Index of pkgsrc-wip-changes for February, 2021


FromSubject
02/01/2021
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cGluZW50cnktZ25vbWUzOiBVcGRhdGXCoHRvwqAxLjEuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cGluZW50cnktcXQ0OiBBZGQgVE9ETyBmaWxl?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXZ1bHRyOiBJbXBvcnRlZCBpbnRvIHBrZ3Ny?= =?UTF-8?B?YywgcmVtb3ZlIGZyb20gd2lw?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cGluZW50cnktcXQ1OiBVcGRhdGUgVE9ETw==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Z3FyeDogVXBkYXRlIHRvIDIuMTQuNA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBNb3ZlIHRlcnJhZm9ybSB0byB0ZXJyYWZvcm0wMTQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YnNkZWMyLWltYWdlLXVwbG9hZDogSW1wb3J0IGJzZGVjMi1pbWFnZS11cGxv?= =?UTF-8?B?YWQtMS4zLjEgYXMgd2lwL2JzZGVjMi1pbWFnZS11cGxvYWQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgYnNkZWMyLWltYWdlLXVwbG9hZA==?=
02/02/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c2RkbTogdXBkYXRlIHRvIDAuMTkuMA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c2RkbTogdXBkYXRlIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL29wZW52ZGI6IFVwZGF0ZSBmcm9tIDcuMC4wIHRvIDguMC4wLg==?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL2NlcmVhbDogRml4IHBrZ2xpbnQgd2FybmluZ3MgaW4gYnVpbGRsaW5r?= =?UTF-8?B?My5taw==?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3BydXNhc2xpY2VyOiBVc2UgcGtnc3JjIHN0YWJsZSB3eEdUSzMwLCBh?= =?UTF-8?B?bmQgY2xlYW4gdXAgcGtnbGludC92ZXJpZnlwYyB3YXJuaW5ncy4=?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?d2lwL25sb3B0OiBVcGRhdGUgZnJvbSAyLjYuMiB0byAyLjcuMA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGtydXNhZGVyIGFuZCBrcnVzYWRlci1rZjUgYWZ0ZXIgaW1wb3J0?= =?UTF-8?B?IHRvIHN5c3V0aWxz?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?VXBncmFkZSByb3V0aW5hdG9yIHRvIHZlcnNpb24gMC44LjMu?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YnJvZ3VlLWNlOiB1cGRhdGUgdG8gYnJvZ3VlLWNlLTEuOS4z?=
02/03/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c2RkbTogYWRkIHRoZSB4c2Vzc2lvbiBmaWxlcw==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGMyZ28tMC4yNi43IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGdvLW5ldGxpbmstMjAyMTAxMTEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGdvLWJpbmRhdGEtYXNzZXRmcy0yMDIwMTIyMyB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGdvLWdvamktMS4wLjEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGdvLWxpYnVkZXYtMC4yLjEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMzI4Mw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWluaW86IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMjEyODc=?=
=?UTF-8?B?UGF1bCBSaXBrZQ==?==?UTF-8?B?QWRkIENPTU1JVF9NU0cgZm9yIGNlcmVhbCwgbmxvcHQsIG9wZW52ZGIgYW5k?= =?UTF-8?B?IHBydXNhc2xpY2VyLg==?=
=?UTF-8?B?U2lsYXM=?==?UTF-8?B?c2NpbnRpbGxhOiBidW1wIHNjaW50aWxsYSB2ZXJzaW9uIGZvciBidWlsZGxp?= =?UTF-8?B?bmszLm1r?=
=?UTF-8?B?U2lsYXM=?==?UTF-8?B?dmlzLWVkaXRvcjogYXBwZW5kIDU0IHRvIExVQV9WRVJTSU9OU19BQ0NFUFRF?= =?UTF-8?B?RA==?=
=?UTF-8?B?TWlrZSBNLiBWb2xva2hvdg==?==?UTF-8?B?c3dpZzQ6IHVwZGF0ZSB0byByZXZpc2lvbiA0LjAuMi4=?=
02/04/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZmluZGNyY3M6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3JjL3N5c3V0aWxz?= =?UTF-8?B?L2ZpbmRjcmNz?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cGluZW50cnktcXQ1OiBVcGRhdGUgVE9ETw==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cGluZW50cnktZG1lbnU6IEhvbm9yIExERkxBR1M=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cGluZW50cnktZ3RrMjogRml4IHR5cG8=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3QtKjogcmVmYWN0b3JlZCBkZXZlbC9weS1idWlsZGJvdCog?= =?UTF-8?B?YW5kIHVwZ3JhZGVkIHRvIDIuMTAuMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?cnVuYXM6IFBhdGNoIGZvciBMaW51eA==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktZ3B4cHk6IGltcG9ydGVkIHZlcnNpb24gMS40LjI=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTc2?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHZ1bGthbi1sb2FkZXIgdG8gdmVyc2lvbiAxLjIuMTYyLjA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Rml4IHF0NiBNYWtlZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Rml4IG1vZHVsZSBjb25maWd1cmF0aW9uIGluIHF0Ng==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHN2ZyB2ZXJzaW9uIDYuMC4wIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHN2ZyBzdWJkaXJlY3Rvcnk=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Rml4IGNhdGVnb3JpZXMgaW4gcXQ2?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3ljbG9uZTogdXBkYXRlIHRvIGN5Y2xvbmUtMC4yNg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3ljbG9uZSBkb2NzOiB1cGRhdGUgdG8gY3ljbG9uZS1kb2NzLTAuMjY=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?dW5pdDogdXBkYXRlIGZyb20gMS4yMS4wIHRvIDEuMjIuMC4=?=
