Index of pkgsrc-wip-changes for February, 2018


FromSubject
02/01/2018
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGFwZWwtZ2l0KSBGaXggc3RyaWN0IHN5bnRheCBjaGVjayB3aXRoIGVtYWNz?= =?UTF-8?B?IDI3LCBvbGQtc3R5bGUgYmFja3F1b3RlcyBkZXRlY3RlZCE=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyMzk3MA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y2FsaWJyZTM6IHJlbW92ZSwgdXNlZCBmb3IgdXBkYXRpbmcgbWlzYy9jYWxp?= =?UTF-8?B?YnJl?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?bmx0a19kYXRhOiBJbXBvcnQgdmVyc2lvbiAyMDE3MTIyMw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2ltYXA6IGFkZCBjeXJ1cy1zYXNsIHRvIGJ1aWxkbGluaw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaTogZml4IE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1ub3RlczogYWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3NtdHA6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1taW1lOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21haWx0cmFuc3BvcnQ6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jb250YWN0czogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2NvbnRhY3RzOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1jYWxlbmRhcjogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2NhbHV0aWxzOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2NhbGNvcmU6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3BpbXRleHRlZGl0OiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2lkZW50aXR5bWFuYWdlbWVudDogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2RlcGltOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1zZWFyY2g6IGZpeCBDT01NRU5U?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YWtvbmFkaS1zZWFyY2g6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGltY29tbW9uOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2hvbGlkYXlzOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FsYXJtY2FsOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RhdjogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21ib3g6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?b2t1bGFyOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGxhc21hLXdvcmtzcGFjZTogZGVwZW5kIG9uIHByaXNvbiBhbmQga2hvbGlk?= =?UTF-8?B?YXlz?=
02/02/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNDAzNA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBDb3JyZWN0IHRoZSBzdHJsY2F0KDMpIGlu?= =?UTF-8?B?dGVyY2VwdG9y?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNDA5MQ==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IHVzZSBDT05GX0ZJTEVTLFBLR19TWVNDT05GRElS?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGxkYi1uZXRic2Q6IENvcnJlY3QgUHJvY2VzcyBMYXVuY2g=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNDEyMQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGxkYi1uZXRic2Q6IENvcnJlY3QgcmVjb2duaXppb24gb2YgTmV0QlNEIGV4?= =?UTF-8?B?ZWN1dGFibGVzIGFuZCBjb3Jlcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZW1vdmUgbW9yZSBsb2NhbCBjb2Rl?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBBbm90aGVyIG1lcmdlZCBjb2RlIHJlbW92?= =?UTF-8?B?YWw=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2V4aXYyOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2RjcmF3OiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlZ3JhcGhpY3MtdGh1bWJuYWlsZXJzOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?Z3dlbnZpZXc6IGFkZCBsaWJrZGNyYXcgZGVwZW5kZW5jeQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?b2t1bGFyOiBhZGQgZGVwZW5kZW5jeSBvbiBsaWJrZXhpdjI=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlZ3JhcGhpY3MtbW9iaXBvY2tldDogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?b2t1bGFyOiBhZGQga2RlZ3JhcGhpY3MtbW9iaXBvY2tldCBkZXBlbmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia3NhbmU6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29sb3VycGFpbnQ6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2NvbG9yY2hvb3NlcjogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3J1bGVyOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FtZXJhOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c3ZncGFydDogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2lwaTogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?bGlia2lwaTogY2xlYW51cCBidWlsZGxpbmszLm1r?=
