tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/php-zlib/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rtunes/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postal/Makefile
P pkgsrc/chat/bitchx/Makefile
P pkgsrc/chat/bnc/Makefile
P pkgsrc/chat/centericq/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/climm/Makefile
P pkgsrc/chat/ejabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/epic4/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gtmess/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/kadu/Makefile
P pkgsrc/chat/kmess/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/libmsn/Makefile
P pkgsrc/chat/libmsn/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/Makefile
P pkgsrc/comms/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/kermit/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile
U pkgsrc/comms/tn3270/DESCR
U pkgsrc/comms/tn3270/Makefile
U pkgsrc/comms/tn3270/PLIST
U pkgsrc/comms/tn3270/distinfo
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/gq/Makefile
P pkgsrc/databases/java-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/kmysqladmin/Makefile
P pkgsrc/databases/krecipes/Makefile
P pkgsrc/databases/ldapvi/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql4-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql5-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql5-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysqlcc/Makefile
P pkgsrc/databases/nss_ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/odbc-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-nops/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/php-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_dblib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-tsearch2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-server/Makefile
P pkgsrc/databases/py-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/apr0/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsync/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/eet/Makefile
P pkgsrc/devel/eet/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/isect/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kdbg/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdesdk4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kscope/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile
P pkgsrc/devel/opal/Makefile
P pkgsrc/devel/opal/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/opencm/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Module-Build/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/options.mk
U pkgsrc/devel/p5-Module-Build/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Mouse/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-Aggregate/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Aggregate/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-NoWarnings/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-NoWarnings/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/ptlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ptlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pwlib/Makefile
P pkgsrc/devel/pwlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/Makefile
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/rt3/Makefile
P pkgsrc/devel/rt3/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-eet/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-eventmachine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/scmgit-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/ghex/Makefile
P pkgsrc/editors/kdissert/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/hercules/Makefile
P pkgsrc/emulators/hercules/distinfo
P pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-aa
P pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-aj
P pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-an
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-ap
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-aq
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-ar
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-as
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-at
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-au
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-av
U pkgsrc/emulators/hercules/patches/patch-aw
P pkgsrc/emulators/kenigma/Makefile
P pkgsrc/emulators/raine/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-encfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/kmymoney2/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/games/boson/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/kdegames4/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys3/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys4/Makefile
P pkgsrc/games/knights/Makefile
P pkgsrc/games/pokerth/Makefile
P pkgsrc/games/six/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/wormux/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-doc/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-buffer/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-edb/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-eet/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-gif/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-pmaps/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-sdl/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-sdl-16/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-software-x11/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-svg/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-tiff/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-xpm/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-xrender-x11/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/flphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview-i18n/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/PLIST
U pkgsrc/graphics/hugin/distinfo
P pkgsrc/graphics/hugin/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/graphics/hugin/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/graphics/hugin/patches/patch-ac
P pkgsrc/graphics/jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpeg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/jpeg/distinfo
P pkgsrc/graphics/kbarcode/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics4/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics4/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotoalbum/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotobook/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotools/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexif/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pixieplus/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/showimg/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk7/Makefile
P pkgsrc/lang/php5/Makefile
P pkgsrc/lang/python24/Makefile
P pkgsrc/lang/python25/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/Makefile
P pkgsrc/mail/alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/cue/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd21/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dk-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/elmo/Makefile
P pkgsrc/mail/esmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/heirloom-mailx/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/imap-uw-utils/Makefile
P pkgsrc/mail/imapfilter/Makefile
P pkgsrc/mail/isync/Makefile
P pkgsrc/mail/kbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/libesmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/libesmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libsylph/Makefile
P pkgsrc/mail/libsylph/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/mailsync/Makefile
P pkgsrc/mail/netbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-ldap/Makefile
P pkgsrc/mail/php-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/pine/Makefile
P pkgsrc/mail/prayer/Makefile
P pkgsrc/mail/pulsar/Makefile
P pkgsrc/mail/re-alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/sympa/Makefile
P pkgsrc/mail/up-imapproxy/Makefile
P pkgsrc/mail/wl/Makefile
P pkgsrc/mail/wl-snapshot/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-kde/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/buildlink3.mk
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/basket/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kchm/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdepim4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils4/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/root/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/taskjuggler/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/mk/bsd.prefs.mk
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/fuppes/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/Transmission/Makefile
P pkgsrc/net/bind9/Makefile
P pkgsrc/net/bind9/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/bind95/Makefile
P pkgsrc/net/bind96/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/btpd/Makefile
P pkgsrc/net/csup/Makefile
P pkgsrc/net/ctorrent/Makefile
P pkgsrc/net/dtcpclient/Makefile
P pkgsrc/net/echoping/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap-NG/Makefile
P pkgsrc/net/fetch/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/ftplibpp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/gnugk/Makefile
P pkgsrc/net/hobbitmon/Makefile
P pkgsrc/net/httping/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kdenetwork4/Makefile
P pkgsrc/net/kftpgrabber/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/kphone/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent3/Makefile
P pkgsrc/net/ldns/Makefile
P pkgsrc/net/libfetch/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libtorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/linc/Makefile