=?UTF-8?B?TWlrZSBNLiBWb2xva2hvdg==?==?UTF-8?B?Z2xtOiB1cGRhdGUgdG8gdmVyc2lvbiAwLjkuOS44Lg==?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjIyLjA=?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IFJlbW92ZSB1bm5lZWRlZCBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?TWlrZSBNLiBWb2xva2hvdg==?==?UTF-8?B?Z2xtOiBvb3BzLCB0aGVyZSBpcyBhbHNvIHRoZSBleHQgc3ViZGlyZWN0b3J5?= =?UTF-8?B?IHRvIGJlIGluc3RhbGxlZCEgRml4IHRoaXMu?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IEZpeCBidWlsZCBvbiBOZXRCU0QtQ1VSUkVOVA==?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IHJlZ2VuIGRpc3RpbmZvIGFmdGVyIDUwODdmMzQ5OGY3MDE5?= =?UTF-8?B?MDkwY2E3ZjVmNTkwOTE1N2Y3YWRjNjU0MTE=?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IEZpeCBidWlsZCBvbiBOZXRCU0QtY3VycmVudA==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?dW5pdDogQ2hhbmdlIHN0YXRlIGRpciBmcm9tICUlUFJFRklYJSUvbGliZXhl?= =?UTF-8?B?Yy91bml0IHRvIC92YXIvZGIvdW5pdC4=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?QWRkIG1hbmlmZXN0Lg==?=
02/05/2021
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?aml0c2ktbWVldDogdXBkYXRlIHRvIHZlcnNpb24gMi4wLjUzOTA=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIHR3YW1wLWd1aSB2ZXJzaW9uIDEuMC43Lg==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRoZSBxdDYgcGFja2FnZXMgdG8gdmVyc2lvbiA2LjAuMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2Fma2FjYXQ6IEltcG9ydCBrYWZrYWNhdC0xLjYuMCBhcyB3aXAva2Fma2Fj?= =?UTF-8?B?YXQ=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdDVjb21wYXQgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQga2Fma2FjYXQ=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Y2xlYW51cCBRdDYgcGFja2FnZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2FmOiBJbXBvcnQga2FmLTAuMS4zOSBhcyB3aXAva2Fm?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgbWlzc2luZyBlbnRyaWVzIChweS1idWlsZGJvdCosIHB5LWdw?= =?UTF-8?B?eHB5LCB0d2FtcC1ndWkp?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?dW5pdDogcmVtb3ZlIG9ycGhhbmVkIGRldmtpdCBvcHRpb24sIHRoZSBmdW5j?= =?UTF-8?B?dGlvbmFsaXR5IGhhcyBiZWVuIG1vdmVkIHRvIHRoZSBzZXBhcmF0ZSBkZXZl?= =?UTF-8?B?bC9saWJ1bml0IHBhY2thZ2Uu?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIGEgY291cGxlIG5vdGVzIGluZGljYXRpbmcgdGhpcyBpc24ndCAiZmlu?= =?UTF-8?B?aXNoZWQiLg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IENsZWFuIHVwIE1ha2VmaWxlIGFuZCBwYXRjaGVz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IFJlbW92ZSBTVUJTVCBjaGFuZ2VzIGZyb20gc3RhdGljIHBh?= =?UTF-8?B?dGNo?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktZG5haW86IFVwZGF0ZSB0byAwLjUuMCBweS1jdXRhZGFwdDogVXBkYXRl?= =?UTF-8?B?IHRvIDMuMg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktZG5haW8sIHB5LWN1dGFkYXB0OiBDbGVhbiB1cA==?=
02/06/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuNC4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS45LjM=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdGRlY2xhcmF0aXZlIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIGJ1aWxkbGluayBmaWxlIHRvIHF0Ni1xdGRlY2xhcmF0aXZl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGluZW50cnkqOiByZW1vdmUsIHVzZWQgZm9yIHVwZGF0aW5nIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBhZGQgdXNlZCBieSB0byBNYWtlZmlsZS5jb21tb24=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHRvb2xzIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?a2xheW91dDogVXBkYXRlIHdpcC9rbGF5b3V0IHRvIDAuMjYuMTA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0dG9vbHM6IHVwZGF0ZSBydHRpIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHF1aWNrY29udHJvbHMyIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHF1aWNrdGltZWxpbmUgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktY3V0YWRhcHQ6IEZpeCBkbmFpbyBhbmQgeG9wZW4gZGVwIHZlcnNpb25z?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBhZGQgbWlzc2luZyBidWlsZGxpbmszIGZpbGVz?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHNoYWRlcnRvb2xzIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?dW5pdDogdXNlIG1vcmUgY2Fub25pY2FsIHdheSB0byBydW4gY29uZmlndXJl?= =?UTF-8?B?IHNjcmlwdC4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aHRzbGliOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMS4w?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IEJlZ2luIHdvcmsgb24gMS4xMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?aHRzbGliOiBSZW1vdmUgZXh0cmFuZW91cyBnaXRodWIgdGFnIGFuZCBwYXRj?= =?UTF-8?B?aA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IEZpeCAxLjExIGJ1aWxkIGFuZCB1cGRhdGUgcGxpc3Q=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IFNpbGVuY2UgaW5ub2N1b3VzIHdhcm5pbmdzIHRvIHJlZHVj?= =?UTF-8?B?ZSBub2lzZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IFJlbW92ZSBjbGFuZy1pbmNvbXBhdGlibGUgZmxhZw==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?dW5pdDogbW92ZSBDT01NRU5UIGZyb20gdGhlIE1ha2VmaWxlLmNvbW1vbiB0?= =?UTF-8?B?byB0aGUgTWFrZWZpbGUu?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHF1aWNrM2QgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
