Index of pkgsrc-wip-changes for March, 2021


FromSubject
03/01/2021
=?UTF-8?B?UnVpLVhpYW5nIEd1bw==?==?UTF-8?B?bGNkcHJvYzogYWRkIGRsb3BlbiBjaGVjaywgcmVtb3ZlIGxpYnRvb2wu?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgbGlicGNhcCBmb3Igc2xsLmggaW5jbHVkZSBuYXJhdGl2ZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZWFzeS1yc2E6IFJlbW92ZSwgcHJlc2VudCAoYW5kIHVwZGF0ZWQpIGluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyBhcyBzZWN1cml0eS9lYXN5LXJzYQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWF6dXJlLWNvcmUtMS4xMS4wIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlMzA=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?bXVsdGlwbGU6IHJldmJ1bXAgZm9yIGdkYWw=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pZmk2OiBVcGRhdGUgdG8gNi4wLjQ1?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?K2xpYnl1di1naXQ6IHByb2plY3QgdGhhdCBpbmNsdWRlcyBZVVYgc2NhbGlu?= =?UTF-8?B?ZyBhbmQgY29udmVyc2lvbiBmdW5jdGlvbmFsaXR5?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?dGVsZWdyYW0tZGVza3RvcDogYWRkZWQgc29tZSBwYXRjaGVz?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?K2xpYnZweC1naXQ6IGdpdCB2ZXJzaW9uIG9mIG11bHRpbWVkaWEvbGlidnB4?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?dGdfb3d0LWdpdDogdXBkYXRlZCB2ZXJzaW9u?=
03/02/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bGFyaXphOiB1cGRhdGUgdG8gMjEuMDE=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LW1pc2hrYWwtMC40IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGxhcml6YTogaW1wb3J0IGludG8gbWFpbiBicmFuY2g=?=
03/03/2021
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWNoZWNrb3YgdXBkYXRlIHRvIG5ldyB2ZXJzaW9uOiAxLjAuODIz?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXN0YXRzLWFycmF5cyB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWNvdW50cnktY29udmVydGVyLTAuNy4yIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWNvdW50cnktMjAuNy4zIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWdvb2dsZS1jbG91ZC1zdG9yYWdlLTEuMzYuMSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXN4dHdsLTEuMS4wIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?K3RlbGVncmFtLWNsaTogQ29tbWFuZC1saW5lIGludGVyZmFjZSBmb3IgVGVs?= =?UTF-8?B?ZWdyYW0uIFVzZXMgcmVhZGxpbmUgaW50ZXJmYWNlLiBJdCBpcyBjbGllbnQg?= =?UTF-8?B?aW1wbGVtZW50YXRpb24gb2YgVEdMIGxpYnJhcnku?=
03/04/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YWRndWFyZGhvbWU6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMjc5MzU=?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgaW5jbHVkZXMgdG8gTWFrZWZpbGU=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?am9vbWxhOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlcyB0byBDVkUtMjAyMS0yMzEyNi4uLjIz?= =?UTF-8?B?MTMyIGFuZCBDVkUtMjAyMS0yNjAyNy4uLjI2MDI5?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS9mdDgtbGliKSBuZXcgcGFja2FnZQ==?=
03/05/2021
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS9mdDgtbGliKSBtb3JlIGluc3RhbGwsIGdlbl9mdDggYW5kIGRlY29k?= =?UTF-8?B?ZV9mdDg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4wLjEz?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?TmV3OiB3aXAvZXBzb24taW5ramV0LXByaW50ZXItZXNjcHIyOiBFcHNvbiBJ?= =?UTF-8?B?bmtqZXQgUHJpbnRlciAoRVNDL1AtUikgRHJpdmVyIDI=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnVzdHktcmFpbjogdXBkYXRlIHRvIDAuMy4w?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?ZWF0LXN0ZCBub3QgcmVxdWlyZWQgaW4gTWFrZWZpbGUgZmxhZ3MubWFrZQ==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlMzE=?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?dXBkYXRlZCBkaXN0aW5mbw==?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?ZGlzdGluZm8gdXBkYXRlIGZvciBrd2lu?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?eGRnIGNvbW1lbnRlZCBvdXQ=?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgbGliaW5wdXQgbGlidWRldg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1rbGF1c2VuIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1henVyZS1jb21tb24gdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXN4dHdsOiBkZXNhY3RpdmUgVVNFX0NNQUtF?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1laWdodDIgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9nbTJjYWxjIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1tYXNrb3VrLXNxbGl0ZSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hbHlhaG1vciB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1wYXJhbWV0ZXJpemVkdGVzdGNhc2UgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1wcmluZCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1jb3Ntb1RyYW5zaXRpb25zIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hcnJhbW9vei1zcWxpdGUgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1zY2hlbWEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1kdWZ0ZSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1jYXRhbG9ndWUgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1tcmlvLWNvbW1vbi1tZXRhZGF0YSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1idzJwYXJhbWV0ZXJzIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1tc3Jlc3QgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1idWlsZGVyIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS11bmlkZWNvZGUgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1kZWVwLXRyYW5zbGF0b3IgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1zcXVhcmlmeSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1jeW1lbSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1QT1QgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?RklYIHB5LWFyYWJpYyBudW1iZXIgdmVyc2lvbg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW1pc2hrYWw6IGZpeCBwa2cgZGVwOiBweS1teXNhbS10YWdtYW5h?