P pkgsrc/net/linc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-ldap/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-radius/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk/PLIST
P pkgsrc/net/netatalk/distinfo
P pkgsrc/net/netatalk/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/netatalk/patches/patch-ah
P pkgsrc/net/netatalk/patches/patch-bj
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/nsd/Makefile
P pkgsrc/net/ntop/Makefile
P pkgsrc/net/ntp4/Makefile
P pkgsrc/net/openh323/Makefile
P pkgsrc/net/openh323/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/openntpd/Makefile
P pkgsrc/net/openslp/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/pchar/Makefile
P pkgsrc/net/pen/Makefile
P pkgsrc/net/php-ftp/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/polsms/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-ldap/Makefile
P pkgsrc/net/proxytunnel/Makefile
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/sipsak/Makefile
P pkgsrc/net/socat/Makefile
P pkgsrc/net/tcpdump/Makefile
P pkgsrc/net/tightvnc/Makefile
P pkgsrc/net/tinc/Makefile
P pkgsrc/net/tor/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-ssl/Makefile
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
P pkgsrc/net/unworkable/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vtun/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_supplicant/Makefile
P pkgsrc/net/xorp/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/buildlink3.mk
P pkgsrc/news/inn/Makefile
P pkgsrc/news/suck/Makefile
P pkgsrc/parallel/sge/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgin/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-filters/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/gimp-print-cups/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vfxdvik/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libspectre/Makefile
P pkgsrc/print/libspectre/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/podofo/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-gnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-gnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/scribus/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/xpp/Makefile
P pkgsrc/security/CSP/Makefile
P pkgsrc/security/amap/Makefile
P pkgsrc/security/crudesaml/Makefile.common
P pkgsrc/security/cy2-digestmd5/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-gssapi/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-ldapdb/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-ntlm/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-otp/Makefile
P pkgsrc/security/cyrus-saslauthd/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/dirmngr/Makefile
P pkgsrc/security/engine-pkcs11/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/hydan/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/ike-scan/Makefile
P pkgsrc/security/ipsec-tools/Makefile
P pkgsrc/security/isakmpd/Makefile
P pkgsrc/security/kssh/Makefile
P pkgsrc/security/kth-krb4/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/libnasl/Makefile
P pkgsrc/security/libnasl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libp11/Makefile
P pkgsrc/security/libp11/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libssh/Makefile
P pkgsrc/security/libssh2/Makefile
P pkgsrc/security/libssh2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libtcpa/Makefile
P pkgsrc/security/libtcpa/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/mixminion/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-core/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-core/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/nessus-libraries/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-libraries/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/nessus-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/netpgp/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/opensc/Makefile
P pkgsrc/security/opensc-signer/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/openvas-client/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-AES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Bignum/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/pam-ldap/Makefile
P pkgsrc/security/pam-mysql/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/pwsafe/Makefile
P pkgsrc/security/py-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/py-SSLCrypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-SSLCrypto/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/py-amkCrypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
P pkgsrc/security/py-m2crypto/Makefile
P pkgsrc/security/qca-tls/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/rainbowcrack/Makefile
P pkgsrc/security/sfs/Makefile
P pkgsrc/security/sign/Makefile
P pkgsrc/security/ssldump/Makefile
P pkgsrc/security/sslproxy/Makefile
P pkgsrc/security/sslwrap/Makefile
P pkgsrc/security/starttls/Makefile
P pkgsrc/security/stunnel/Makefile
P pkgsrc/security/tcl-tls/Makefile
P pkgsrc/security/xml-security-c/Makefile
P pkgsrc/security/xml-security-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/zebedee/Makefile
P pkgsrc/sysutils/adtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmg2img/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ftwin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gtk-send-pr/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ipmitool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/monit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/radmind/Makefile
P pkgsrc/sysutils/webmin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools20/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools3/Makefile
P pkgsrc/textproc/json-glib/Makefile
P pkgsrc/textproc/json-glib/PLIST
U pkgsrc/textproc/json-glib/distinfo
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/p5-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/tokyodystopia/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/planner/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/wmthemes/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap-ssl/Makefile
P pkgsrc/www/ap-xslt/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-radius/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-vhost-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/apache22/Makefile
P pkgsrc/www/apache22/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/bozohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/cadaver/Makefile
P pkgsrc/www/cherokee/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/galeon/Makefile
P pkgsrc/www/http_load/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev3/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
P pkgsrc/www/konq-plugins/Makefile
P pkgsrc/www/lhs/Makefile
P pkgsrc/www/libwww/Makefile
P pkgsrc/www/libwww/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/links/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/mini_httpd/Makefile
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/neon/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocsigen/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php4/Makefile
P pkgsrc/www/pound/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/serf/Makefile
P pkgsrc/www/serf/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/sope/Makefile
P pkgsrc/www/tinyproxy/Makefile
P pkgsrc/www/w3m/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-af/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ar/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-az/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-br/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ca/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-da/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-de/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-el/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eo/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-es/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-et/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ga/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-gl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-he/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-is/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-it/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ja/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-kk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-km/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ko/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ms/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nb/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nds/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt_BR/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ro/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ru/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-rw/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-se/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr_Latn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ss/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ta/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uz/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-vi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_CN/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_TW/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebindings4-python/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibdocs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kkbswitch/Makefile
P pkgsrc/x11/kmessage/Makefile
P pkgsrc/x11/libXft/distinfo
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index