tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

bekräfta din e-postadressKära ägare av e-postkonto ,
Snälla, du måste på nytt bekräfta och åter bekräfta din e-postadress för att undvika inaktivering av e-post , för att bekräfta och återgå till validera din e-postadress som du måste klicka på eller kopiera och klistra in länken nedan i webbläsaren och logga in på din postlåda till förlängning

https://qtrial2014az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9v0vYTDxVY3Hjsp

För att undvika inaktivering , logga in på ditt e-postmeddelande med länken ovan för att åter bekräfta och validera din e-post nu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index