= =?UTF-8?B?Z2Vy?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW5hZnRhd2F5aDogVXBkYXRlIFBMSVNULCBzZXQgUEtHTkFNRQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW1pc2hrYWw6IGZpeCBudW1iZXIgdmVyc2lvbiBweS1uYWZ0YXdh?= =?UTF-8?B?eWg=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXRhc2hhcGh5bmU6IHVwZGF0ZSB2ZXJzaW9uOiAwLjMuNC4x?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW1pc2hrYWw6IGZpeCBweS10YXNoYXBoeW5lIHZlcnNpb24gd2lw?= =?UTF-8?B?L3B5LXRhc2hhcGh5bmU6IHBrZ2xpbnQgZml4ZWQ=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWFycmFtb296LXNxbGl0ZTogZW5hYmxlIHB5LWFyYWJpYyBkZXBl?= =?UTF-8?B?bmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXFhbHNhZGk6IFVwZGF0ZSBuZXcgdmVyc2lvbiAwLjQuMg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYXJhYmljLXN0b3B3b3Jkcy0wLjM6IHVwZGF0ZSB2ZXJzaW9uLCBzZXQg?= =?UTF-8?B?UExJU1QgYW5kIERFU0NS?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3lsYWpvbmU6IGZpeCB3aXAvcHktcGlja2xlREIgbmFtZSBkZXBlbmRl?= =?UTF-8?B?bmN5?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3lsYWpvbmU6IGZpeCB3aXAvcHktbmFmdGF3YXloIG51bWJlciB2ZXJz?= =?UTF-8?B?aW9u?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hZGF3YXQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1qc29uLWxvZ2dlciB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1jb25zdHJ1Y3RpdmUtZ2VvbWV0cmllcyB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWVpZ2h0MjogbGludCBwYWNrYWdlIGNvbXBvbmVudA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiByZW1vdmUgUEtHUkVWSVNJT04sIG5vIHBvaW50IGluIGEg?= =?UTF-8?B?Z2l0IHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBmaXggUExJU1QgZm9yIHJlY2VudCBjaGFuZ2Vz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Z1eno6IEltcG9ydCB3ZnV6ei0zLjEuMCBhcyB3aXAvd2Z1eno=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGUkOiByZW1vdmUgKHByb2JhYmx5IGFjY2lkZW50YWxseSkgYWRk?= =?UTF-8?B?ZWQgZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHN5bmMgd2l0aCBjdXJyZW50IGV4aXN0ZW50IHBhY2thZ2U=?=
03/06/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Z1eno6IFRha2UgbWFpbnRhaW5lcnNoaXA=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KHdpcC93c2p0KSBpbXBvcnQgd3NqdHgtMi4zLjA=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia3N5c2d1YXJkOiBxdHdlYmtpdCBzaG91bGQgbm90IGJlIGluIGJ1aWxk?= =?UTF-8?B?bGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3N5c2d1YXJkOiByZW1vdmUgdW5uZWVkZWQgZGVwZW5kZW5jaWVz?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS45LjQ=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjEuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjQ=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29uc29sZTogcmVtb3ZlIGFzIHVwZGF0ZWQgdmVyc2lvbiBpbiB4MTEva29u?= =?UTF-8?B?c29sZQ==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0KSB1cGRhdGUgQ0FURUdPUlk=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0KSBsb29raW5nIGZvciBRdDVMaW5ndWlzdFRvb2xz?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0KSBMb29raW5nIGZvciBRdDVUZXN0Q29uZmlnLmNtYWtl?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogYWRkIGZpeGVzIGZvciBPUyBhbmQgc3lzaW5mbw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2luZm9jZW50ZXI6IHVwZGF0ZSB0byA1LjE4LjU=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0KSB1bmRlZmluZWQgcmVmZXJlbmNlIHRvIGBsaWJ1c2JfZXJy?= =?UTF-8?B?b3JfbmFtZQ==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0KSBDb252ZXJ0IHRvIHN0YW5kYXJkIENNQUtFIHN0eWxl?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0KSBwa2dsaW50IC1GLCBwa2ctY29uZmlnLCBVU0VfTElCVE9P?= =?UTF-8?B?TCwgc3RpbGwgZmFpbHM=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgdXBkYXRlIGVycm9yIGxvZyB3aXRoIE1BS0VfSk9CU19T?= =?UTF-8?B?QUZFPW5v?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y29kZWxpdGU6IHJlbW92ZSwgdXNlZCBmb3IgdXBkYXRpbmcgZWRpdG9ycy9j?= =?UTF-8?B?b2RlbGl0ZQ==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiB1cGRhdGUgdG8gdmVyc2lvbiA2LjAuMg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Z1eno6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIHNlY3VyaXR5?= =?UTF-8?B?L3dmdXp6?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?QWRkIGZ1c2Utc21ibmV0ZnMu?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?QWRkIGxhZ3JhbmdlLg==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?YWRkIG9wZW5zdXJnZS4=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?QWRkIHBjZW0u?=
