Index of pkgsrc-wip-changes for April, 2023


FromSubject
04/01/2023
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiBhZGQgcGFja2FnZSBmb3IgZ2NjMTAncyBsaWJqaXQu?= =?UTF-8?B?IERvZXNuJ3QgYnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?c3NoLWNoYXQ6IHJlbW92ZQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?c3NoLWNoYXQ6IHVwZGF0ZSB0byAxLjEw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNy4xMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNS41?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNS42?=
04/02/2023
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMjIuMC4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktcHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDMuMi4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?ZDI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjMuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xNS4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuMjMuMA==?=
=?UTF-8?B?bWF5dXJlc2g=?==?UTF-8?B?c3VzZTE1X2djYzogaW5pdGlhbCBjb21taXQ=?=
=?UTF-8?B?bWF5dXJlc2g=?==?UTF-8?B?c3VzZTE1X2djYzogU29tZSBlc3NlbnRpYWwgbGlicmFyaWVzIGZvciBnY2Mg?= =?UTF-8?B?dG8gd29yayBhZGRlZA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bWFyc3dtIHN5bmMgZ2l0LUhFQUQ=?=
=?UTF-8?B?YmVydGU=?==?UTF-8?B?cmlzY3Y2NC1ub25lLWVsZi1iaW51dGlsczogVXBkYXRlIHdpcC9yaXNjdjY0?= =?UTF-8?B?LW5vbmUtZWxmLWJpbnV0aWxzIFZlcnNpb24gdXBkYXRlIGhhcyBiZWVuIG1h?= =?UTF-8?B?ZGUgRml4ZWQgdS1ib290IHVlZmkgbGlua2luZyBpc3N1ZSBmb3IgUmlzY3Y2?= =?UTF-8?B?NA==?=
04/03/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bWFzcndtOiBzeW5j?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogQnVnZml4ZXMgZm9yIFVNQVBJTkZPIHN1cHBv?= =?UTF-8?B?cnQ=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?cGFyYXZpZXc6IGNoYW5nZSBQS0dOQU1F?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?ZWxtZXJmZW06IGRlcGVuZCB3aXAvcGFyYXZpZXcsIGFkZCBycGF0aA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2luZDogVXBkYXRlIHRvIDAuMTguMA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNy4xMg==?=
04/04/2023
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IHVwZ3JhZGUgdG8gdmVyc2lvbiAxLjEyLjUu?=
=?UTF-8?B?bWF5dXJlc2g=?==?UTF-8?B?c3VzZTE1X2dsaWJjLWxvY2FsZS1iYXNlOiBpbml0aWFsIGNvbW1pdA==?=
=?UTF-8?B?bWF5dXJlc2g=?==?UTF-8?B?c3VzZTE1X2dsaWJjLWxvY2FsZS1iYXNlOiBNaW5vciBlZGl0aW5nIG9mIFJF?= =?UTF-8?B?TUFSSw==?=
04/05/2023
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiBhZGQgYmwzLm1r?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiBmaXggcGFja2FnZSBmb2xsb3dpbmcgaGludHMgZnJv?= =?UTF-8?B?bSBtcmc=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyB4Zjg2LWlucHV0LWxpYmlucHV0LTEuMy4wLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?b3BlbnNtdHBkOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIzLTI5MzIz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dmdG9vbHM6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjMtMjY5OTE=?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?ZmxhbWVzaG90OiBRdC1iYXNlZCBpbnRlcmFjdGl2ZSBzY3JlZW5zaG90ICYg?= =?UTF-8?B?c25pcHBpbmcgdG9vbA==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliZG9vbS11bWFwaW5mbzogVXBkYXRlIHRvIDEuMC4wcmM0?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiBpbnN0YWxsIGxpYnJhcmllcyBhbmQgaGVhZGVyIGZp?= =?UTF-8?B?bGVzLCBpbXByb3ZlIGJ1aWxkbGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBhZGQgbGliZ2Njaml0IG9wdGlvbg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHR5cHN0LCBpbXBvcnRlZCBhcyB0ZXh0cHJvYy90eXBzdA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHR5cHN0LWxzcCwgbmVlZHMgdG8gZmlndXJlIG91dCBnaXQraHR0?= =?UTF-8?B?cHMgc291cmNlcy4=?=
04/06/2023
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiByZWR1Y2UgZGlmZnMgdG8gZ2NjMTA=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiB1c2UgZ2NjMTAncyBNYWtlZmlsZS5jb21tb24=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiByZW1vdmUgZmlsZXMgc2hhcmVkIHdpdGggZ2NjMTA=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bWFyc3dtOiBzeW5jIGdpdC1IRUFE?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2NjMTAtbGliaml0OiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYy9sYW5n?=
