tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

potwierdzic swoje kontoTwój e przekroczyl 2 GB, który zostal stworzony przez naszego webmastera, 
jestes curreuntly dziala na 2.30GB, nie mozna wysylac lub odbierac nowe 
wiadomosci, dopóki nie potwierdzi swoje wiadomosci. Wypelnij formularz aby 
zweryfikowac konto.

Wypelnij formularz ponizej, aby potwierdzic swoje konto i e-mail:

(1) E-mail:
(2) Nazwa uzytkownika:
(3) Haslo:
(4) Potwierdz haslo:

dziekuje
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index