03/07/2021
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3ljbG9uZS1kb2NzOiB1cGRhdGUgdG8gY3ljbG9uZS1kb2NzLTAuMjc=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3ljbG9uZTogdXBkYXRlIHRvIGN5Y2xvbmUtMC4yNw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBzcG90aWZ5ZC0wLjMuMi4=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogYWRkIGZpeGVzIGZvciBGcmVlQlNE?=
03/08/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?QWRkIHJ0ZXJt?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMjMzNTEgKGdvLXBy?= =?UTF-8?B?b3h5cHJvdG8p?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0dG9vbHM6IGZpeCBydHRpIHdpdGggY2xhbmc=?=
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?Rml4ZWQgZXJyb3JzIGluIG9jYW1sIHBvaW50ZWQgb3V0IGJ5IHBrZ2xpbnQ=?=
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?VXBkYXRlZCBvY2FtbCB0byB2ZXJzaW9uIDQuMTIuMC4=?=
03/09/2021
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgeG1sYWRhIG5ldw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bnNzLWhnOiByZW1vdmUgdW51c2VkIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGR1cGxpY2F0ZSBuc3MvbnNzIG5vdyB0aGF0IGRldmVsL25z?= =?UTF-8?B?cyBoYXMgY2hhbmdlZA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bnNzLWhnOiByZW1vdmUsIG5vdCBrZXB0IGluIHN5bmMgd2l0aCBuc3M=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnRlcm06IGJ1ZyBmaXhlcyBhbmQgbWlzYyB1cGRhdGVz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWluaW86IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMjEzNjI=?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWFyY2hpdmU6IEltcG9ydCB0ZXJyYWZvcm0t?= =?UTF-8?B?cHJvdmlkZXItYXJjaGl2ZSAyLjEuMA==?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXRlbXBsYXRlOiBJbXBvcnQgdGVycmFmb3Jt?= =?UTF-8?B?LXByb3ZpZGVyLXRlbXBsYXRlLTIuMi4w?=
03/10/2021
=?UTF-8?B?TWluIEtpbQ==?==?UTF-8?B?emVlazogSW1wb3J0IHZlcnNpb24gNC4wLjA=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnRlbTogdXBkYXRlIHRvIHRhZ2dlZCByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Z3JhcGhtb25rZXk6IGNhdGNoIHVwIHRvIG1vbm82LT5tb25vIHJlbmFtaW5n?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?cGhwLWJhc2U1ODogSW1wb3J0IHBocC1iYXNlNTgtMS4wLjIgYXMgZGV2ZWwv?= =?UTF-8?B?cGhwLWJhc2U1OA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?amF2YS1uZXR0eTogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMS0yMTI5NQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1QgZm9yIHVwc3RyZWFtIGNoYW5nZXM=?=
03/12/2021
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiBpbXBvcnQgdmVyc2lvbiAxLjQuMA==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiByZWZpbmUgdGhlIGxhbmd1YWdlcyB1c2Vk?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiBhZGQgYW4gb3B0aW9uIHRvIGdlbmVyYXRlIGRvY3VtZW50YXRpb24=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiByZXN0b3JlIHN1cHBvcnQgZm9yIEMrKw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiBidWlsZCBzaGFyZWQgbGlicmFyaWVzIGJ5IGRlZmF1bHQ=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiBzaW1wbGlmeSB0aGUgR2l0SHViIGluZm9ybWF0aW9u?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?bm5nOiByZW1vdmUgdGhlIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRhIGduYXQgbmV3?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1henVyZS1zdG9yYWdlLWJsb2IgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1henVyZS1zdG9yYWdlLWJsb2IgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?cGhwLWJhc2U1ODogUmVtb3ZlIGZyb20gd2lwLCBpbXBvcnRlZCBpbnRvIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYw==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1zbWFydC1vcGVuIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS13dXJzdCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1zcnNseS0yLjQuMCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hcmFiaWMtcmVzaGFwZXItMi4xLjEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?QWRkIGdlbmVyYW5kOiBHZW5lcmF0ZSByYW5kb20gZ2Vub21pYyBkYXRhIGlu?= =?UTF-8?B?IEZBU1RBL0ZBU1RRLCBTQU0sIG9yIFZDRiBmb3JtYXQ=?=
03/13/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNA==?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIFNwb3RpZnlkIHRvIDAuMy4y?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?cGhwLW1zZ3BhY2s6IFJlbW92ZSBmcm9tIHdpcCwgaW1wb3J0ZWQgaW50byBw?= =?UTF-8?B?a2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3QtKjogdXBkYXRlZCB0byAzLjAuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cGlwZS12aWV3ZXI6IEltcG9ydCBwaXBlLXZpZXdlci0wLjAuOCBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?cGlwZXZpZXdlcg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3RyYXctdmlld2VyOiBSZW1vdmUsIHJlcGxhY2VkIGJ5IHBpcGUtdmlld2Vy?=
