tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/innoextract/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/din/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/grip/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/pianobar/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/biology/htslib/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-accounts-kcm/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-approver/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-auth-handler/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-common-internals/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-common-internals/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/ktp-contact-list/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-contact-runner/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-desktop-applets/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-filetransfer-handler/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-kded-integration-module/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-send-file/Makefile
P pkgsrc/chat/ktp-text-ui/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk15/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/converters/libabw/Makefile
P pkgsrc/converters/libabw/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libcdr/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libe-book/Makefile
P pkgsrc/converters/libe-book/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libepubgen/Makefile
P pkgsrc/converters/libepubgen/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libetonyek/Makefile
P pkgsrc/converters/libetonyek/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
P pkgsrc/converters/libmspub/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libmwaw/Makefile
P pkgsrc/converters/libmwaw/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libpagemaker/Makefile
P pkgsrc/converters/libpagemaker/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libqxp/Makefile
P pkgsrc/converters/libqxp/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/librevenge/Makefile
P pkgsrc/converters/librevenge/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libstaroffice/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libwpd/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpd/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libwpg/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpg/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libwps/Makefile
P pkgsrc/converters/libwps/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libzmf/Makefile
P pkgsrc/converters/orcus/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/libcassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb-connector-c/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb-connector-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mongodb/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql57-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql57-client/distinfo
P pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_boost.cmake
P pkgsrc/databases/mysql57-server/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/PLIST
U pkgsrc/databases/phpmyadmin/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-redis/Makefile
P pkgsrc/databases/py-redis/PLIST
U pkgsrc/databases/py-redis/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/redis/Makefile
P pkgsrc/databases/redis/PLIST
P pkgsrc/databases/redis/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/redis/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/redis/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/redis/patches/patch-redis.conf
U pkgsrc/databases/redis/patches/patch-src_Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/soci/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlrelay-freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-nodejs/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-build/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-build/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-headers/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-headers/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-headers/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-jam/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-mpi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/eio/Makefile
P pkgsrc/devel/eio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/exempi/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/Makefile
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/distinfo
P pkgsrc/devel/libftdi1/Makefile
P pkgsrc/devel/libgit2/Makefile
P pkgsrc/devel/libkgapi/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/mad-flute/Makefile
P pkgsrc/devel/mdds/Makefile
P pkgsrc/devel/mdds1.2/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/okteta/Makefile
P pkgsrc/devel/php-gearman/Makefile
P pkgsrc/devel/poxml/Makefile
P pkgsrc/devel/py-boost/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-faker/Makefile
U pkgsrc/devel/py-faker/distinfo
P pkgsrc/devel/py-hypothesis/Makefile
U pkgsrc/devel/py-hypothesis/distinfo
P pkgsrc/devel/py-setuptools/Makefile
P pkgsrc/devel/py-setuptools/distinfo
P pkgsrc/devel/py-test-xdist/Makefile
U pkgsrc/devel/py-test-xdist/distinfo
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/sdcc3/Makefile
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/devel/vera++/Makefile
P pkgsrc/devel/xsd/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2018
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-dolphin/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/finance/QuantLib/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/finance/cpuminer/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/ledger/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/finance/py-braintree/Makefile
P pkgsrc/finance/py-braintree/PLIST
U pkgsrc/finance/py-braintree/distinfo
P pkgsrc/games/amor/Makefile
P pkgsrc/games/bastet/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/criticalmass/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-server/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-share/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/holtz/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/lgogdownloader/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/pingus/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm-tools/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/violetland/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/osm2pgsql/Makefile
P pkgsrc/geography/py-gdal/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/Makefile
P pkgsrc/graphics/aqsis/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/enblend-enfuse/Makefile
P pkgsrc/graphics/exiv2-organize/Makefile