02/07/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3N0cmVhbWVyMTogdXBkYXRlIHRvIDEuMTguMy4=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Z2VyYmVyYTogYWRkIGRlZmF1bHQgdmFsdWVzIGZvciBHRVJCRVJBX3tVU0VS?= =?UTF-8?B?LEdST1VQfQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50LXtmaWxlLGZpcm13YXJlfWNoZWNrOiByZW1vdmUgZnJv?= =?UTF-8?B?bSBXSVA=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiBsZXQgaXQgYnVpbGQgd2l0aCBQeXRob24gMy44?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiBjb3JyZWN0IHRoZSBwYXRoIGZvciBkZXBlbmRlbmNp?= =?UTF-8?B?ZXM=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdHdheWxhbmQgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9weS1jaGVja292IHRvIDEuMC43NjQ=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBhbGxvdyBwYWNrYWdlIGRvd25sb2FkcyBmcm9tIHRoZSBhZGRpdGlv?= =?UTF-8?B?bmFsIGxpYnJhcmllcyBzZWN0aW9u?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdGltYWdlZm9ybWF0cyB0byBwa2dzcmMtd2lw?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdG5ldHdvcmthdXRoIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0bmV0d29ya2F1dGg6IGFkZCBidWlsZGxpbmszLm1rIGZpbGU=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IFJlbW92ZSB1bm5lY2Vzc2FyeSBzdWJzaGVsbA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktY3V0YWRhcHQ6IHJlbW92ZSBidWlsZGxpbmszLm1rIGFuZCBUT0RP?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktZG5haW86IEltcHJvdmUgZGVzY3JpcHRpb24=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktY3V0YWRhcHQ6IEFkZCBBTFRFUk5BVElWRVMgZm9yIG11bHRpcGxlIHB5?= =?UTF-8?B?dGhvbiB2ZXJzaW9ucw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4w?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IFJlbW92ZSBkZWJ1Z2dpbmcgQ0ZMQUdT?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNC42?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktY3V0YWRhcHQ6IFVzZSBQWVRIT05fU0VMRl9DT05GTElDVCBpbnN0ZWFk?= =?UTF-8?B?IG9mIEFMVEVSTkFUSVZFUw==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktcGFyc2ltb25pb3VzOiBpbXBvcnRlZCBpbnRvIGJhc2U=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmVkdG9vbHM6IENoZWNrIGNoZWNrIGZvciBmZGVzYyB0byB0ZXN0IHNjcmlw?= =?UTF-8?B?dA==?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQ6IENhc3QgdG8gdW5zaWduZWQgY2hhcg==?=
02/08/2021
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2F0cG9pbnQ6IEltcG9ydCBjYXRwb2ludC0wLjIgYXMgd2lwL2NhdHBvaW50?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xdDNkIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?eHRybG9jazogdXBkYXRlZCB0byAyLjE0IGFzIHVwc3RyZWFtIGRpZCByZW1v?= =?UTF-8?B?dmUgc291cmNlIGZpbGVzIGZvciBwcmV2aW91cyByZWxlYXNlLCBubyBzaWdu?= =?UTF-8?B?aWZpY2FudCBjaGFuZ2VzIHNvIGZhcg==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBhbGxvdyBtb2R1bGVzIHRvIHNldCB3aGVyZSBjb25maWcgdGFrZXMg?= =?UTF-8?B?cGxhY2UgaW4gdGhlIHNvdXJjZQ==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1vZGJjIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHF0Ni1xc3FsIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXBzcWw6IGFkZCBtaXNzaW5nIGJ1aWxkbGluazMubWsgZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Y290dXJuOiBQYXJ0aWFsIHVwZGF0ZSB0byA0LjUuMg==?=
02/09/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Y290dXJuOiBSb3RvdGlsbCBpbnN0YWxsIHBhdGhz?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTItKjogVXBkYXRlIHRvIDUuMi40?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?Q29tbWFuZC1saW5lIHV0aWxpdHkgdG8gc2VhcmNoIER1Y2tEdWNrR28gZnJv?= =?UTF-8?B?bSB0aGUgdGVybWluYWwuIFdoaWxlIGdvb2dsZXIgaXMgZXh0cmVtZWx5IHBv?= =?UTF-8?B?cHVsYXIgYW1vbmcgY29tbWFuZCBsaW5lIHVzZXJzLCBpbiBtYW55IGZvcnVt?= =?UTF-8?B?cyB0aGUgbmVlZCBvZiBhIHNpbWlsYXIgdXRpbGl0eSBmb3IgcHJpdmFjeS1h?= =?UTF-8?B?d2FyZSBEdWNrRHVja0dvIGNhbWUgdXAuIFNvIGhlcmUncyBgZGRncmAgZm9y?= =?UTF-8?B?IHlvdSE=?=
=?UTF-8?B?RWRnYXIgRnXDnw==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IG5hZ2lvcyBwbHVnaW5zIHByaW50ZXIgYW5kIHNubXBfZW52aXJv?= =?UTF-8?B?bm1lbnQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZGRncjogaW50YWxsIG1hbnBhZ2Vz?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZGRncjogdXNlIFJFUExBQ0VfUFlUSE9O?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?amF2YS1uZXR0eTogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMS0yMTI5MA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZGRncjogaW5jbHVkZSBleGFtcGxlcw==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZGRncjogTWFrZWZpbGUgY29ycmVjdGlvbg==?=
02/10/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmFnaW9zLXBsdWdpbi1wcmludGVyOiBwa2dsaW50IGZpeGVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmFnaW9zLXBsdWdpbi1zbm1wX2Vudmlyb25tZW50OiBwa2dsaW50IGZpeGVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmFnaW9zLXBsdWdpbi1zbm1wX2Vudmlyb25tZW50OiBSZW9yZGVyIGxpbmVz?=
=?UTF-8?B?SnVuIEViaWhhcmE=?==?UTF-8?B?aHR0cHM6Ly9jdGFuLm9yZy9jdGFuLWFubi9pZC9tYWlsbWFuLjM5MDkuMTYx?= =?UTF-8?B?MjU5NTE4NS4yNTMyLmN0YW4tYW5uQGN0YW4ub3Jn?=