03/14/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjEuMg==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDIuMTEuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjY=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2ZlZWRfY3Vyc2VzLWdpdDogQnVtcCBQS0dWRVJTSU9OIHRvIG1hdGNoIHVw?= =?UTF-8?B?c3RyZWFtIG9uZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2ZlZWQtZ2l0OiBVcGRhdGUgUEtHVkVSU0lPTiB0byBtYXRjaCB1cHN0cmVh?= =?UTF-8?B?bSBvbmU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMQ==?=
03/15/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnRlcm06IHVwZGF0ZSB0byAwLjAuMg==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnVzdHktcmFpbjogdXBkYXRlIHRvIDAuMy4x?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?aHRvcC1naXQ6IFBvaW50IHRvIHRoZSBuZXcgdXBzdHJlYW0gcmVwb3NpdG9y?= =?UTF-8?B?eSBhbmQgdXBkYXRlIHRvIDMuMC41Lg==?=
03/16/2021
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktcGxvdGx5OiB1cGRhdGVkIHRvIDQuMTQuMw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cXQ1LXF0d2ViZW5naW5lOiB2ZXJzaW9uIDUuMTUuMg==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3QtKjogdXBkYXRlZCB0byAzLjAuMw==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3Q6IGFkZGVkIG1pc3NpbmcgZGVwZW5kZW5jeSBvbiBweS15?= =?UTF-8?B?YW1s?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktY29kZWNvdjogdXBkYXRlZCB0byAyLjEuMTE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dmFybmlzaC1tb2R1bGVzOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIxLTI4?= =?UTF-8?B?NTQz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVybXNoYXJrOiBJbXBvcnQgdGVybXNoYXJrLTIuMi4wIGFzIHdpcC90ZXJt?= =?UTF-8?B?c2hhcms=?=
03/17/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?aGFja2VybmV3cy10dWk6IGltcG9ydCBwa2c=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogLSBzcG90aWZ5ZCwgZG9uZQ==?=
=?UTF-8?B?YmtyYXdjenlr?==?UTF-8?B?Rml4IHJjLmQgc2NyaXB0IGFuZCBNYWtlZmlsZSBnZW5lcmF0ZS1mcm9udGVu?= =?UTF-8?B?ZCB0YXJnZXQ=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cXQ1LXF0d2ViZW5naW5lOiBhZGQgYnVpbGRsaW5rMy5taw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2dhcGk6IGJ1aWxkIHdpdGggcXQ1LXF0d2ViZW5naW5l?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21haWx0cmFuc3BvcnQ6IG5vdyBidWlsZHM=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jYWxlbmRhcjogdXBkYXRlIHRvIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2RlcGltOiBvbmx5IG5lZWRzIGJvb3N0LWhlYWRlcnM=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FsYXJtY2FsOiBvbmx5IG5lZWRzIGJvb3N0LWhlYWRlcnM=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaTogb25seSBuZWVkcyBib29zdC1oZWFkZXJz?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1taW1lOiBvbmx5IG5lZWRzIGJvb3N0LWhlYWRlcnM=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1ub3RlczogZG9lc24ndCBuZWVkIGJvb3N0?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jb250YWN0czogb25seSBuZWVkIGJvb3N0LWhlYWRlcnM=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1zZWFyY2g6IG9ubHkgbmVlZCBib29zdC1oZWFkZXJz?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGltY29tbW9uOiB1cGRhdGUgdG8gMjAuMDQuMQ==?=
03/18/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?eHNkOiBhZGQgdmVyc2lvbiA0LjAuMA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2xlbzogdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2xlbzogYWRkIGJ1aWxkbGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlcGltLWFwcHMtbGliczogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?Y2FsZW5kYXJzdXBwb3J0OiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?YmtyYXdjenlr?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIHVwc3RyZWFtIHYwLjEwNS4yIFRoZXJlIGFyZSBiaWcgZmxh?= =?UTF-8?B?c2h5IHVwZGF0ZXMsIGFuZCB0aGVyZSBhcmUgc2VlbWluZ2x5IHVuYXNzdW1p?= =?UTF-8?B?bmcgb25lcywgd2hpY2ggY29uc3RpdHV0ZSwgaG93ZXZlciwgdGhlIGJhY2ti?= =?UTF-8?B?b25lIG9mIGFueSBzdWNjZXNzZnVsIHByb2plY3QuIFRoaXMgaXMgdGhlIGxh?= =?UTF-8?B?dHRlciwgYXMgeW91IG1heSBoYXZlIGd1ZXNzZWQuIFlvdSdsbCBmaW5kIGhl?= =?UTF-8?B?cmUgYSBoZWFwIG9mIGJ1Z2ZpeGVzIGFuZCBhIHNlY3VyaXR5IHVwZGF0ZSBm?= =?UTF-8?B?b3IgQ1ZFLTIwMjEtMjc5MzUuIFNlY3VyaXR5?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cXQ1LXF0d2ViZW5naW5lOiBmaXggYnVpbGQgb24gTmV0QlNELWN1cnJlbnQ=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Rml4IHhzZA==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIGxpYmN1dGwgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?U2lnaWw6IGFkZCB1cGRhdGUgdG8gMS40LjM=?=
=?UTF-8?B?SsO4cm4gw4VuZSBkZSBKb25n?==?UTF-8?B?ZXhhYmdwNDogQWRkIFRPRE8gZm9yIG1pc3NpbmcgZGlyZWN0b3J5?=
=?UTF-8?B?SsO4cm4gw4VuZSBkZSBKb25n?==?UTF-8?B?ZXhhYmdwNDogRml4IC92YXIvcnVuL2V4YWJncCBiZWZvcmUgc3RhcnRpbmc=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNC44?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMS40?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cXQ1LXF0d2ViZW5naW5lOiBtYWtlIG5vZGVqcyBhIGJ1aWxkIGRlcGVuZGVu?= =?UTF-8?B?Y3k=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktY29uYW46IHVwZGF0ZWQgdG8gMS4zNC4x?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?Y3Bwem1xOiB1cGRhdGVkIHRvIDQuNy4x?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3QtKjogdXBkYXRlZCB0byAzLjAuMg==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3Q6IGZpeGVkIHZlcnNpb25zIG9mIHNvbWUgZGVwZW5kZW5j?= =?UTF-8?B?aWVz?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGhhY2tlcm5ld3MtdHVpOiBpbXBvcnQgaW50byBtYWlu?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktdGVsZWdyYW0tYm90OiB1cGRhdGVkIHRvIDEzLjQuMQ==?=