02/03/2018
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?c3BlY3RhY2xlOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a21peDogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGxhc21hLXdvcmtzcGFjZTogU1VCU1QgcmF0aGVyIHRoYW4gcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGxhc21hLXdvcmtzcGFjZTogUExJU1QgZml4dXAgZm9yIGtob2xpZGF5cw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?YXJrOiBTVUJTVCByYXRoZXIgdGhhbiBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cG93ZXJkZXZpbDogU1VCU1QgcmF0aGVyIHRoYW4gcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZG9scGhpbjU6IFNVQlNUIHJhdGhlciB0aGFuIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dpbjogU1VCU1QgcmF0aGVyIHRoYW4gcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZmlsZWxpZ2h0OiBTVUJTVCByYXRoZXIgdGhhbiBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2hlbHBjZW50ZXI6IFNVQlNUIHJhdGhlciB0aGFuIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2luZm9jZW50ZXI6IFNVQlNUIHJhdGhlciB0aGFuIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlLWd0ay1jb25maWc6IFNVQlNUIHJhdGhlciB0aGFuIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3N5c2d1YXJkOiBTVUJTVCByYXRoZXIgdGhhbiBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dyaXRlZDogU1VCU1QgcmF0aGVyIHRoYW4gcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cG9sa2l0LWtkZS1hZ2VudDogU1VCU1QgcmF0aGVyIHRoYW4gcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dheWxhbmQ6IFNVQlNUIHJhdGhlciB0aGFuIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZHJhZ29uOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?ZmZtcGVndGh1bWJzOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHB5LW1veCBhZnRlciBpbXBvcnQgaW50byBwa2dzcmMgaXRzZWxm?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LXB5LW1veA==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?anVrOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RpYWxvZzogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2VkaXRib29rbWFya3M6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2ZpbmQ6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2NoYXJzZWxlY3Q6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RmOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2dwZzogQWRkIHZlcnNpb24gMTcuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3RpbWVyOiBBZGQgdmVyc2lvbiAxNy4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dhbGxldG1hbmFnZXI6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDE3LjEyLjE=?=
02/04/2018
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dXJsd2F0Y2g6IHVwZGF0ZSB0byB1cmx3YXRjaC0yLjg=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWdzOiB1cGRhdGUgdG8gYWdzLTMuNC4xLjEy?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b3BlbmZvZGRlcjogdXBkYXRlIHRvIG9wZW5mb2RkZXItMS40LjA=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cXV0ZWJyb3dzZXI6IHVwZGF0ZSB0byBxdXRlYnJvd3Nlci0xLjEuMQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3Jhd2wtc3RvbmUtc291cDogdXBkYXRlIHRvIGR1bmdlb24tY3Jhd2wtc3Rv?= =?UTF-8?B?bmUtc291cC0wLjIxLjE=?=
02/05/2018
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogdXBkYXRlIHRvIDIuNy40?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Ki1uZXRic2Q6IFVwZ3JhZGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNDIzNA==?=
02/06/2018
