tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/devel/a.c
P pkgsrc/comms/ruby-termios/Makefile
P pkgsrc/comms/ruby-termios/PLIST
U pkgsrc/comms/ruby-termios/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-mysql2/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-mysql2/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-sequel/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2016
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-jmn/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-jmn/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-jmn/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-jmn/distinfo
P pkgsrc/lang/php/MESSAGE.module
U pkgsrc/lang/php/PLIST.module
U pkgsrc/lang/php/ext.ini
P pkgsrc/lang/php/ext.mk
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-context/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin11/Makefile
U pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin11/distinfo
P pkgsrc/print/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-account/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-account/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-account/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-account/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-account-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-account-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-account-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-account-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-algorithmic/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-algorithmic/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-algorithmic/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-algorithmic/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-animation/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-animation/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-animation/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-animation/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-animation-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-animation-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-animation-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-animation-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-annotation/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-annotation/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-annotation/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-annotation/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-annotation-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-annotation-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-annotation-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-annotation-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-bnf/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-bnf/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-bnf/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-bnf/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-bnf-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-bnf-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-bnf-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-bnf-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-chromato/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-chromato/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-chromato/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-chromato/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-chromato-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-chromato-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-chromato-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-chromato-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-construction-plan-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-cyrillicnumbers-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-degrade/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-degrade/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-degrade/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-degrade/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-degrade-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-degrade-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-degrade-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-degrade-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-fancybreak-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-filter/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-filter/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-filter/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-filter/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-filter-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-filter-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-filter-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-filter-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-fixme/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-fixme/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-fixme/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-fixme/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-french/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-french/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-french/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-french/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-french-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-french-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-french-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-french-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-fullpage-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-games/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-games/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-games/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-games/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-games-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-games-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-games-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-games-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-gantt/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-gantt/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-gantt/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-gantt/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-gantt-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-gantt-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-gantt-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-gantt-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-gnuplot-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-letter/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-letter/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-letter/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-letter/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-letter-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-letter-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-letter-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-letter-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-lettrine-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-lilypond-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-mathsets-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-notes-zh-cn-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-notes-zh-cn-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-notes-zh-cn-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-notes-zh-cn-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-rst/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-rst/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-rst/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-rst/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-rst-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-rst-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-rst-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-rst-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-ruby/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-ruby/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-ruby/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-ruby/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-ruby-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-ruby-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-ruby-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-ruby-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-simplefonts-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-simpleslides-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-title/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-title/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-title/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-title/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-title-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-title-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-title-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-title-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-transliterator-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-typearea/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-typearea/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-typearea/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-typearea/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-typearea-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-typearea-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-typearea-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-typearea-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-typescripts-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-vim/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-vim/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-vim/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-vim/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-vim-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-vim-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-vim-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-vim-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter/distinfo
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-context-visualcounter-doc/distinfo
P pkgsrc/security/Makefile
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan/patches/patch-tests_Makefile.in' is no longer in the repository
P pkgsrc/security/libassuan2/distinfo
cvs update: `pkgsrc/security/libassuan2/patches/patch-src_Makefile.in' is no longer in the repository
P pkgsrc/textproc/php-xsl/MESSAGE
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo-data/Makefile
U pkgsrc/time/ruby-tzinfo-data/distinfo
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo03/Makefile
U pkgsrc/time/ruby-tzinfo03/distinfo
P pkgsrc/www/contao35/Makefile
P pkgsrc/www/contao35/PLIST
U pkgsrc/www/contao35/distinfo
P pkgsrc/www/contao42/Makefile
P pkgsrc/www/contao42/PLIST
U pkgsrc/www/contao42/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2016Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2016Q2):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2016Q2
P pkgsrc/www/links/Makefile
P pkgsrc/www/links/Makefile.common
U pkgsrc/www/links/distinfo
P pkgsrc/www/links/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/links-gui/Makefile


Home | Main Index | Thread Index | Old Index