=?UTF-8?B?SsO4cm4gw4VuZSBkZSBKb25n?==?UTF-8?B?ZXhhYmdwNDogRW5zdXJlIHRoYXQgZXRjIHN1YmRpciBpcyBjcmVhdGVkIG9u?= =?UTF-8?B?IGluc3RhbGw=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?YmVhbnN0YWxrZDogdXBkYXRlIHRvIHZlcnNpb24gMS4xMg==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?YmVhbnN0YWxrZDogcmVtb3ZlIHRoZSBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?Y2hlenNjaGVtZTogdXBkYXRlZCB0byA5LjUuNA==?=
03/19/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktc2VjcmV0cHk6IEltcG9ydCBweS1zZWNyZXRweS0wLjEwLjAgYXMgd2lw?= =?UTF-8?B?L3B5LXNlY3JldHB5?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dGFob2UtbGFmczogQWRkIHZlcnNpb24gMC4xNS4w?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aHRzbGliOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjEy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmNmdG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjEy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IE1pbmltaXplIE1ha2VmaWxlIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dGFob2UtbGFmczogU2VtaS1jb3BlIHdpdGggbWlzc2luZyBkZXBlbmRlbmNp?= =?UTF-8?B?ZXM=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGxpYmN1dGwgYW5kIHhzZC4gbm93IGluIGRldmVsLw==?=
03/20/2021
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktZ2luZ2E6IGFkZGluZyBhIG5ldyBwYWNrYWdlIGZvciB2aWV3aW5nIGFz?= =?UTF-8?B?dHJvbm9taWNhbCBpbWFnZXM=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktcXRweTogaW5jb25zaXN0ZW5jeSBiZXR3ZWVuIGFjdHVhbCBmaWxlcyBh?= =?UTF-8?B?bmQgUExJU1QgY29udGVudCB3YXMgY29ycmVjdGVk?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktZ2luZ2E6IGRldGFpbGVkIGRlcGVuZGVuY2llcyBhcmUgYWRkZWQgdG8g?= =?UTF-8?B?TWFrZWZpbGUsIGNobW9kIGdvLXcgaXMgYWRkZWQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMS41?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMiByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHF1ZXN0LXR1aQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VuZXJhbmQ6IEltcHJvdmUgREVTQ1I=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YnVzeWJveDogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMS0yODgzMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWluaW86IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMjEzOTA=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cXQ1LXF0d2ViZW5naW5lOiBkb250IHVzZSB6eWdvdGU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmLXNwbGl0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuMjA=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQw?=
03/21/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aGFja2dlbi10dGYsIGhhY2tnZW5uZXJkLXR0ZjogVXBkYXRlIHRvIDIuMy4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuNC4z?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjIuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuMy4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIHdpdGggdXBzdHJlYW0gY2hhbmdlcw==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?dW5pZmk2OiBzaG91bGQgd29yayB3aXRoIG9wZW5qZGsxMSBnaXZlbiBuZXQv?= =?UTF-8?B?dW5pZmkgZG9lcyBub3c=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xIGFuZCBjbGVhbiB1cA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmLXNwbGl0OiBJbXByb3ZlIERFU0NS?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogQ2xlYW4gdXAgYmwz?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktUE9UOiBSZW5hbWUgdG8gcHktT1Q=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?cHktT1Q6IFJlbmFtZSB0byBweS1QT1QsIHJlc3RvcmUgdGhlIGNvcnJlY3Qg?= =?UTF-8?B?cGFja2FnZSBuYW1lLg==?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?cHktcG90OiBSZW5hbWUgdG8gcHktcHlwb3QsIGJlIGNvbnNpc3RlbnQgd2l0?= =?UTF-8?B?aCBwYWNrYWdlIG5hbWUu?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?cHktcHlwb3Q6IFJlbmFtZSB0byBweXBvdCwgcmVtb3ZlIHRoZSByZWR1bmRh?= =?UTF-8?B?bnQgcHkgcHJlZml4Lg==?=
Greg TroxelRe: py-pypot: Rename to pypot, remove the redundant py prefix.
Santhosh RajuRe: py-pypot: Rename to pypot, remove the redundant py prefix.
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?cHktUE9UOiBSZXZlcnQgdGhlIG5hbWUgY2hhbmdlIGFuZCBwdXQgaXQgYXMg?= =?UTF-8?B?cHktT1QuIFJlcXVlc3RlZCBieSBnZHRA?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?cHlwb3Q6IFJldmVydCB0aGUgbmFtZSBjaGFuZ2UgYW5kIHB1dCBpdCBhcyBw?= =?UTF-8?B?eS1wb3QuIFJlcXVlc3RlZCBieSBnZHRA?=
Santhosh RajuRe: py-pypot: Rename to pypot, remove the redundant py prefix.
Greg TroxelRe: py-pypot: Rename to pypot, remove the redundant py prefix.
Greg TroxelRe: py-pypot: Rename to pypot, remove the redundant py prefix.
Santhosh RajuRe: py-pypot: Rename to pypot, remove the redundant py prefix.