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogaW5zdGFsbCB0byBsaWJleGVj?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG9rdXdpa2k6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAxNy0xODEyMw==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?Y2hlenNjaGVtZTogZml4ZWQgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNDM1MA==?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gU2NobGVpZmVy?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIG9iamZ3?=
=?UTF-8?B?SmFyb21pciBEb2xlY2Vr?==?UTF-8?B?YWxsb3cgYWxzbyBQSFAgNzIsIGl0IGNvbXBpbGVzIGZpbmU=?=
02/07/2018
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?c29waGlhOiB1cGRhdGUgdG8gMi4x?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?YmFzZXBrZzogVXBkYXRlIHdpcC9iYXNlcGtnIHRvIDEuMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cGxhc21hLXdvcmtzcGFjZTogQWRkIHJlZmVyZW5jZXMgdG8gQ1ZFLTIwMTgt?= =?UTF-8?B?Njc5MCBhbmQgQ1ZFLTIwMTgtNjc5MQ==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IGFkZCBVU0VSLEdST1VQLHJvb3QtZGlyZWN0b3J5?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktbWF0cGxvdGxpYi9idWlsZGxpbmsgLT4gREVQRU5EUw==?=
02/08/2018
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IHVwZGF0ZSB0byB2MC41Mi4w?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogdXBkYXRlIHRvIHYwLjQ0LjA=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGxkYi1uZXRic2Q6IFVwZGF0ZSBUT0RP?=
02/09/2018
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktcHN1dGlsOiBpbXBvcnQgdmVyc2lvbiA1LjQuMyB3aXRoIHBhdGNoZXMg?= =?UTF-8?B?ZnJvbSBEcmFnb25GbHkgZHBvcnRz?=
02/10/2018
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?cHktcG95bzogRGVsZXRlIHVubmVjZXNzYXJ5IHZhcmlhYmxlcyBmcm9tIE1h?= =?UTF-8?B?a2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?cHktcG95bzogVXBkYXRlIHRvIDAuNC4w?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogZml4IGJ1aWxkIHdpdGggY21ha2Uu?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?bm9zdHJvbW86IHVwZ3JhZGUgdG8gMS45LjY=?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGxpYnZpcHMgdG8gOC42LjI=?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?bm9zdHJvbW86IFdpa2lwZWRpYSBzYXlzIElTQyBMaWNlbnNlOyBlcXVpdmFs?= =?UTF-8?B?ZW50IHRvIFNpbXBsaWZpZWQgQlNE?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIEVsaXhpciB0byAxLjYuMQ==?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIE5hc29ub3Y=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvci1kZXYgdG8gdmVyc2lvbiAwLjMuMy4yLWFscGhhLg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNDgxNw==?=
02/11/2018
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?c2hlbGxpbmFib3g6IGRvbid0IGVuYWJsZSBjb3JlZHVtcHM7IGVuYWJsZSBs?= =?UTF-8?B?b2dpbiBvcHRpb247IGZpeCBwdHNuYW1lX3IgcHJvdG90eXBpbmc=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogaW5zdGFsbCBjb25maWcgZmlsZXMgaW4gZXhhbXBs?= =?UTF-8?B?ZXMgZGlyZWN0b3J5?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?c2hlbGxpbmFib3g6IGF2b2lkIHVuc2lnaHRseSB3YXJuaW5ncyBpbiBTU0gg?= =?UTF-8?B?c2VydmljZTsgYnVtcCBwYWNrYWdlIHJldmlzaW9u?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?bm9zdHJvbW86IHByb21vdGVkIHRvIHBrZ3NyYy93d3c=?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?bm9zdHJvbW86IHByb21vdGVkIHRvIHBrZ3NyYy93d3c=?=
02/12/2018
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?c2hlbGxpbmFib3g6IGJldHRlciBkZXNjcmlwdGlvbiBhbmQgb25lLWxpbmVy?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?c2hlbGxpbmFib3g6IHdoaXRlIHNwYWNlOyBsZXNzIGlzIG1vcmU=?=
=?UTF-8?B?YXN0?==?UTF-8?B?c2hlbGxpbmFib3g6IHByZWZlciBic2R0YXI=?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogRklYIGxpYmV4ZWMgZGlyZWN0b3J5?= =?UTF-8?B?IG5hbWUsIGhhYml0?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?b2t1bGFyOiBidWlsZCBvbiBOZXRCU0Q=?=
02/13/2018
