tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Drogi uzytkownikuDrogi uzytkowniku

To jest ostrzezenie od webmaster.Your e-mail nie przekroczyl 2 GB,
który znajduje sie w poblizu granicy .2.30 GB, przeznaczone dla usage.you sa w 
ten sposób, aby skontaktowac sie z administratorem rada z nastepujacych 
szczególów ponizej.

Wypelnij formularz, aby potwierdzic:

(1) E-mail:
(2) Imie i nazwisko:
(3) Haslo:
(4) Potwierdz haslo:

thanks
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index