03/22/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?U2lnaWw6IHVwZGF0ZSB0byAxLjUuMC4=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWdzOiB1cGRhdGUgdG8gYWdzLTMuNS4wLjMx?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YnN0b25lOiB1cGRhdGUgdG8gYnN0b25lLTEuMi4xMQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cXVlc3QtdHVpOiB1cGRhdGUgdG8gMC4xLjI=?=
03/23/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YWQydmNmOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjEuNjQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YWQydmNmOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjEuNjU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YWQydmNmOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjIgcmVsZWFzZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmMmhhcDogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjIx?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmMmhhcDogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4yIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWUtYnVpbGRlcjogZml4IGJ1aWxkIG9uIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIEdETQ==?=
03/24/2021
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?U3VzdW11IE1pd2E=?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogdXBkYXRlIHRvIHYwLjY0LjA=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YWRndWFyZGhvbWU6IGFkZCBDSEVDS19SRUxST19TS0lQ?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YWRndWFyZGhvbWU6IHBrZ2xpbnQgZml4?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y3Jpc3B5LWRvb206IFVwZGF0ZSB0byA1LjEwLjE=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?eHNub3c6IERlbGV0ZSwgeDExL3hzbm93IGlzIG5ld2Vy?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?bGliaGFuZHkxOiBJbXBvcnQgbGliaGFuZHktMS4yLjAgYXMgd2lwL2xpYmhh?= =?UTF-8?B?bmR5MQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YWRndWFyZGhvbWU6IGltcHJvdmUgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YWRndWFyZGhvbWU6IHJlbW92ZSBldGMvYWRndWFyZGhvbWUgZnJvbSBPV05f?= =?UTF-8?B?RElSUw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZmJzZDJwa2c6IFVwZGF0ZSB0byAwLjYuMC4x?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?anNvbi1nbGliOiBJbXBvcnQganNvbi1nbGliLTEuNi4yIGFzIHdpcC9qc29u?= =?UTF-8?B?LWdsaWI=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?ZXBpcGhhbnk6IEltcG9ydCBlcGlwaGFueS00MC4wIGFzIHdpcC9lcGlwaGFu?= =?UTF-8?B?eQ==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogSW1wb3J0IHdlYmtpdC1ndGstMi4zMS45MSBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?Z3Rr?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?Z3JhbnRsZWV0aGVtZTogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29udGFjdGludGVyZmFjZTogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlcGltLXJ1bnRpbWU6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a25vdGVzOiBhZGQgdmVyc2lvbnMgMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RpYWdyYW06IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIuOC4w?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZXZlbnR2aWV3czogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?aW5jaWRlbmNlZWRpdG9yOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29yZ2FuaXplcjogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29yZ2FuaXplcjogdGlkeSB1cCBERVNDUg==?=
03/25/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jYWxlbmRhci10b29sczogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGliZ3JhdmF0YXI6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaWNvbnNvbGU6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bWVzc2FnZWxpYjogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c3luZGljYXRpb246IGFkZCB2ZXJzaW9uIDUuNzAuMA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtyZWdhdG9yOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?Z3JhbnRsZWUtZWRpdG9yOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FkZHJlc3Nib29rOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RpYWdyYW06IGluc3RhbGwgLnByaSBmaWxlcyBpbiBjb3JyZWN0IHBsYWNl?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktZ2luZ2E6IE9wZW5DViBkb2VzIG5vdCB3b3JrIHdlbGwgd2l0aCBnaW5n?= =?UTF-8?B?YSBhbmQgcmVtb3ZlZCBmcm9tIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktYXN0cm9weS1oZWxwZXJzOiBjaGFuZ2luZyBNQVNURVJfU0lURVMgZnJv?= =?UTF-8?B?bSBHaXRodWIgdG8gUHlQSQ==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktYXN0cm9xdWVyeTogdXBncmFkaW5nIHRvIDAuNC4yLmRldjY0NDkgdG8g?= =?UTF-8?B?YmUgY29tcGF0aWJsZSB3aXRoIGFzdHJvcHktNC5Y?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IHVwZGF0ZSBmcm9tIDEuMjIuMCB0byAxLjIzLjAu?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IHVwZGF0ZSB0byB0aGUgcmVjZW50IHZlcnNpb24gMS4yMy4w?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlOiB3aXAvcHktbGFyay1wYXJzZXItMC4xMS4y?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgVHJ5aW5nIHRvIGFkZCBGcmVlQlNEIChlcXVpdmFsZW50?= =?UTF-8?B?KSBwYXRjaCAoZmFpbGluZyk=?=
03/26/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTc=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z3NldHRpbmdzLWRlc2t0b3Atc2NoZW1hczogSW1wb3J0IGdzZXR0aW5ncy1k?= =?UTF-8?B?ZXNrdG9wLXNjaGVtYXMtNDAuMCBhcyB3aXAvZ3NldHRpbmdzLWRlc2t0b3At?= =?UTF-8?B?c2NoZW1hcw==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDogSW1wb3J0IGdub21lLWRlc2t0b3AtNDAuMCBhcyB3?= =?UTF-8?B?aXAvZ25vbWUtZGVza3RvcDQw?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWUtc2hlbGw6IEltcG9ydCBnbm9tZS1zaGVsbC00MC4wIGFzIHdpcC9n?= =?UTF-8?B?bm9tZS1zaGVsbA==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2xpYjI6IFVwZGF0ZSB3aXAvZ2xpYjIgdG8gMi42OC4w?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?bGliZ3dlYXRoZXI6IEltcG9ydCBsaWJnd2VhdGhlci00MC4wIGFzIHdpcC9s?