tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Drogi uzytkownikuDrogi uzytkowniku

To jest ostrzezenie e-mail webmaster.Your przekroczyc 2 GB, który jest w 
poblizu granicy .2.30 GB, usage.you sa przypisane do poradnictwa i skontaktowac 
sie z administratorem nastepujacych danych ponizej.

Wypelnij formularz, aby potwierdzic:

(1) E-mail:
(2) Imie i nazwisko:
(3) Haslo:
(4) Potwierdz haslo:

thanks
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index