=?UTF-8?B?SnVuIEViaWhhcmE=?==?UTF-8?B?aHR0cHM6Ly9jdGFuLm9yZy9jdGFuLWFubi9pZC9tYWlsbWFuLjM2NzIuMTYx?= =?UTF-8?B?MjE3NjE2NC4yNTMyLmN0YW4tYW5uQGN0YW4ub3Jn?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZGRncjogZmluYWwgZml4ZXM=?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?bGliWGF3M2RYZnQ6IEFkZGVkIHRvIDEuNi4yaA==?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?eHBhaW50OiBVcGRhdGUgdG8gMy4xLjI=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmFnaW9zLXBsdWdpbi1zbm1wX2Vudmlyb25tZW50OiByZW1vdmUsIGltcHBv?= =?UTF-8?B?cnRlZCB0byBwa2dzcmMvbmV0?=
=?UTF-8?B?RWRnYXIgRnXDnw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHVwc3RyZWFtIGxvY2F0aW9uIGZvciBjaGVja19wcmludGVy?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmFnaW9zLXBsdWdpbi1wcmludGVyOiBzb3J0IGxpbmVzLCBkZWNyZWFzZSB2?= =?UTF-8?B?ZXJzaW9uIGZvciB0aGUgY2FzZSB0aGlzIGV2ZXIgc2VlcyBhIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bmFnaW9zLXBsdWdpbi1wcmludGVyOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYy9uZXQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWFzc2NhbjogVXBkYXRlIHRvIDEuMy4y?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWFzc2NhbjogQWRkIGEgVE9ETyBhYm91dCBwb3NzaWJsZSBjdHlwZSgzKSBt?= =?UTF-8?B?aXN1c2U=?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?eHBhaW50OiBVbmNvbXByZXNzIHhwbSBmaWxlcw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZWRicm93c2U6IFVwZGF0ZSB0byAzLjcuNS4x?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YW1wLWVkaXRvcjogQWRkIGEgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIxLTI2OTU3?=
02/11/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGRkZ3I6IGltcG9ydCBpbnRvIG1haW4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHJ1c2FzbGljZXI6IEFkZCByZWZlcmVuY2VzIHRvIENWRS0yMDIwLTI4NTk1?= =?UTF-8?B?IGFuZCBDVkUtMjAyMC0yODU5Ng==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWRvY3Rvci0yMC4xMi4xIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0NWNvbXBhdCBhZGQgbWlzc2luZyBidWlsZGxpbmszLm1rIGZpbGU=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0d2F5bGFuZDogbW9yZSBjb3JyZWN0IERFU0NS?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBpbmNsdWRlIGFsbCBwYWNrYWdlcyBhcyBkZXBz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggZ2l0?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZGVsZXRlIHBhY2thZ2VzIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYyBwcm9wcGVyLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWludG90cDogSW1wb3J0IG1pbnRvdHAtMC4yLjAgYXMgd2lwL21pbnRvdHA=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHBhY2thZ2VzIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYyBwcm9wcGVy?=
02/12/2021
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LWx1YWxhdGV4LW1hdGh7LC1kb2N9OiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGFz?= =?UTF-8?B?IG1hdGgvdGV4LWx1YWxhdGV4LW1hdGh7LC1kb2N9?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LXN0aXgyLW90ZnssLWRvY306IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgYXMgZm9u?= =?UTF-8?B?dHMvdGV4LXN0aXgyLW90ZnssLWRvY30=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0aW1hZ2Vmb3JtYXRzOiB1cGRhdGUgbW5nIHBhdGNoIHRvIGJlIG1v?= =?UTF-8?B?cmUgY29ycmVjdA==?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?bGliWGF3M2RYZnQ6IEZpeCBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBkcm9wIG1haW50YWluZXJzaGlw?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?eHBhaW50OiBGaXggYnVpbGQgZm9yIEZyZWVCU0QgYW5kIE9wZW5CU0Q=?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdhYnQgMS4wLjIwIGFzIHdpcC93YWJ0Lg==?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gUGVya2lu?==?UTF-8?B?cnVzdDogVXBkYXRlIHRvIDEuNTAuMC4=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?dW5pdDogdGhlIHZlbmRvciBpcyBnb2luZyB0byByZXZpZXcgdGhlIGZvbGxv?= =?UTF-8?B?d2luZyBwYXRjaGVzLg==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Z2ltcC1kZHM6IHJlbW92ZQ==?=
02/13/2021
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bmFldjogdXBkYXRlIHRvIG5hZXYtMC44LjI=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4wLjI=?=
02/14/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDIuMTAuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Z29wYXNzOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMi4w?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGhyaWZ0OiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIENWRS0yMDIwLTEzOTQ5?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZmFyYmZlbGQ6IFVwZGF0ZSB0byBmYXJiZmVsZC00?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZmFyYmZlbGQ6IFRha2UgbWFpbnRhaW5lcnNoaXA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZmFyYmZlbGQ6IEFkZCBIT01FUEFHRQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZmFyYmZlbGQ6IEhvbm9ycyBib3RoIHVzZXIncyAqRkxBR1MgYW5kIHJldXNl?= =?UTF-8?B?IHVwc3RyZWFtIG9uZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2VudDogVXBkYXRlIGZhcmJmZWxkIGRlcGVuZGVuY3kgcGF0aA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZmFyYmZlbGQ6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIGdyYXBo?= =?UTF-8?B?aWNzL2ZhcmJmZWxk?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJpbmFyeWVuIDk5IGFzIHdpcC9iaW5hcnllbi4=?=
=?UTF-8?B?QWRyaWFuIFN0ZWlubWFubg==?==?UTF-8?B?d2lwL2ZhY2VkZXRlY3Q6IHN1cHBvcnQgcHl0aG9uIDMueCBhbmQgdXBncmFk?= =?UTF-8?B?ZSBvZiBvcGVuY3YgdG8gMy54?=