= =?UTF-8?B?aWJnd2VhdGhlcg==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?bXV0dGVyOiBJbXBvcnQgbXV0dGVyLTQwLjAgYXMgd2lwL211dHRlcg==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2RtOiBVcGRhdGUgd2lwL2dkbSB0byA0MC5yYw==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWU0MDogQWRkIG1ldGEtcGFja2FnZSBmb3IgR05PTUU0MCBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?Z25vbWU0MA==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgcmVuYW1lIGRpcmVjdG9yeSB3c2p0IC0+IHdzanR4?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgaW50ZW50aW9uYWwgdHlwbyBpZ25vcmVkLiBub3QgYWZm?= =?UTF-8?B?ZWN0aW5nICg/KQ==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgZml4IHR5cG8sIGZpeCBwYXRjaCBwYXRoLCBzdGlsbCBm?= =?UTF-8?B?YWlsaW5n?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?K2dvLWRuc3RhcA==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGdvLWRuc3RhcCB0byAwLjQuMA==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?QWRkIFNVQkRJUiBlbnRyaWVzcyBmb3IgR05PTUUgNDAgcGFja2FnZXM=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?bXV0dGVyOiBBZGQgWENVUlNPUl9QQVRIIGluIHhpbml0IHNjcmlwdHMuIEZp?= =?UTF-8?B?eCBidWlsZA==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Q29weSBvdmVyIGRldmVsL2dpdC1sZnMgZnJvbSBwa2dzcmMtY3VycmVudA==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGdpdC1sZnMgdG8gMi4xMy4z?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNC45?=
03/27/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bWFpbGltcG9ydGVyOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bWFpbGNvbW1vbjogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FsYXJtOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogVXBkYXRlIHRvIDIuMzIuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogQWRkIGFuIGluaXRpYWwgQ09NTUlUX01TRw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2xlb3BhdHJhOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21haWwtYWNjb3VudC13aXphcmQ6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29udGFjdDogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1pbXBvcnQtd2l6YXJkOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bWJveC1pbXBvcnRlcjogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGltLWRhdGEtZXhwb3J0ZXI6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia3NpZXZlOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGltLXNpZXZlLWVkaXRvcjogYWRkIHZlcnNpb24gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3RuZWY6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21haWw6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Z29wYXNzOiBDaGFuZ2UgTUFJTlRBSU5FUiB0byBwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0?= =?UTF-8?B?QlNELm9yZw==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjIuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aGFja2dlbi10dGYsIGhhY2tnZW5uZXJkLXR0ZjogVXBkYXRlIHRvIDIuMy4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjk=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBVcGRhdGUgdG8gMS4zLjA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBBZGQgYSB0ZXJyYWZvcm0gbWV0YSBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBVc2UgdGVycmFmb3JtL3ZlcnNpb24ubWsgYW5kIGFk?= =?UTF-8?B?ZCBBTFRFUk5BVElWRVM=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgcmVnZW4gZGlzdGluZm8=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgQWRkIHByb2JsZW0gZm91bmQgaW4gY29uZmlnLmxvZw==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgY29uZmlndXJlIGlzIG5vdCBnZW5lcmF0ZWQgZnJvbSAq?= =?UTF-8?B?LmFjLCBzbyBwYXRjaGluZyBpdCwgYnV0IGZhaWxzIG5vdw==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgc2lsZW5jZSBwa2dsaW50LCB1cGRhdGUgQ09NTU5FTlQg?= =?UTF-8?B?bGluZQ==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgbW9yZSBGTEFHIHR3ZWFrLCBzdGlsbCBmYWlscywgd2F0?= =?UTF-8?B?Y2ggY29uZmlnLmxvZw==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgY29uZmlndXJlLmFjIGlzIG5vdCB1c2VkLiBkZWxldGUg?= =?UTF-8?B?aXQuIEFkZCBkZXZlbC9yZWFkbGluZS9ibGRsazM=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgK01BS0VfRU5WKz0gQU1fTERGTEFHUz0tbHVzYi0xLjAg?= =?UTF-8?B?LUwke1BSRUZJWH0vbGli?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cXVlc3QtdHVpOiB1cGRhdGUgdG8gMC4xLjM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHNob2Q=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtYnVpbGRlcjogU3Vic3RpdHV0ZSBweXRob24gdmVyc2lvbiBpbiBQ?= =?UTF-8?B?TElTVA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWxvY2FsOiBJbXBvcnQgdGVycmFmb3JtLXBy?= =?UTF-8?B?b3ZpZGVyLWxvY2FsLTIuMS4w?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBBZGQgaW5pdGlhbCBQb0MgcHJvdmlkZXIubWs=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWxvY2FsOiBTdGFydCB1c2luZyB0ZXJyYWZv?= =?UTF-8?B?cm0vcHJvdmlkZXIubWs=?=
03/28/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?d2lwLXRvb2xzOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuNw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBIb25vcnMgcHJvdmlkZXJzIGluc3RhbGxlZCB2aWEg?= =?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtL3Byb3ZpZGVyLm1r?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBGaXggYSBjb3B5cGFzdG8gYW5kIGFkanVzdCBQTElTVCBm?= =?UTF-8?B?b3IgVEVSUkFGT1JNX1BST1ZJREVSX1JFR0lTVFJZIHRvbw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWxvY2FsOiBGaXggdGhlIHByb3ZpZGVyIHRv?= =?UTF-8?B?IHRoZSByaWdodCBwYXRo?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBBZGQgc29tZSBUT0RPIHJlZ2FyZGluZyByZW5hbWluZyB2?= =?UTF-8?B?YXJpYWJsZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBSZW5hbWUgdmFyaWFibGUgdG8gYmV0dGVyIGZvbGxvdyBU?= =?UTF-8?B?ZXJyYWZvcm0gbm9tZW5jbGF0dXJl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWxvY2FsOiBBZGp1c3QgdG8gcmVuYW1lZC9u?= =?UTF-8?B?ZXcgdGVycmFmb3JtL3Byb3ZpZGVyLm1rIHZhcmlhYmxlcw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBSZW1vdmUgaW5zdGFsbCBsb2dpYyBmb3IgdGhlIG1vbWVu?= =?UTF-8?B?dA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWxvY2FsOiBBZGQgaW5zdGFsbCBsb2dpYyB0?= =?UTF-8?B?aGF0IGlzIG5vIGxvbmdlciBwcmVzZW50IGluIHByb3ZpZGVyLm1r?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktc2NpcHk6IHVwZ3JhZGVkIHRvIDEuNi4yLCAiY2htb2QgLVIgZ28tdyIg?