04/07/2023
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzd2l0Y2ggdG8gZ2NjMTItbGliaml0?=
=?UTF-8?B?YmVydGU=?==?UTF-8?B?QWRkZWQgT3BlblNCSSBuZWNlc3NhcnkgZmxhZ3MgYW5kIGZpeGVkIFNCSSBp?= =?UTF-8?B?bnRpYWxpemF0aW9uIGZvciBWaXNpb25GaXZlMg==?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?UmVuYW1lIGxpbnV4LWFjbCB0byBhY2wu?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGFjbCBmcm9tIDIuMi41MiB0byAyLjMuMQ==?=
04/08/2023
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjQtKjogVXBkYXRlIHRvIFphYmJpeCA2LjQuMQ==?=
04/09/2023
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJh?==?UTF-8?B?KGhhbS9nbnVyYWRpby1tb25vbGl0aGljKSByZW1vdmUgTm9jb3JlLm1rLCB2?= =?UTF-8?B?ZXJzaW9uLm1rIE1ha2VmaWxlLmNvbW1vbg==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJh?==?UTF-8?B?KGhhbS9nbnVyYWRpby1tb25vbGl0aGljKSBSZWR1Y2luZyBtb3JlIHBrZ2xp?= =?UTF-8?B?bnQgV0FSTklORw==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJh?==?UTF-8?B?KGhhbS9nbnVyYWRpby1tb25vbGl0aGljKSBSZWR1Y2luZyBwa2dsaW50IFdB?= =?UTF-8?B?Uk5JTkc=?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?cHJ1c2FzbGljZXI6IFBhdGNoIHRvIGZpeCBidWlsZCBhZnRlciBib29zdCB1?= =?UTF-8?B?cGRhdGUgd2l0aCBwa2dzcmMtMjAyM1ExLg==?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?b3BlbnN1YmRpdjogQWRkIG1pc3NpbmcgaW5zdGFsbCBmaWxlcyB0byBQTElT?= =?UTF-8?B?VC4=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktcHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDMuMi4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMjIuMC4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?ZDI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjQuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXZ1bHRyOiBVcGRhdGUgdG8gMi4xMy4w?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y2hhcGVsOiB1cGRhdGUgdG8gMS4zMC4w?=
=?UTF-8?B?QW5kcmV3IENhZ25leQ==?==?UTF-8?B?bGlicmVzd2FuOiB1cGRhdGUgdG8gNC45bmIz?=
=?UTF-8?B?TmlscyBSYXR1c3puaWs=?==?UTF-8?B?bG9ncm90YXRlLWdpdDogdXBncmFkZSB0byBsYXRlc3QgdmVyc2lvbi9jb21t?= =?UTF-8?B?aXQ=?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGFjbCBERVNDUi4=?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?TWFrZSBnbHVzdGVyZnMgYnVpbGQgb24gTGludXgu?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?Rml4IHNvcnQgb3JkZXIgaW4gUExJU1Qu?=
04/10/2023
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJh?==?UTF-8?B?KGhhbS9nbnVyYWRpby1tb25vbGl0aGljKSBSZXBsYWNlbWVudCBvZiBleGlz?= =?UTF-8?B?dGluZyBhbGwgZ251cmFkaW8tKg==?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?QWRkIHBhY2thZ2UgZGV2ZWwvbGlidXJpbmc=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bWFyc3dtOiBzeW5jIEhFQUQ=?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGxpYnZpcHMgdG8gOC4xNC4y?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGdsdXN0ZXJmcyB0byBidWlsZCB3aXRoIGxpYnVyaW5nIG9uIExp?= =?UTF-8?B?bnV4Lg==?=
=?UTF-8?B?QW5kcmV3IENhZ25leQ==?==?UTF-8?B?b3dudG9uZTogdXBkYXRlIHRvIDI4LjY=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?bnNjZGU6IExvdHMgb2YgY2hhbmdlcw==?=
04/11/2023
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?aG9tZWFzc2lzdGFudDogQWRkIDAuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YnppcDM6IEFkZCByZWZlcmVuY2VzIHRvIENWRS0yMDIzLTI5NDE1Li4uQ1ZF?= =?UTF-8?B?LTIwMjMtMjk0MjE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGlianhsOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIzLTA2NDU=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IEFkZCByZWZlcmVuY2VzIHRvIENWRS0yMDIzLTE3ODI=?=
04/12/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bWFyc3dtOiByZW1vdmUsIHNvb24gaW4gbWFpbg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicGFwZXIyOiBuZXcgbWFqb3IgdmVyc2lvbiBvZiBsaWJwYXBlcg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicGFwZXIyOiB1cGRhdGUgdG8gMi4wLjEx?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicGFwZXIyOiBhZGQgdXBzdHJlYW0gcGF0Y2ggdG8gZml4IHRlc3QgcHJv?= =?UTF-8?B?YmxlbXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicGFwZXIyOiB1cGRhdGUgdG8gMi4wLjEyLCBpbmNvcnBvcmF0aW5nIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBwYXRjaC4=?=
04/13/2023