=?UTF-8?B?QWRyaWFuIFN0ZWlubWFubg==?==?UTF-8?B?d2lwL2ZhY2VkZXRlY3Q6IGJ1bXAgcGFja2FnZSB2ZXJzaW9uIGFmdGVyIGNo?= =?UTF-8?B?YW5nZQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YnN0b25lOiB1cGRhdGUgdG8gYnN0b24tMS4yLjEw?=
02/15/2021
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?dHJhZGVyOiB1cGRhdGUgdG8gNy4xNi4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWludG90cDogVXBkYXRlIHRvIDAuMy4w?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlMjU=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWdzOiB1cGRhdGUgdG8gYWdzLTMuNS4wLjMw?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y29tbWFuZGVyZ2VuaXVzOiB1cGRhdGUgdG8gQ29tbWFuZGVyLUdlbml1cy0y?= =?UTF-8?B?LjcuNw==?=
=?UTF-8?B?YmtyYXdjenlr?==?UTF-8?B?YWRndWFyZGhvbWUgcmV2aXNpb24gMQ==?=
02/16/2021
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LWhhcmFub2FqaS1leHRyYS1kb2M6IFVwZGF0ZSB3aXAvdGV4LWhhcmFu?= =?UTF-8?B?b2FqaS1leHRyYS1kb2MgdG8gMjAyMTAxMzA=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LWJ4anNjbHMtZG9jOiBVcGRhdGUgd2lwL3RleC1ieGpzY2xzLWRvYyB0?= =?UTF-8?B?byAyLjU=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXBsYXV0b3BhdGNoOiBVcGRhdGUgd2lwL3RleC1wbGF1dG9wYXRjaCB0?= =?UTF-8?B?byAwLjlu?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXB4amFoeXBlci1kb2M6IFVwZGF0ZSB3aXAvdGV4LXB4amFoeXBlci1k?= =?UTF-8?B?b2MgdG8gMC43?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXB4amFoeXBlcjogVXBkYXRlIHdpcC90ZXgtcHhqYWh5cGVyIHRvIDAu?= =?UTF-8?B?Nw==?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXBsYXV0b3BhdGNoLWRvYzogVXBkYXRlIHdpcC90ZXgtcGxhdXRvcGF0?= =?UTF-8?B?Y2gtZG9jIHRvIDAuOW4=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXB0ZXg6IFJlbW92ZSBURVhMSVZFX1VOVkVSU0lPTkVE?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4wLjU=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXBsYXRleC10b29scy1kb2M6IFVwZGF0ZSB3aXAvdGV4LXBsYXRleC10?= =?UTF-8?B?b29scy1kb2MgdG8gMjAyMS0wMi0xMw==?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LXBsYXRleC10b29sczogVXBkYXRlIHdpcC90ZXgtcGxhdGV4LXRvb2xz?= =?UTF-8?B?IHRvIDIwMjEtMDItMTM=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?YXRzMjogVXBkYXRlIHdpcC9hdHMyIHRvIDAuNC4y?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?d2FidDogcmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCBpbiBwa2dzcmMgYXMgZGV2ZWwvd2Fi?= =?UTF-8?B?dC4=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogcGlja3VwIGhlaW1kYWwga2VyYmVyb3M=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogZml4IGtlcmJlcm9zIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogdXBkYXRlIHRvIGNvcnJlY3QgUExJU1QgZm9yIExpbnV4?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHRpbyAxLjMyIGFzIHdpcC90aW8u?=
02/17/2021
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQtcGhwOiBjaGVjayBwaHAtZW1iZWQgb3B0aW9uIHdhcyBlbmFi?= =?UTF-8?B?bGVkIHdoZW4gbGFuZy9waHAgd2FzIGJ1aWx0Lg==?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?YmluYXJ5ZW46IGFkZCBtaXNzaW5nIGJ1aWxkIGRlcGVuZGVuY3kgb24gUHl0?= =?UTF-8?B?aG9uLg==?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?dXBkYXRlZCBDTWFrZUxpc3RzLnR4dCBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1idWlsZC10b29scyBhbmQgbHhxdC1wYW5lbCBnaXQgdmVyc2lvbnM=?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZWZsOiBhZGQgInRlc3QiIHRvIG9wdGlvbnM=?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZWZsOiBhZGQgZy1tYWlubG9vcCB0byBzdWdnZXN0ZWQgb3B0aW9ucyBvbiBO?= =?UTF-8?B?ZXRCU0Q=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?cHktc3BoaW54Y29udHJpYi1zdmcycGRmY29udmVydGVyOiBJbXBvcnQgd2lw?= =?UTF-8?B?L3B5LXNwaGlueGNvbnRyaWItc3ZnMnBkZmNvbnZlcnRlciBhcyBweS1zcGhp?= =?UTF-8?B?bnhjb250cmliLXN2ZzJwZGZjb252ZXJ0ZXItMS4xLjE=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktY29uYW46IHVwZGF0ZWQgdG8gMS4zMy4x?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktdHlwZWd1YXJkOiBpbXBvcnRlZCB2ZXJzaW9uIDIuMTEuMQ==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktaG9waWM6IHVwZGF0ZWQgdG8gMS4zMi4wLCBhZGRlZCBtaXNzaW5nIGRl?= =?UTF-8?B?cCBvbiBweS10eXBlZ3VhcmQu?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?dGlvOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGluIHBrZ3NyYyBhcyBjb21tcy90aW8u?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?YmluYXJ5ZW46IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIGRldmVs?= =?UTF-8?B?L2JpbmFyeWVuLg==?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?dHJhZGVyOiBhdm9pZCB1c2luZyBzdHJmbW9uKDMpIG9uIE5ldEJTRCwgdXNl?= =?UTF-8?B?IGZhbGxiYWNrIGNvZGUu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YmluZDkxNjogcmVtb3ZlLCBuZXQvYmluZDkxNiBpcyBuZXdlcg==?=
02/18/2021
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?UExJU1QgdXBkYXRlLCBkaXN0aW5mbyB1cGRhdGVz?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bHhxdC1wYW5lbC1naXQ6IHVwZGF0ZSBQTElTVA==?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?d3d3L3VuaXQtcGhwOiBGaXggaW5kZW50YXRpb24gYSBiaXQu?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQtcnVieTogYWRkIHZlcnNpb24gc3VmZml4Lg==?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQtcHl0aG9uOiBhZGQgdmVyc2lvbiBzdWZmaXgu?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG94eTJtYW46IEltcG9ydCBnaXQgY29tbWl0IDVjZTExM2Y0ZDJhM2ZjNjcx?= =?UTF-8?B?MmY4ZWI4NjA2YTZiMDg5OWRjNmY4ZDE=?=
