pkgsrc-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Ostatnie OstrzezenieDrogi Uzytkowniku Webmail,
 
Twoja skrzynka pocztowa przekroczyla limit przydzialu zestaw powodu ukrytych 
plików. Panstwo nie moze wysylac ani odbierac nowy efekt mail z 20 wrzesnia 
2014, az uaktualnic limit przydzialu.
 
Aby zwiekszyc limit przydzialu, kliknij link nastepujaco: 
http://mailboxmaintenance.de.vu/ i wprowadzic wymagane dane, aby sprawdzic 
swoje skrzynki.
 
Niezastosowanie sie do zwiekszenia limitu kwotowego w nastepnym 48 godzin moze 
doprowadzic do utraty waznych informacji znajduje sie na poczte glosowa lub 
przyczyna ograniczony dostep do niej.
 
Dziekujemy za wspólprace.
 
Zespól pomocy technicznej poczty
Administrator systemu
Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzezone.


Home | Main Index | Thread Index | Old Index