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDMp?==?UTF-8?B?KHd3dy9yZXZlYWxqcykgRml4IHNlZCBwcm9ibGVtIFwnIC0+ICcgKHJlbW92?= =?UTF-8?B?ZSBiYWNrc2xhc2gp?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicGFwZXI6IHVwZGF0ZSB0byAyLjEuMC4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicGFwZXIyOiByZW1vdmUsIHVzZWQgZm9yIHVwZGF0aW5nIHByaW50L2xp?= =?UTF-8?B?YnBhcGVy?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?cmV2ZWFsanM6IFVwZGF0ZSB0byA0LjUuMA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?Zm91ci1iYXItcnM6IGltcG9ydCBwYWNrYWdl?=
04/14/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGZvdXItYmFyLXJzOiBpbiBtYWluIHNvb24=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?b3JhczogSW1wb3J0IG9yYXMtMS4wLjAgYXMgd2lwL29yYXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgb3Jhcw==?=
04/15/2023
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dW11cm11cjogYWhva2EgaXMgT2JzZXJ2ZXI=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?YWxhY3JpdHR5LWRldiAmIGVsdmlzaC1kZXY6IGltcG9ydCBwYWNrYWdlcw==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMjIuMC4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXZ1bHRyOiBVcGRhdGUgdG8gMi4xNC4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y2xvdWRmbGFyZWQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjQuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y3VlbGFuZzogVXBkYXRlIHRvIDAuNS4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?a3ViZWN0bDogVXBkYXRlIHRvIDEuMjcuMQ==?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJpbnV0aWxzLTIwMjMwNDE0IGFzIHdpcC9iaW51dGlscy1naXQu?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?b2F0YmFyOiBpbXBvcnQgcGFja2FnZQ==?=
04/16/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?QnVtcCBlbHZpc2gtZGV2?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?QnVtcCBhbGFjcml0dHktZGV2?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?c2NhbGV3YXktY2xpOiB1cGRhdGUgdG8gMi4xNC4w?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cmF5bGliOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIzLTI2MTIz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3Ryb25nc3dhbjogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMy0yNjQ2Mw==?=
04/17/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1idWlsZC10b29sczogTFhRdCBzdGFydCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bGlicXR4ZGc6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cXR4ZGctdG9vbHM6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVxdWlyZSBjb3JyZWN0IHZlcnNpb24gb2YgYnVpbGQtdG9vbHM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bGlibHhxdDogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cnVieS1naXQ6IHJlbW92ZSwgbmV3ZXIgdmVyc2lvbiBpbiBwa2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bGliZm0tcXQ6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1xdHBsdWdpbjogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC10aGVtZXM6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1hYm91dDogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhpbWFnZS1xdDogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cXRlcm13aWRnZXQ6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cXRlcm1pbmFsOiBMWFF0IHVwZGF0ZQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?c2NyZWVuZ3JhYjogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?U3RvcmUgY29tbWl0X21zZw==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1wb2xpY3lraXQ6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1hZG1pbjogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1hcmNoaXZlcjogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bXVvbjogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4w?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliZG9vbS11bWFwaW5mbzogUmVtb3ZlIHB5dGhvbiBkZXBlbmRlbmN5Lg==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cGNtYW5mbS1xdDogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bXVvbjogQWRkIERJU1RfU1VCRElS?