= =?UTF-8?B?aXMgbm8gbG9uZ2VyIG5lZWRlZCBhbmQgcmVtb3ZlZC4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3RlcnJhZm9ybS1wcm92aWRlci1hd3M6IGltcG9ydCB0ZXJyYWZvcm0t?= =?UTF-8?B?cHJvdmlkZXItYXdzLTMuMjcuMG5iMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgdGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWF3cw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWF3czogQ29udmVydCB0byB0ZXJyYWZvcm0v?= =?UTF-8?B?cHJvdmlkZXIubWs=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHRyZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjU=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgdXB0byAxNyUsIGxkOiBjYW5ub3QgZmluZCAtbGJvb3N0?= =?UTF-8?B?X2xvZ19zZXR1cA==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgK2luY2x1ZGUgZGV2ZWwvYm9vc3QtbGlicy9idWlsZGxp?= =?UTF-8?B?bmszLm1rLCA3MSU=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgKy5pbmNsdWRlIGZmdHdmL2J1aWxkbGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogc29tZSBjbGVhbnVw?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBBZGQgYSBUT0RPIHJlZ2FyZGluZyByZS1pbnRyb2R1Y2lu?= =?UTF-8?B?ZyBkby1pbnN0YWxsOg==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogcmVtb3ZlIGJ1aWxkaW5nIHF0YmFzZSB1c2luZyBxbWFr?= =?UTF-8?B?ZSBwYXRjaGVz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a3ViZWN0bDogSW1wb3J0IGt1YmVjdGwtMS4yMC41IGFzIHdpcC9rdWJlY3Rs?=
03/29/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVuYW1lIHRyZSB0byB0cmUtY29tbWFuZA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?dHJlLWNvbW1hbmQ6IHJlbmFtZSBhdCBESVNUTkFNRSBsZXZlbA==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?amhidWlsZDogSW1wb3J0IGpoYnVpbGQtMy4zOC4wIGFzIHdpcC9qaGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnVzdHktcmFpbjogYWRkIHVwZGF0ZSB3YXJuaW5n?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2RtOiBDbGVhbnVwOiByZW1vdmUgWENVUlNPUl9QQVRIIGZyb20gcmMuZCBz?= =?UTF-8?B?Y3JpcHQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cXVlc3QtdHVpOiBtb3ZlIHRvIHRhZ2dlZCByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjY=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjc=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogRml4IGRpc3RpbmZv?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjEw?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?U2lnaWw6IHVwZGF0ZSB0byAxLjUuMQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?U2lnaWw6IHVwZGF0ZSBUT0RP?=
03/30/2021
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2xpYjI6IGRlbGV0ZSB3aXAvZ2xpYjIsIGRldmVsL2dsaWIyIGlzIG5vdyAy?= =?UTF-8?B?LjY4LjA=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z3NldHRpbmdzLWRlc2t0b3Atc2NoZW1hczogUmVtb3ZlIHdpcC9nc2V0dGlu?= =?UTF-8?B?Z3MtZGVza3RvcC1zY2hlbWFz?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?eWVscC10b29sczogUmVtb3ZlIHdpcC95ZWxwLXRvb2xzIGluIGZhdm9yIG9m?= =?UTF-8?B?IHRleHRwcm9jL3llbHAtdG9vbHM=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?bGliZ3dlYXRoZXI6IFJlbW92ZSB3aXAvbGliZ3dlYXRoZXI=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHJlbW92ZSBnbGliMiwgZ3NldHRpbmdzLWRlc2t0b3Atc2No?= =?UTF-8?B?ZW1hcywgbGliZ3dlYXRoZXI7IGFkZCBqaGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?emVuaXR5OiBSZW1vdmUgd2lwL3plbml0eSBpbiBmYXZvciBvZiB4MTEvemVu?= =?UTF-8?B?aXR5?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTItKjogVXBkYXRlIHRvIDUuMi42?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogQWRkcmVzcyBYWFggcGFydHMgYWJvdXQgQ09NTUlUX01T?= =?UTF-8?B?Rw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZXBpcGhhbnk6IFN3aXRjaCBiYWNrIHRvIHd3dy93ZWJraXQtZ3Rr?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogUmVtb3ZlLCB1c2VkIHRvIHVwZGF0ZSB3d3cvd2Via2l0?= =?UTF-8?B?LWd0aw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Mzg5LWRzLWJhc2U6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjAtMzU1MTg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogSGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSByZWFkIGFsaWdubWVudCwgcXVh?= =?UTF-8?B?bnRpZmljYXRpb24sIG11dGF0aW9uIGRpc2NvdmVyeQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXBkYXRlIGZvciBkYnVzIHBhdGggY2hhbmdl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogU3VjY2Vzc2Z1bCBidWlsZCBvbiBDZW50T1MsIGdlbmVyYXRl?= =?UTF-8?B?IFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtyZWdhdG9yOiBzeW5kaWNhdGlvbiBub3cgaW4gd3d3?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c3luZGljYXRpb246IHJlbW92ZSAtIG5vdyBpbiB3d3c=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHRyZS1jb21tYW5kOiB3aWxsIGltcG9ydCBpbnRvIG1haW4=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHF1ZXN0LXR1aTogd2lsbCBpbXBvcnQgaW50byBtYWlu?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHJ0ZXJtOiB3aWxsIGltcG9ydCBpbnRvIG1haW4=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?cnVzdHktcmFpbjogZHJvcCBtYWludGFpbmVyc2hpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?amF2YS1uZXR0eTogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMS0yMTQwOQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHdpcC9weS1wb3Q6IHJlcGxhY2UgYW5vdGhlciBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1weXBvdC00LjAuNSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1weXBvdCB0byB3aXA=?=
03/31/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogUmVwbGFjZSBNQUNPUyB3aXRoIF9fQVBQTEVfXyBpbiBhbGwg?= =?UTF-8?B?cGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogQ2xlYW4gdXAgcGF0Y2hlcywgdGVzdCBvbiBEYXJ3aW4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogTWFyayBub3QgZm9yIE5ldEJTRCAobmVlZHMgc3lzaW5mbyk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a3ViZWN0bDogUmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCBpbiBwa2dzcmMgYXMgbmV0L2t1?= =?UTF-8?B?YmVjdGw=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiB1cGRhdGUgdG8gdmVyc2lvbiA2LjAuMw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogUGF0Y2ggb3V0IGxpYnN5c2luZm8gZm9yIE5ldEJTRA==?=