pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Jag behöver din omedelbara uppmärksamhet på mitt förslag.Jag behöver din omedelbara uppmärksamhet på mitt förslag. 

Jag är verkställande direktör för Industri-och 
Commercial Bank of China (ICBC). Jag har ett ömsesidigt företag 
förslag, som rör överföring av en stor summa 
pengar till ett utländskt konto, med din hjälp som utlänning 
partner, som mottagare av medel. allt om 
denna transaktion kommer att ske lagligt utan problem 
någon finansmyndigheten. Vänligen sträva efter att nå större 
diskretion i allt som rör denna fråga. Om du är 
intresserad kan du svara tillbaka genom min privata e-post 
skrivet nedan, och jag ska ge dig mer information om 
Jag och projektet fort jag fått din positiva respons. 

Privat e-post:    wyong%mit.tc@localhost 

Vänlig hälsning 
Verkställande direktör. 
ICBC Kina


Home | Main Index | Thread Index | Old Index