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1ub3RpZmljYXRpb25kOiBMWFF0IHVwZGF0ZQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1nbG9iYWxrZXlzOiBMWFF0IHVwZGF0ZQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1vcGVuc3NoLWFza3Bhc3M6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bXVvbjogSW5zdGFsbCBtYW4gcGFnZQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1ydW5uZXI6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z29zZWM6IEltcG9ydCBnb3NlYy0yLjE1LjAgYXMgd2lwL2dvc2Vj?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgZ29zZWM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1zdWRvOiBMWFF0IHVwZGF0ZQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1wb3dlcm1hbmFnZW1lbnQ6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cGF2dWNvbnRyb2wtcXQ6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1jb25maWc6IExYUXQgdXBkYXRl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1wYW5lbDogTFhRdCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1zZXNzaW9uOiBMWFF0IGVuZCB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXNlIGhlYXAgb2YgT1MgaW5zdGVhZCBvZiBE?= =?UTF-8?B?b29tIHpvbmUgbWVtb3J5Lg==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktcHlsb25zOiByZW1vdmVk?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktaHR0cHJldHR5OiByZW1vdmVkOyBtb3ZlZCB0byBiYXNl?=
04/18/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?TFhRdDogc3RhZ2UgMSBpbXBvcnQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?TFhRdC0xLjMuMDogaW1wb3J0IHN0YWdlIDI=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?TFhRdC0xLjMuMDogaW1wb3J0IHN0YWdlIDM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?TFhRdC0xLjMuMDogZmluYWwgaW1wb3J0?=
04/19/2023
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y2FyYnVyZXR0YTogVXBkYXRlIHRvIDAuOC42?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogQWRkIHBrZ19pbnN0YWxsIGZvciBhdXRvLXBrZ3NyYy1w?= =?UTF-8?B?cmVmaXg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNS45?=
04/21/2023
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?c2Zvcm1hdDogUmVtb3ZlLCB1c2VkIHRvIHVwZGF0ZSBzeXN1dGlscy9zZm9y?= =?UTF-8?B?bWF0?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4yLjBwcmUyMg==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktaG1tbGVhcm46IFVwZGF0ZSB0byAwLjMuMA==?=
04/22/2023
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y2xvdWRmbGFyZWQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjQuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?ZDI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjQuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuMjQuMA==?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGdsdXN0ZXJmcyBmcm9tIDEwLjMgdG8gMTAuNA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNS4xMA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNS4xMQ==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGdvLXFpbml1LXggZnJvbSBkZXZlbC4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGdvcGx1cyBmcm9tIGxhbmcu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z29wbHVzOiArKyBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
04/23/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZWx2aXNoLWRldjogc3luYyBoZWFk?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?YWxhY3JpdHR5LWRldjogaW5zdGFsbCBpY29u?=
04/24/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cG9sa2l0LXF0NTogcHVsbCBmcm9tIG5ldyB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktZnNzcGVjOiBtb3ZlZCB0byBiYXNl?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cnVzdDogVXBncmFkZSB0byB2ZXJzaW9uIDEuNjkuMC4=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?QWRkIGx4cXQtcGFuZWwtZGV2?=
=?UTF-8?B?dnN5YWtvdmV0c2t5?==?UTF-8?B?bXRyLWdyYXBoOiB1cGRhdGUgdG8gMC44NS4xMTk=?=
=?UTF-8?B?dnN5YWtvdmV0c2t5?==?UTF-8?B?bXRyLWdyYXBoOiBidW1wIHBrZy1yZXZpc2lvbg==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pc29uLXNuYXBzaG90OiBBZHZhbmNlIHRvIHVwc3RyZWFtIEhFQUQ=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pc29uLXNuYXBzaG90OiBVcGRhdGUgdG8gYW4gcmMgZm9yIDIuNTMuMw==?=
04/25/2023