02/19/2021
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktc2FuaWM6IHJlbW92ZWQgLSBhbHJlYWR5IGluIGJhc2U=?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgZ3RrYWRhIGdpdGh1YiB2ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LW1vZHVzLTIuNC44IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlMjY=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYXZvY2Fkby1mcmFtZXdvcms6IGltcG9ydGVkIHZlcnNpb24gODUuMA==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgbWlzc2luZyBlbnRyeSBmb3IgcHktYXZvY2Fkby1mcmFtZXdv?= =?UTF-8?B?cmsu?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogcHJvcGVyIC1mcC1tb2RlbCB3aGVuIGdjYyBmaXg=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlMjc=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYXZvY2Fkby1mcmFtZXdvcms6IEZpeGVkIGxpY2VuY2UgKGdwbC12MiAt?= =?UTF-8?B?PiBnbnUtZ3BsLXYyKQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWRqYW5nby1wYW5kYXMtMC42LjQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWhhdGNoZXQtMS4zLjAgdG8gd2lw?=
02/20/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjI=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS43LjA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Z29wYXNzOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMi4x?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjM1?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YWQydmNmOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjEuNjA=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmLXNwbGl0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuMTU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmMmhhcDogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjE4?=
=?UTF-8?B?RGVhbiBNYXR6a292?==?UTF-8?B?emx1YTogYnVtcCBmcm9tIHZlcnNpb24gMS44LjQgLT4gMS44LjEy?=
02/21/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?YWRkIHJ1c3R5LXJhaW4=?=
02/22/2021
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQtcGhwOiBwaHA3MiBpcyBFT0w=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Z2l0bGFiOiBmaXggYSBkZXBlbmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHNwb3RpZnlkIHRvIDAuMy4w?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dW5pZnJha3R1ci10dGY6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3JjL2Zv?= =?UTF-8?B?bnRzL3VuaWZyYWt0dXItdHRm?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aWd2OiBWaXN1YWxpemF0aW9uIHRvb2wgZm9yIGdlbm9taWMgZGF0YXNldHM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4wLjg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aWd2OiBDaGVjayBKYXZhIHZlcnNpb24=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aWd2OiBQYXRjaCB3cmFwcGVyIGZvciBOZXRCU0Q=?=
02/23/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAxLjUuMTQ=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4wLjM=?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTItKjogVXBkYXRlIHRvIDUuMi41?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogcGtnbGludCBmaXhlcyBmb3IgUExJU1QuTGludXg=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogYWRkIGFuZCB1cGRhdGUgcGF0Y2hlcyB0byBhZGQgc29s?= =?UTF-8?B?YXJpcy9pbGx1bW9zIHN1cHBvcnQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aWd2OiBVcGRhdGUgdG8gMi45LjIsIGFkZCBsb2NhbCBwa2dzcmMgSkFWQV9I?= =?UTF-8?B?T01FLCBjbGVhbiB1cA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aWd2OiBNYWtlIE1BU1RFUl9TSVRFUyBtb3JlIHRpbWVsZXNz?=
02/24/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aWd2OiBtaW5vciBjbGVhbnVw?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2l0LWNyeXB0OiBJbXBvcnQgZ2l0LWNyeXB0LTAuNi4wIGFzIHdpcC9naXQt?= =?UTF-8?B?Y3J5cHQ=?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?K3Jsb3R0aWU6IGEgcGxhdGZvcm0gaW5kZXBlbmRlbnQgc3RhbmRhbG9uZSBs?= =?UTF-8?B?aWJyYXJ5IHRoYXQgcGxheXMgTG90dGllIEFuaW1hdGlvbg==?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?cmxvdHRpZTogYWRkZWQgYnVpbGRsaW5rMy5taw==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0ZGVjbGFyYXRpdmU6IGFkZCBwYXRjaCB0byBmaXggbGlua2luZyBv?= =?UTF-8?B?biBzb2xhcmlz?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?K3VzcnNjdHA6IEEgcG9ydGFibGUgU0NUUCB1c2VybGFuZCBzdGFjaw==?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?cmxvdHRpZTogZml4IGZvciBERVNDUg==?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?b3BlbmJsYXM6IGZsYWdzIGZyb20gZW52aXJvbm1lbnQgYWdhaW4gdG8gdW4t?= =?UTF-8?B?YnJlYWsgUElDeSBidWlsZA==?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?cHktbnVtcHk6IGFkZCBuZXcgQkxBUyBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBzdXBwb3J0?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bHVha2l0LWdpdDogdXBkYXRlIFBMSVNUIGZvciByZWNlbnQgY2hhbmdlcw==?=
02/25/2021
