tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

*** Gällande ditt Swedbank kreditkort! *** 935fsjni20*** Kära kund , ***

Ditt kreditkort har spärrats då ett fel upptäcktes i din faktureringsinformation. 

Anledningen till felet är osäkert men för säkerheten har vi tillfälligt blockerat ditt kreditkort. 

Du behöver uppdatera din information om för att fortsätta använda ditt kort. 

* Vad ska jag göra? 

För att lyfta spärren (begränsningen)

* Klicka här och följ stegen på skärmen :

http://www.novelvortex.com/on.internet.swed.AB.online.swedbank.se.bvi_Privat.ns.5.idp.portal_identifieringidp_idp_dap1.ver_10.0.rparam_e5se2014


Home | Main Index | Thread Index | Old Index