P pkgsrc/graphics/feh/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gource/Makefile
P pkgsrc/graphics/gpick/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kde-base-artwork/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-strigi-analyzer/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kgamma/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kqtquickcharts4/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksaneplugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksnapshot/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgltf/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkface/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkface/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libsixel/Makefile
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/ncview/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-atsc/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-channels/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-companion/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-ctrlport/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-digital/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-doxygen/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-dtv/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-fcd/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-fec/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-noaa/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-pager/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-qtgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-trellis/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-uhd/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-utils/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-video-sdl/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-vocoder/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wavelet/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-zeromq/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/gr-fcdproplus/Makefile
P pkgsrc/ham/gr-osmosdr/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/ham/uhd/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-rime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/librime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/librime/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-managesieve/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/nmh/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail/Makefile
cvs update: `pkgsrc/mail/qmail/hacks.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/mail/qmail/options.mk
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R-RNetCDF/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/grace/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/libixion/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/py-Scientific/Makefile
P pkgsrc/math/vowpal_wabbit/Makefile
P pkgsrc/math/xmgr/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/Makefile.common
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/distinfo
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/patches/patch-boost_core_noncopyable.hpp
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/patches/patch-boostcpp.jam
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/patches/patch-libs_context_src_asm_jump_arm_aapcs_elf_gas.S
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/patches/patch-libs_context_src_asm_ontop_arm_aapcs_elf_gas.S
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kaccessible/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kde-wallpapers4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/kremotecontrol/Makefile
P pkgsrc/misc/kstars/Makefile
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/ktux/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkgeomap/Makefile
P pkgsrc/misc/libkgeomap/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/distinfo
P pkgsrc/misc/libreoffice/patches/patch-external_harfbuzz_UnpackedTarball__harfbuzz.mk
U pkgsrc/misc/libreoffice/patches/patch-external_harfbuzz_src-hb.patch
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/ocaml-opam/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/superkaramba/Makefile
P pkgsrc/misc/sweeper/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/whohas/Makefile
P pkgsrc/misc/whohas/PLIST
U pkgsrc/misc/whohas/distinfo
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gecko-mediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kodi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kscd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcompactdisc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/distinfo
U pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/patches/patch-src_common_debugging.h
U pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/patches/patch-src_input_r__matroska.cpp
U pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/patches/patch-src_output_p__avc__es.cpp
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix-old/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayerthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/nostt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/omxplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/cclive/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/flickcurl/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-rest/Makefile
P pkgsrc/net/grive/Makefile
P pkgsrc/net/grive2/Makefile
P pkgsrc/net/inetutils/Makefile
P pkgsrc/net/inetutils/distinfo
U pkgsrc/net/inetutils/patches/patch-telnet_telnet.c
U pkgsrc/net/inetutils/patches/patch-telnet_utilities.c
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-filesharing/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/kppp/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libquvi/Makefile
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/megatools/Makefile
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/podcastdl/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
U pkgsrc/net/py-xandikos/ALTERNATIVES
P pkgsrc/net/py-xandikos/Makefile
P pkgsrc/net/py-xandikos/PLIST
U pkgsrc/net/py-xandikos/distinfo
P pkgsrc/net/quvi/Makefile
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/synergy/Makefile
P pkgsrc/net/tcpflow/Makefile
P pkgsrc/net/transmission/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/net/zeroconf-ioslave/Makefile
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/parallel/hwloc/Makefile
U pkgsrc/parallel/hwloc/distinfo
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/print/dspdfviewer/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/zathura-pdf-mupdf/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/botan-devel/Makefile