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?QWRkIHhzdA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?eHN0OiBtaW5vciBmaXhlcw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiB1cGRhdGUgZGVwZW5kZW5jaWVz?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktY2FjaGVsaWI6IHJlbW92ZSBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHhzdDogaW1wb3J0IHRvIG1haW4gYnJhbmNo?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiB1cGRhdGUgZGVwZW5kZW5jaWVz?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktcHlscnU6IHJlbW92ZSBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z2l0LWNyeXB0OiBBdm9pZCBzdGQ6Omlvc19iYXNlOjpzeW5jX3dpdGhfc3Rk?= =?UTF-8?B?aW8oZmFsc2UpIG9uIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktc2FyZ2U6IHJlbW92ZSBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktc2VudHJ5LXNkazogcmVtb3ZlIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiByZW1vdmUgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?b3BlbmJsYXMqOiBTdWNjZXNzZnVsIGJ1aWxkIG9uIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?b3BlbmJsYXM6IFVwZGF0ZSBPTkxZX0ZPUl9QTEFURk9STVMgZG9jdW1lbnRh?= =?UTF-8?B?dGlvbg==?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?bGFwYWNrOiBmaXggLWxibGFzIGZvciAnZXh0ZXJuYWwnIEJMQVMgbGli?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Ymxhcy5idWlsZGxpbmsubWs6IFByaW9yaXRpemUgQWNjZWxlcmF0ZS5mcmFt?= =?UTF-8?B?ZXdvcmsgYWhlYWQgb2Ygb3BlbmJsYXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcm9wZ2FkZ2V0OiBJbXBvcnQgcHktcm9wZ2FnZGV0LTYuNSBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?cHktcm9wZ2FkZ2V0?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcHdudG9vbHM6IEltcG9ydCBweS1wd250b29scy00LjMuMSBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?cHdudG9vbHM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcHdudG9vbHM6IEFkZCBkZXBlbmRlbmN5IHRvIHB5LWN1cnNlcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjM4?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmLXNwbGl0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuMTc=?=
=?UTF-8?B?QW5kcml1cyBWYXJhbmF2aWNpdXM=?==?UTF-8?B?cGtnc3JjIGNvZGVsaXRlIHVwZ3JhZGUgdG8gMTUuMCB2ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?QW5kcml1cyBWYXJhbmF2aWNpdXM=?==?UTF-8?B?YmFzaCBwYXRoIHJlcGxhY2VtZW50?=
=?UTF-8?B?QW5kcml1cyBWYXJhbmF2aWNpdXM=?==?UTF-8?B?cmV2ZXJ0IHByZXZpb3VzIC0gVXRpbHNIZWxwZXIuY21ha2UgZG9lcyBub3Qg?= =?UTF-8?B?ZXhpc3QgaW4gdGhpcyByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHB5LWFyYWJpYyBuZXcgdmVyc2lvbiAwLjYuMA==?=
02/26/2021
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?eHRybG9jazogZG9uJ3QgaW5zdGFsbCBzdWlkIGJpbmFyeSB3aXRoIHdyaXRl?= =?UTF-8?B?IHBlcm1pc3Npb24=?=
=?UTF-8?B?U2VyZ2V5IEEuIE9zb2tpbg==?==?UTF-8?B?d2lwL3VuaXQtcGhwOiB1c2UgUlVOIG1hY3JvLg==?=
=?UTF-8?B?SnVuIEViaWhhcmE=?==?UTF-8?B?Z3NtYXJ0Y29udHJvbDogVXBkYXRlIHRvIDEuMS4z?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?QWRkIFdJUCBtZWxvbmRzIHVwZGF0ZS4=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?emltOiBhZGRlZCBtaXNzaW5nIEd0azMgZGVwZW5kZW5jeQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cnVieS1naXRsYWI6IGFsc28gYWxsb3cgdXNpbmcgQysr?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1saWJxdXRydWItMS4yLjQuMSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hcnV1ZHktMC41LjEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hc21haS0wLjEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1waWNrbGVEQi0wLjkuMiB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1sYW5nLXRyYW5zLTAuNi4wIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1yZXByLTAuMy4xIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dmNmLXNwbGl0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuMTk=?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?cGhwLXNudWZmbGV1cGFndXM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjcuMA==?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?dm13YXJlLXNlcmNvbnM6IEFiYW5kb24gbWFpbnRhaW5lcnNoaXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1zeWxham9uZS0wLjMuMSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1zeWxham9uZS0wLjMuMSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1teXNhbS10YWdtYW5hZ2VyLTAuMy4xIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1wcHNjb3JlLTEuMi4wIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hcmFiaWMtdGV4dC1xdW90ZSB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1hcmFiaWMtc3RvcHdvcmRzLTAuMyB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogdXBkYXRlIHRvIDMuMi4wLg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEgRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXBwZnQgbmV3IHZlcnNpb24gMS42LjYuMw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaTogdXBkYXRlIHRvIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1taW1lOiB1cGRhdGUgdG8gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1ub3RlczogdXBkYXRlIHRvIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1zZWFyY2g6IHVwZGF0ZSB0byAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jb250YWN0czogdXBkYXRlIHRvIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jb250YWN0czogZml4IGJ1aWxkbGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21haWx0cmFuc3BvcnQ6IHVwZGF0ZSB0byAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2dhcGk6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bWlsb3U6IHVwZGF0ZSB0byA1LjE4LjU=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cG9sa2l0LWtkZS1hZ2VudDogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