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlLXJ1bnRpbWU0OiBuZWVkcyBncGdtZQ==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2dldDogIFJFUExBQ0VfUEVSTCBhbmQgZml4LW1vYw==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQgYW5kIHBsdWdpbnM6IGFkZCBSQ0RfU0NSSVBULiBy?= =?UTF-8?B?ZW1vdmUgaHlwaGVu?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bXlndWktZ2l0OiBVcGRhdGUgdG8gMjAxNzEwMTI=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?b3Blbm13OiBVcGRhdGUgdG8gMC40My4w?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?b3NnOiBVcGRhdGUgdG8gMy40LjEuIERpc2FibGluZyBzb21lIGRlcGVuZGVu?= =?UTF-8?B?Y2llcyB0byBtYXRjaCBmcmVlYnNkJ3MgZGVmYXVsdHMu?=
02/14/2018
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?b3NnOiBGaXhpbmcgcGtnbGludCB3YXJuaW5ncw==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?b3NnOiBpbmNsdWRlIHpsaWIgYnVpbGRsaW5rLCBmdXJ0aGVyIGFsaWdubWVu?= =?UTF-8?B?dCB3aXRoIGZyZWVic2QncyBkZWZhdWx0IG9wdGlvbnMgYW5kIGRpc2FibGlu?= =?UTF-8?B?ZyBvZiByZWR1bmRhbnQgY29uZmlndXJhdGlvbiBjaGVja3M=?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?cHktcG95bzogSW1wb3J0ZWQgaW50byBwa2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?b3NnOiBTb3J0IGluY2x1ZGVz?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?b3NnOiBNYWtlIGNtYWtlIGZpbmQgdGhlIHJpZ2h0IGZmbXBlZw==?=
02/15/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNTIxMg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogYWRkIGNvbW1lbnQgaG93IHRvIGRpc2FibGUgLVdl?= =?UTF-8?B?cnJvciBvbiBuZXh0IHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aHViOiBVc2UgbGFuZy9nby9nby1wYWNrYWdlLm1rIGFuZCBpbmplY3QgYGRv?= =?UTF-8?B?LWluc3RhbGwn?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cmNsb25lOiBVc2UgbGFuZy9nby9nby1wYWNrYWdlLm1rIGFuZCBgZG8taW5z?= =?UTF-8?B?dGFsbCc=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogYWRkIGluc3RhbGwgdGFyZ2V0IGZvciBuaW5qYSBi?= =?UTF-8?B?dWlsZA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y2xhbmctbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNTI0OQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNTI0OQ==?=
02/16/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gU1ZOIHIuIDMyNTMxMA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y2xhbmctbmV0YnNkOiBBZGQgWC1SYXkgc3VwcG9ydA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNTMxNQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2hhZG93OiBBZGQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMTgtNzE2OQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZWxlY3RydW06IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAxOC02MzUz?=
02/17/2018
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?YnVsbGV0OiBVcGRhdGUgdG8gYnVsbGV0LTIuODc=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIEdvIHRvIDEuMTAu?=
02/18/2018
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?b3BlbmNsb25rOiBVcGRhdGUgdG8gOC4w?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bGlicmU6IHVwZGF0ZSB0byBsaWJyZS0wLjUuNw==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YmFyZXNpcDogdXBkYXRlIHRvIGJhcmVzaXAtMC41Ljg=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bGlicmVtOiB1cGRhdGUgdG8gbGlicmVtLTAuNS4y?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?aW9waW5nOiBwa2dsaW50IC1XYWxsIExvb2tzIGZpbmUu?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?aW9waW5nOiBGSVggYXJ0aWNsZSBtaXN0YWtlLCBkZWxldGUgSE9NRVBBR0Uo?= =?UTF-8?B?cmVkdW5kYW50KQ==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IEZJWCBwa2dsaW50IC1XYWxsIC1G?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogRklYIGNvbW1lbnQsIERFU0NS?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?c3F1aXJyZWw6IFVwZGF0ZSB0byAzLjEuIEFkZCBhIFRPRE8u?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?Zm9nbGVtYW4tY3JhZnQ6IEdldCBpdCB0byBjb21waWxlIG9uIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?cmFkYXJlMi1jdXR0ZXI6IEltcG9ydCBhIHN0dWIgb2YgYSBuZXcgcGFja2Fn?= =?UTF-8?B?ZQ==?=
02/19/2018