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cG9sa2l0LXF0NTogcmVmbGVjdCBuZXcgaG9tZXBhZ2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBhZGQgbmV3IGZpbGUgdG8gUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?QnJvb2sgTWlsbGlnYW4=?==?UTF-8?B?dS1ib290LXRvb2xzOiBJbXBvcnQgdS1ib290LXRvb2xzLTIwMjMuMDQgYXMg?= =?UTF-8?B?d2lwL3UtYm9vdC10b29scw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?b3dudG9uZTogYWRkIGEgVE9ETzo=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IG1nLTIwMjMwNDA2IGZvciB1cGRhdGU=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bWc6IHJlbW92ZSBwa2djb25maWcgZnJvbSBzdWJzdCBwaGFzZS4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bWc6IGZpeCBidWlsZA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIG1nLCBpbXBvcnRlZC4=?=
04/26/2023
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJh?==?UTF-8?B?d2lwL3dlYi1tb2RlOiBpbXBvcnQgd2ViLW1vZGUtMTcuMi4x?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YmxhY2tib3hfZXhwb3J0ZXI6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjMt?= =?UTF-8?B?MjY3MzU=?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gUGVya2lu?==?UTF-8?B?cnVzdDogQnVtcCBpbGx1bW9zIGJvb3RzdHJhcC4=?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gUGVya2lu?==?UTF-8?B?cnVzdDogcGtnbGludCBhdXRvZml4Lg==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?azlzOiB1cGRhdGVkIHRvIDAuMjcuMw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGliaW5vdGlmeTogcmVtb3ZlLCBwa2dzcmMgdmVyc2lvbiBpcyBtdWNoIG5l?= =?UTF-8?B?d2Vy?=
=?UTF-8?B?dnN5YWtvdmV0c2t5?==?UTF-8?B?bXRyLWdyYXBoOiB1cGRhdGUgdG8gMC44NS4xMjAgKGlwaW5mbyBkZWZhdWx0?= =?UTF-8?B?OiByaXBlIHdob2lzKQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bXRyLWN1cnJlbnQ6IHJlbW92ZSwgcGtnc3JjIHZlcnNpb24gaXMgbXVjaCBu?= =?UTF-8?B?ZXdlcg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IHVwZ3JhZGUgdG8gdmVyc2lvbiAxLjEzLjEu?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIFNjaHJlaWJlcg==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHBrZ3NyYyBwYXRoIHRvIGFjbCBwYWNrYWdlLg==?=
04/27/2023
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?b3Zlcmdyb3d0aDogUmVnZW4gZGlzdGluZm8=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBzaGVsbGhhcmRlbi00LjMuMC4=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?Z3JwY3VpOiBhZGRlZCB2ZXJzaW9uIDEuMy4x?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c2hlbGxoYXJkZW46IHVwZGF0ZSB0byA0LjMuMA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Z3pkb29tOiB1cGRhdGUgdG8gZ3pkb29tLTQuMTAuMA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cmFwdG9yOiBpbXBvcnQgcmFwdG9yLTAuOC4wIGFzIHdpcC9yYXB0b3I=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWxlcGhvbmUgYW5kIG1hcmF0aG9uLXRyaWxvZ3k6IHJlbW92ZWQgZnJvbSB3?= =?UTF-8?B?aXA=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWxlcGhvbmUgYW5kIG1hcmF0aG9uLXRyaWxvZ3k6IHJlbW92ZSwgdXBkYXRl?= =?UTF-8?B?ZCBpbiBwa2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Wk11c2ljOiBhZGQgYSBwYXRjaCB0byBzdXBwb3J0IGxpYmZsdWlkc3ludGgu?= =?UTF-8?B?c28uMw==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bWlsbGVyOiByZW1vdmUsIHVwZGF0ZWQgaW4gcGtnc3Jj?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cmF6ZTogdXBkYXRlIHRvIHJhemUtMS43LjE=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?YWRkIHB5bml0cm9rZXkgZm9yIGRlYnVnZ2luZw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cHktcHluaXRyb2tleTogbW92ZSBiaW5hcnkgdG8gaW5jbHVkZSBweXZlcnN1?= =?UTF-8?B?ZmZpeA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGxpYm5pdHJva2V5?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cHktcHluaXRyb2tleSwgbGlibml0cm9rZXk6IG1haW50YWluZXI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGlibml0cm9rZXk6IHRlc3Rz?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGlibml0cm9rZXk6IGZpeCBvcHRpb25zIHZhbHVl?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGxpYm5pdHJva2V5LCBpbXBvcnRlZC4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cHktcHluaXRyb2tleTogcGFja2FnZWQgKG9wdGlvbmFsPykgZGVwZW5kZW5j?= =?UTF-8?B?eSBsaWJuaXRyb2tleS4=?=
04/28/2023
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3dmdG9vbHM6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjMtMjk5NTA=?=
04/29/2023
