/librest/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/librest07/Makefile
P pkgsrc/www/librest07/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/lighttpd/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/php-fpm/Makefile
P pkgsrc/www/py-autobahn/Makefile
P pkgsrc/www/py-autobahn/PLIST
U pkgsrc/www/py-autobahn/distinfo
P pkgsrc/www/py-cheroot/Makefile
U pkgsrc/www/py-cheroot/distinfo
P pkgsrc/www/py-django-admin-rangefilter/Makefile
U pkgsrc/www/py-django-admin-rangefilter/distinfo
P pkgsrc/www/py-mod_wsgi/Makefile
P pkgsrc/www/py-mod_wsgi/PLIST
U pkgsrc/www/py-mod_wsgi/distinfo
cvs update: `pkgsrc/www/py-mod_wsgi-metrics/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-mod_wsgi-metrics/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-mod_wsgi-metrics/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-mod_wsgi-metrics/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/vimb/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-back/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-back/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/hyena/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kded/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kguiaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kguiaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/mate-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mozo/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/PLIST
P pkgsrc/x11/py-qt5/distinfo
P pkgsrc/x11/py-sip/Makefile
P pkgsrc/x11/py-sip/distinfo
P pkgsrc/x11/qqc2-desktop-style/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2018Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2018Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index