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwLyo6IG9yZGVyIHN0YW5kYXJkIHZhcmlhYmxlcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?cmFkYXJlMi1jdXR0ZXI6IE1vdmVkIHRvIHBrZ3NyYy9kZXZlbC9yYWRhcmUy?= =?UTF-8?B?LWN1dHRlcg==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?Z28tdXBzcGluIC0gdXBkYXRlIFVwc3BpbiB0byBnaXQgY29tbWl0IGFiYTNh?= =?UTF-8?B?YTYxMTY4MTI5ODFjMGZhYTZkMWM1MGZhZGEzNzFhYjk5MzQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNTUxOQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBGaW5pc2ggdGhlIHByZXZpb3VzIGNvbW1p?= =?UTF-8?B?dA==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwL21hY2tlcmVsLWFnZW50KjogZml4IG1pc3NpbmcgOlEgZm9yIFBBVEgg?= =?UTF-8?B?dmFyaWFibGU=?=
02/20/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjOiBJbmNsdWRlIGZyb20gcGtnc3Jj?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjOiBVcGdyYWRlIHRvIDMuMC4w?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjOiBEcm9wIGxvY2FsIHBhdGNoZXM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjOiBTeW5jIHBhdGNoZXMgd2l0aCBhIGxvY2FsIGNvcHk=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogc29tZSBjbGVhbnVw?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1kZXZlbDogYWRkIHJwYXRoLCBmaXggcGVybCBwYXRoLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1naXQ6IGZpeCBidWlsZCBhZnRlciB1cHN0cmVhbSBjb252ZXJ0?= =?UTF-8?B?ZWQgdG8gQ01ha2Uu?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGdyYWRlIHRvIFNWTiByLiAzMjU1OTk=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?TW92ZSBvdmVyIHJlY2VudCBwYXRjaGVzIGZyb20gbGFuZy9nby4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmViYXNlIHBhdGNoZXMgb24gdG9wIG9mIEdvIDEuMTAu?=
02/21/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGlicHRocmVhZF9kYmc6IEVsaW1pbmF0ZSB0aGlzIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Rml4IGdvIGJ1aWxkIG9uIG5vdC1MaW51eC4=?=
02/22/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3ZsYy1naXQ6IGltcG9ydCB2bGMtMy4wLjA=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?aW1wb3J0LXBhY2thZ2Uuc2g6IEhhbmRsZSBuZXcgZ2l0IHN5bnRheA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjLWdpdDogQWRkIGxvY2FsbHkgYSBwYXRjaCBwZW5kaW5nIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?aGFzaGNhdDogdXBkYXRlZCB0byA0LjEuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm1oOiBVcGRhdGUgd2lwL25taCB0byAxLjcuMXJjMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktaDExOiBJbXBvcnQgcHktaDExLTAuNy4wIGFzIHdpcC9weS1oMTE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktd3Nwcm90bzogSW1wb3J0IHB5LXdzcHJvdG8tMC4xMS4wIGFzIHdpcC9w?= =?UTF-8?B?eS13c3Byb3Rv?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBJbXBvcnQgbWl0bXByb3h5LTMuMC4wIGFzIHdpcC9taXRt?= =?UTF-8?B?cHJveHk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm0tMTQuMTEuNjogUmVtb3ZlIG91dGRhdGVkIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm06IFVwZ3JhZGUgdG8gbGF0ZXN0IHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm06IEFkZCBpbXBvcnRlZCBwYXRjaCBmaWxlcyBhbmQgZW5hYmxlIHNj?= =?UTF-8?B?cmlwdA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm0tZGV2ZWw6IFJlbW92ZSByZWR1bmRhbnQgYW5kIG91dGRhdGVkIHBh?= =?UTF-8?B?Y2thZ2U=?=
02/23/2018
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRoZSBIT01FUEFHRQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBiaXRjb2luIHZlcnNpb24gMC4xNC4x?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBiaXRjb2luIHZlcnNpb24gMC4xNC4y?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBiaXRjb2luIHZlcnNpb24gMC4xNS4w?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBiaXRjb2luIHZlcnNpb24gMC4xNS4x?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjLWdpdDogRHJvcCBsb2NhbCBwYXRjaGVz?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjLWdpdDogSGFuZGxlIHN5c3RlbXdpZGUgcG9wY291bnQoMykgYW5kIHBv?= =?UTF-8?B?cGNvdW50bGwoMyk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGxkYi1uZXRic2Q6IFVwZGF0ZSB0byBTVk4gci4gMzI1OTY0?=
02/24/2018