02/27/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlY29yYXRpb246IHVwZGF0ZSB0byA1LjE4LjU=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YnJlZXplOiB1cGRhdGUgdG8gNS4xOC41?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YnJlZXplLWd0azogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZHJrb25xaTogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZmZtcGVndGh1bWJzOiB1cGRhdGUgdG8gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlYnVnc2V0dGluZ3M6IHVwZGF0ZSB0byAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2dhbW1hNTogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGxhc21hLXdvcmtzcGFjZS13YWxscGFwZXJzOiB1cGRhdGUgdG8gNS4xOC41?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGxhc21hLWludGVncmF0aW9uOiB1cGRhdGUgdG8gNS4xOC41?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3NzaGFza3Bhc3M6IHVwZGF0ZSB0byA1LjE4LjU=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3NjcmVlbmxvY2tlcjogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3NjcmVlbjogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FjdGl2aXR5bWFuYWdlcmQ6IHVwZGF0ZSB0byA1LjE4LjU=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2dwZzogdXBkYXRlIHRvIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2RlcGltOiB1cGRhdGUgdG8gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia3N5c2d1YXJkOiBTVUJTVCBibG9jayBubyBsb25nZXIgbmVlZGVkLg==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Z2l0bGFiOiB0cnkgYW5vdGhlciB3YXk=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAxLjYuMA==?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?YnVpbGRsaW5rMyBwYXRoIGNvcnJlY3Rpb24gZm9yIGxpYmtzY3JlZW4gZGVw?= =?UTF-8?B?ZW5kZWN5?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?K3RnX293dC1naXQ6IFdlYlJUQyBidWlsZCBmb3IgdGVsZWdyYW0tZGVza3Rv?= =?UTF-8?B?cA==?=
=?UTF-8?B?amF5cGF0ZWxhbmk=?==?UTF-8?B?cGF0Y2ggYWRkZWQ=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?b3h5Z2VuOiB1cGRhdGUgdG8gNS4xOC41?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FsYXJtY2FsOiB1cGRhdGUgdG8gMjAuMDQuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RpYWxvZzogdXBkYXRlIHRvIDIwLjA0LjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2VkaXRib29rbWFya3M6IHVwZGF0ZSB0byAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2ZpbmQ6IHVwZGF0ZSB0byAyMC4wNC4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2hlbHBjZW50ZXI6IHJlbW92ZSAoaW1wb3J0ZWQgdG8gbWlzYy9raGVscGNl?= =?UTF-8?B?bnRlciBzb21lIHRpbWUgYWdvKQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dhbGxldG1hbmFnZXI6IHJlbW92ZSAoaW1wb3J0ZWQgdG8gc2VjdXJpdHkv?= =?UTF-8?B?a3dhbGxldG1hbmFnZXIgc29tZSB0aW1lIGFnbyk=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dyaXRlZDogdXBkYXRlIHRvIDUuMTguNQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cG93ZXJkZXZpbDogZml4IHBhdGggZm9yIGxpYmtzY3JlZW4=?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXByZXR0eXRhYmxlIDIuMC4wIGFzIHdpcC9weS1wcmV0dHl0?= =?UTF-8?B?YWJsZS4=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z3RrNDogUmVtb3ZlIHdpcC9ndGs0LiBXZSBoYXZlIHgxMS9ndGs0IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHJlcG8=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0aW1hZ2Vmb3JtYXRzOiBmaXggV3JhcE1ORyBub3QgZm91bmQgd2Fy?= =?UTF-8?B?bmluZw==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0aW1hZ2Vmb3JtYXRzOiBhdHRhY2ggY29tbWVudHMgYWJvdXQgd2hh?= =?UTF-8?B?dCBoYXMgYmVlbiBmaWxlZCB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?b3BlbmgyNjQ6IGFkZGVkIGJ1aWxkbGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?dXNyc2NwdC9NYWtlZmlsZTogYWRkZWQgLWZQSUMgZmxhZw==?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?dGdfb3d0LWdpdDogbWFrZSBpdCBidWlsZCAoZG9uZSk=?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?dW5pdC1weXRob246IENvcnJlY3QgREVTQ1I=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2F0cG9pbnQ6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIG1pc2Mv?= =?UTF-8?B?Y2F0cG9pbnQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2F0cG9pbnQtZ2l0OiBBZGp1c3QgQ09NTUVOVCAocHJvYmFibHkgYSBjb3B5?= =?UTF-8?B?cGFzdG8gZnJvbSBwb2ludHRvb2xzLWdpdCk=?=
02/28/2021
=?UTF-8?B?UnVpLVhpYW5nIEd1bw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGxjZHByb2MgdG8gMC41LjkgLQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9weS1yaWNoIHRvIG5ldyB2ZXJzaW9uOiA5LjEyLjI=?=
=?UTF-8?B?UnVpLVhpYW5nIEd1bw==?==?UTF-8?B?bGNkcHJvYzogdXBkYXRlIHRvIDAuNS45LCB0aGUgcmVtYWluaW5nIGZpbGVz?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?dGVsZWdyYW0tZGVza3RvcDogYWRkZWQgc29tZSBwYXRjaGVz?=