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjUuMjM=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXZ1bHRyOiBVcGRhdGUgdG8gMi4xNC4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y2xvdWRmbGFyZWQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjQuMg==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMjIuMS4w?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGxsdm0gMTYuMC4xIHVwZGF0ZS4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGlidW53aW5kLCBsbGQ6IHVwZGF0ZSB0byAxNi4wLjI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGxsdm0gMTYuMC4yLCBmb3Jnb3R0ZW4gdG8gYWRkIHRvIHRoZSAx?= =?UTF-8?B?Ni4wLjEgaW1wb3J0Lg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIGNsYW5nIHRvIDE2LjAuMg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNS4xMg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Y2xhbmctdG9vbHMtZXh0cmE6IHVwZGF0ZSB0byAxNi4wLjI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQ6IHVwZGF0ZSB0byAxNi4wLjI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?d2FzaS1jb21waWxlci1ydDogZml4IG1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?d2FzaS1saWJjeHg6IHVwZGF0ZSB0byAxNi4wLjI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?b3Blbm1wOiB1cGRhdGUgdG8gMTYuMC4y?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGliY3h4LCBsaWJjeHhhYmksIGxsZGIsIHBvbGx5OiB1cGRhdGUgZGlzdGZp?= =?UTF-8?B?bGVzIHRvIDE2LjAuMiwgZG9lcyBub3QgYnVpbGQu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGJ1biwgYnJva2VuIGZvciBub3cgKG5lZWRzIG5ld2VyIHppZyk=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2l0LWNpbm5hYmFyOiBzdGFydCBwYWNrYWdlLCBmYWlscyBmZXRjaGluZyBj?= =?UTF-8?B?dXJsLXN5cw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGx2bTogYWRkIHRlc3RzIHRvIG9wdGlvbnMu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cG90ZW50aWFsbHkgImZpeCIgbGxkYiBieSBub3QgYnVpbGRpbmcgdGhlIHRl?= =?UTF-8?B?c3RzIGJ5IGRlZmF1bHQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?Rml4IGZldGNoaW5nIGN1cmwtc3lzIGNyYXRl?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGxkYjogdG9kbyB3aXRoIGVycm9y?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGliY3h4YWJpOiBub3Rl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2l0LWNpbm5hYmFyOiBhZGQgc29tZSBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2l0LWNpbm5hYmFyOiBBZGQgc29tZSBtaXNzaW5nIGRlcGVuZGVuY2llcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2l0LWNpbm5hYmFyOiBmaW5pc2ggcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z2l0LWNpbm5hYmFyOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYy9kZXZl?= =?UTF-8?B?bC9naXQtY2lubmFiYXI=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z2l0LXBhY2thZ2Ugd2l0aCBwYXggY2FuIHJ1biBpbnRvIHRvbyBsb25nIGZp?= =?UTF-8?B?bGVuYW1lcyBmb3IgdXN0YXIu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGliY3h4YWJpOiBmaXggYnVpbGQuIHVzZSBnY2MxMiBmb3IgbGliY3h4IGFu?= =?UTF-8?B?ZCBsaWJjeHhhYmkgbGxkYjogY29tbWVudCB0ZXN0IGRlcGVuZGVuY2llcw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHppZyBnaXQtcGFja2FnZS4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bGliY3h4OiB1cGRhdGUgcGxpc3Q=?=
04/30/2023
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGVybDogdXBkYXRlIHRvIDUuMzcuMTEu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGliaW1hZ2VxdWFudDogc3RhcnQgd29yayBvbiB1cGRhdGUgdG8gcnVzdCB2?= =?UTF-8?B?ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?emlnLWdpdDogb3B0aW9ucyAoZGVidWcgYnVpbGRpbmcp?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktcnVmZjogYWRkIGluY29tcGxldGUgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?eWFlZ2k6IEltcG9ydCB5YWVnaS0wLjE1LjEgYXMgd2lwL3lhZWdp?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgeWFlZ2k=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGluZm8ybWFuLCBpbXBvcnRlZCBhcyBjb252ZXJ0ZXJzL2luZm8y?= =?UTF-8?B?bWFu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGluZm8ybWFuIGZyb20gbWFrZWZpbGU=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dHJhYzogcmVtb3ZlLCBzYW1lIGFzIHBrZ3NyYyBidXQgbm90IGtlcHQgdXAt?= =?UTF-8?B?dG8tZGF0ZQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bGliaW1hZ2VxdWFudDogZml4IHJ1c3QgYnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZWx2aXNoLWRldjogc3luYyBoZWFk?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktcGRtLCBweS10b29sY29uZmlnOiBhZGQgdHdvIHVuZmluaXNoZWQgcGFj?= =?UTF-8?B?a2FnZXM=?=