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?bGliYysrOiBTeW5jaHJvbml6ZSB3aXRoIGxhbmcvY2xhbmc=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBVcGRhdGUgd2lwL21pdG1wcm94eSB0byAzLjAuMg==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?b3BlbnNzbDExMDogdXBkYXRlIHRvIDEuMS4wZw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2FjYzogSW1wb3J0IHNhY2MtMS4wMCBhcyB3aXAvc2FjYw==?=
02/25/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGxkYi1uZXRic2Q6IERyb3AgYSBsb2NhbCBwYXRjaCBmb3IgVENQU29ja2V0?= =?UTF-8?B?LmNwcA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNjA1MA==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwL3JlMi1naXQ6IG1ha2UgdGhlIHBhY2thZ2UgYnVpbGQgYWdhaW4=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY29yZS1pbmZvOiBVcGRhdGUgdG8gMS43LjE=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tZnJlZWludHY6IEltcG9ydCBsaWJyZXRyby1mcmVlaW50di0y?= =?UTF-8?B?MDE3MDIxNQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBVcGRhdGUgd2lwL21pdG1wcm94eSB0byAzLjAuMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBBZGQgYSBUT0RP?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tbnAya2FpOiBVcGRhdGUgdG8gcmV2IDE1?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvZ2l0LXBhY2thZ2UubWs6IG9wdGltaXplIGZvciBzaW5nbGUtcmVwb3Np?= =?UTF-8?B?dG9yeSBjYXNl?=
Kamil RytarowskiRe: mk/git-package.mk: optimize for single-repository case
Roland IlligRe: mk/git-package.mk: optimize for single-repository case
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwL3B4ejogbWFrZSBHaXQgY29uZmlndXJhdGlvbiBzaW1wbGVy?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwLzhjYzogbWFrZSBHaXQgY29uZmlndXJhdGlvbiBzaW1wbGVy?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvZ2l0LXBhY2thZ2UubWs6IGltcHJvdmUgZG9jdW1lbnRhdGlvbg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtTmV0LVNGVFAtRm9yZWlnbjogdXBkYXRlIHRvIDEuODku?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtTW9uZ29EQjogdXBkYXRlIHRvIDEuOC4xLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtVGVzdC1TdHJpY3Q6IHVwZGF0ZSB0byAwLjQ1Lg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtVGVzdC1TdHJpY3Q6IHJlbW92ZSB1bm5lY2Vzc2FyeSBkZXBlbmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtQXN0cm8tU3BhY2VUcmFjazogdXBkYXRlIHRvIDAuMTA0Lg==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwLyo6IG1ha2UgR2l0IGNvbmZpZ3VyYXRpb24gc2ltcGxlcg==?=
02/26/2018
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBweS1hcmNoaW5mbyB2ZXJzaW9uIDcuOC4yLjIx?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBweS1weXZleCB2ZXJzaW9uIDcuOC4yLjIx?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?RmlsbCB0aGUgUExJU1Qgbm93IHRoYXQgaXQgYnVpbGRz?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?QWRkIHN1cHBvcnQgZm9yIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?RG8gbm90IGF0dGVtcHQgdG8gcGF0Y2ggdmV4?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UmVuYW1lIGFuZCBpbXByb3ZlIHRoZSBwYXRjaCBmb3IgTmV0QlNEIHN1cHBv?= =?UTF-8?B?cnQu?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBweS1jbGFyaXB5IHZlcnNpb24gNy44LjIuMjE=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBweS1hbmdyIChubyByZWxlYXNlIGluZm9ybWF0aW9uKQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBweS1jbGUgdmVyc2lvbiA3LjguMi4yMQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?QWRkIGEgYnVpbGRsaW5rMy5tayBmaWxlIGZvciBweS1weXZleA==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?TGV0IHdpcC9weS1hbmdyIGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cmV0cm9hcmNoOiBVcGRhdGUgdG8gcmV0cm9hcmNoLTEuNy4x?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cmV0cm9hcmNoLWFzc2V0czogVXBkYXRlIHRvIHJldHJvYXJjaC1hc3NldHMt?= =?UTF-8?B?MS43LjE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZGNvbmY6IHJwYXRoIHByb2JsZW0gZml4ZWQgaW4gcHktbWVzb24u?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaC1naXQ6IGFkYXB0IHRvIHVwc3RyZWFtIGNoYW5nZXMu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaDogdXBkYXRlIHRvIDIuNy41Lg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2FjYzogdGVybWluZm8gaXMgZW5vdWdoIChjdXJzZXMgaXMgbm90IG5lZWRl?