P pkgsrc/security/botan-devel/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/clamav/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/gcr/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/guardtime/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/lastpass-cli/Makefile
P pkgsrc/security/libguardtime/Makefile
P pkgsrc/security/libguardtime/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/liboauth/Makefile
P pkgsrc/security/liboauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/nettle/Makefile
P pkgsrc/security/opensaml/Makefile
P pkgsrc/security/pam-yubico/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth1/Makefile
P pkgsrc/security/py-bcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/py-bcrypt/PLIST
U pkgsrc/security/py-bcrypt/distinfo
P pkgsrc/security/ykclient/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/baloo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/conky/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/efreet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/efreet/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kcron/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kuser/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libbaloo4/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-dbi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-elasticsearch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gnutls/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gssapi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-kafka/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-mysql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-omprog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-pgsql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-rabbitmq/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-relp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-snmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/u-boot/distinfo
U pkgsrc/sysutils/u-boot/u-boot-version.mk
cvs update: `pkgsrc/sysutils/u-boot/patches/patch-arch_arm_dts_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/sysutils/u-boot/patches/patch-arch_arm_dts_sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dts' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/sysutils/u-boot/patches/patch-arch_arm_dts_sun50i-h5-orangepi-zero-plus.dts' is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/u-boot-jetson-tk1/Makefile
P pkgsrc/sysutils/u-boot-jetson-tx1/Makefile
P pkgsrc/sysutils/u-boot-jetson-tx2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/u-boot-nanopi-neo-plus2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/u-boot-pine-h64/Makefile
cvs update: `pkgsrc/sysutils/u-boot-pine-h64/patches/patch-arch_arm_cpu_armv8_Kconfig' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/sysutils/u-boot-pine-h64/patches/patch-lib_bch.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile
P pkgsrc/textproc/FlightCrew/Makefile
P pkgsrc/textproc/dikt/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtk-doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/libclucene/Makefile
P pkgsrc/textproc/libclucene/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libodfgen/Makefile
P pkgsrc/textproc/libodfgen/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/lucene++/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Syntax-SourceHighlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-jsbeautifier/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-jsbeautifier/distinfo
U pkgsrc/textproc/py-pybtex/ALTERNATIVES
P pkgsrc/textproc/py-pybtex/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-pybtex/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-pybtex/distinfo
U pkgsrc/textproc/py-pybtex/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/textproc/py-pybtex-docutils/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-sphinxcontrib-bibtex/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-sphinxcontrib-bibtex/distinfo
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/raptor2/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/source-highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/source-highlight/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/translate-shell/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmltooling/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/wmmoonclock/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/www/R-curl/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo3/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-passenger/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/htdavlock/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/lua-curl/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nghttp2/Makefile
P pkgsrc/www/nghttp2/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/passenger/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-http/Makefile
P pkgsrc/www/php-http3/Makefile
P pkgsrc/www/py-bottle/Makefile
U pkgsrc/www/py-bottle/distinfo
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/py-djangocms-attributes-field/Makefile
U pkgsrc/www/py-djangocms-attributes-field/distinfo
P pkgsrc/www/py-djangocms-file/Makefile
P pkgsrc/www/py-djangocms-file/PLIST
U pkgsrc/www/py-djangocms-file/distinfo
cvs update: `pkgsrc/www/py-djangocms-file/patches/patch-setup.py' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/py-djangocms-picture/Makefile
P pkgsrc/www/py-djangocms-picture/PLIST
U pkgsrc/www/py-djangocms-picture/distinfo
cvs update: `pkgsrc/www/py-djangocms-picture/patches/patch-setup.py' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/py-djangocms-text-ckeditor/Makefile
U pkgsrc/www/py-djangocms-text-ckeditor/distinfo
P pkgsrc/www/py-djangocms-video/Makefile
P pkgsrc/www/py-djangocms-video/distinfo
cvs update: `pkgsrc/www/py-djangocms-video/patches/patch-setup.py' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/py-yarl/Makefile
U pkgsrc/www/py-yarl/distinfo
P pkgsrc/www/rekonq/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/shibboleth-sp/Makefile
P pkgsrc/www/trafficserver/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/PLIST
P pkgsrc/www/webkit-gtk/distinfo
P pkgsrc/www/wordpress/Makefile
U pkgsrc/www/wordpress/distinfo
P pkgsrc/www/yahttp/Makefile
P pkgsrc/x11/compton/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/x11/enlightenment/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-baseapps4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/libkactivities4/Makefile
P pkgsrc/x11/libkactivities4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-kde4/Makefile
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK30/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK30/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK30/options.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2018Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2018Q3):
? pkgsrc/PKGDB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index