= =?UTF-8?B?ZCk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBBZGQgYSBub3RlIGFib3V0IHB5LXB5cGVyY2xpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBBdm9pZCBweXBlcmNsaXAga2x1ZGdlIG5vdyB0aGF0IGlz?= =?UTF-8?B?IG5vIG1vcmUgbmVlZGVk?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBBZGp1c3QgcHkte2gxMSx3c3Byb3RvfSBERVBFTkRTIGFu?= =?UTF-8?B?ZCBnZXQgcmlkIG9mIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktd3Nwcm90bzogUmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCBpbiBwa2dzcmMgYXMgd3d3?= =?UTF-8?B?L3B5LXdzcHJvdG8=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktaDExOiBSZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGluIHBrZ3NyYyBhcyB3d3cvcHkt?= =?UTF-8?B?aDEx?=
=?UTF-8?B?RmlsaXAgSGFqbnk=?==?UTF-8?B?RXhwYW5kIENIRUNLX1NTUF9TS0lQIHRvIGZpeCBidWlsZCBvbiBhdCBsZWFz?= =?UTF-8?B?dCBTdW5PUy4gSGFuZGxlIGEgUExJU1QgZGl2ZXJnZW5jZSBmb3IgU3VuT1Mu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWl0bXByb3h5OiBSZW1vdmUsIHVzZWQgdG8gdXBkYXRlIG5ldC9taXRtcHJv?= =?UTF-8?B?eHk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dG9yc29ja3M6IFdlIG5vIGxvbmdlciBuZWVkIGJzZC5wcmVmcy5taw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dG9yc29ja3M6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIG5ldC90?= =?UTF-8?B?b3Jzb2Nrcw==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tcGljb2RyaXZlOiBVcGRhdGUgdG8gMjAxODAxMzE=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgVE9ETw==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tZ2VuZXNpcy1wbHVzLWd4OiBVcGRhdGUgdG8gMjAxODAyMTg=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tKjogU2V0IEdJVF9WRVJTSU9OIHRvICItcGtnc3JjIi4gIEF2?= =?UTF-8?B?b2lkcyBhIGNhbGwgdG8gZ2l0LCBhaWRzIHJlcHJvZHVjYWJsZSBidWlsZHMs?= =?UTF-8?B?IGFuZCBtYWtlcyBpdCBjbGVhciB0aGF0IHRoZSBidWlsZCBjb21lcyBmcm9t?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYy4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2FjYzogUXVvdGUgJHtCVUlMRExJTktfTERBREQudGVybWluZm99?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2FjYzogUmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCBpbiBwa2dzcmMgYXMgbmV0L3NhY2M=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tKjogVXBkYXRlIEhPTUVQQUdFcy4gQWRkIExJQ0VOU0UgdG8g?= =?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tcHg2OGsu?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVy4gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm06IENsZWFuIHVwLCBlbmFibGUgbXlzcWwgb24gTGludXg=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?VXNlIHRoZSBuZXcgZnJhbWV3b3JrIGZvciBsaWJ1c2I=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRoZSBob21lcGFnZSBmb3Igd2lwL3hvbw==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvKi1wYWNrYWdlLm1rOiBwcm92aWRlIHNob3ctYWxsIHRhcmdldHMgZm9y?= =?UTF-8?B?IHRoZSBWQ1MgaW5jbHVkZSBmaWxlcw==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvY3ZzLXBhY2thZ2U6IG1ha2UgY2FzZSBvZiB1c2luZyBhIHNpbmdsZSBy?= =?UTF-8?B?ZXBvc2l0b3J5IHNpbXBsZXI=?=
02/27/2018
=?UTF-8?B?SmFzb24gVy4gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2x1cm06IEFkZCBjb21tZW50cyBvbiBhdHRlbXB0ZWQgTmV0QlNEIGZpeGVz?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMyNjE2Mw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?d2lwL3ZsYy0zLWdpdDogaW1wb3J0IHZsYy0zLjAuMA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjLWdpdDogU3dpdGNoIHRvIG5ldyBHSVRfUkVQTyBVUkw=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?dmxjLWdpdDogU3VwcG9ydCBic3dhcHsxNiwzMiw2NH0gb24gTmV0QlNE?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZWRicm93c2U6IFVwZGF0ZSB3aXAvZWRicm93c2UgdG8gMy43LjI=?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvY3ZzLXBhY2thZ2UubWs6IGRvY3VtZW50IHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIENI?= =?UTF-8?B?RUNLT1VUX0RBVEU7IGRlZmluZSBXUktTUkM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogVXBkYXRlIHdpcC93ZWJraXQtZ3RrIHRvIDIuMTguNg==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?d2lwL2N2cy1wYWNrYWdlLm1rOiByZXZlcnQgb3Zlcmx5IHByZWNpc2UgdGlt?= =?UTF-8?B?ZXN0YW1wIGZvciBwYWNrYWdlcw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogQWRkIDIuMTguNi4uMi4xOC40IGNoYW5nZWxvZyB0byBD?= =?UTF-8?B?T01NSVRfTVNH?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBkZWVwc3RhdGUgMC4wLjAgKG5vIG9mZmljaWFsIHJlbGVhc2Ug?= =?UTF-8?B?eWV0KQ==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvZm9zc2lsLXBhY2thZ2UubWs6IG1ha2Ugc2luZ2xlLXJlcG9zaXRvcnkg?= =?UTF-8?B?Y2FzZSBzaW1wbGVy?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bGliZWlvLWN2czogbWFrZSBjb25maWd1cmF0aW9uIHNpbXBsZXIsIGhvbm9y?= =?UTF-8?B?IENPTkZJR1VSRV9FTlY=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktZGphbmdvLXJlZ2lzdHJhdGlvbjogcmVtb3ZlZCwgYWxyZWFkeSBpbiBi?= =?UTF-8?B?YXNl?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvKi1wYWNrYWdlLm1rOiBtYWtlIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gZm9yIFZDUyBj?= =?UTF-8?B?aGVja291dHMgc2ltcGxlcg==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQscGx1Z2lucyxpb3Bpbmc6IHJlbW92ZSBleGVjdXRh?= =?UTF-8?B?YmxlIGJpdA==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQscGx1Z2luczogRklYIHdyYXBwaW5nIGxpbmUodG9v?= =?UTF-8?B?IGxvbmcp?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvc3ZuLXBhY2thZ2UubWs6IHJlbW92ZSBvYnNvbGV0ZSBkb2N1bWVudGF0?= =?UTF-8?B?aW9uIGZvciBTVk5fQlJBTkNI?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IEZJWCBjb25maWcgZmlsZSBuYW1lKGluIFBLR19T?= =?UTF-8?B?WVNDT05GRElSKQ==?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?aW9waW5nOiByZW1vdmUgRElTVF9TVUJESVI=?=
=?UTF-8?B?bWl3YXJpbg==?==?UTF-8?B?aW9waW5nOiBGSVggcGtnbGludCAtV2FsbA==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tc25lczl4MjAwNTogVXBkYXRlIHRvIDIwMTgwMjIx?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tc25lczl4MjAxMDogVXBkYXRlIHRvIDIwMTgwMjE4?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aHViOiBVc2Ugc29tZSBTVUJTVC1mdSB0byBhdm9pZCBwb3NzaWJsZSBjb25m?= =?UTF-8?B?dXNpb24gaW4gaHViKDEpIG1hbiBwYWdl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aHViOiBUYWtlIE1BSU5UQUlORVJzaGlw?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tbWFtZTIwMTQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDE3MTIzMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aHViOiBSZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGluIHBrZ3NyYyBhcyBuZXQvaHVi?=
02/28/2018
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IEltcG9ydCBsaWJyZXRyby1jaXRyYS0yMDE4MDIy?= =?UTF-8?B?Nw==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IEZpeCBmZXRjaGluZyAiY2F0Y2giIGRlcGVuZGVu?= =?UTF-8?B?Y3ku?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IFVzZSBzeXN0ZW0gYm9vc3Qu?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IEF0dGVtcHRpbmcgdG8gZml4IGJ1aWxkIG9uIE5l?= =?UTF-8?B?dEJTRC4gVXNlIGMrKzExIGNvbXBpbGVyIGFuZCBkaXNhYmxlIGNyeXB0b3Bw?= =?UTF-8?B?IGFzbS4gU3RpbGwgZG9lcyBub3QgYnVpbGQgb24gTmV0QlNELg==?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvY3ZzLXBhY2thZ2UubWs6IGNsZWFuIHVwIGNvZGU=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IGFkZCBUT0RP?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?bWsvKi1wYWNrYWdlLm1rOiBhbGlnbiBWQ1MgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgd2l0?= =?UTF-8?B?aCBlYWNoIG90aGVy?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXNlIHNpbXBsaWZpZWQgZ2l0IHJlcG8gaGFuZGxpbmc=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWR1Y2UgZGlmZiB3aXRoIGxvY2FsIHBh?= =?UTF-8?B?dGNoZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aW9waW5nOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYy9zeXN1dGlscy4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aW9waW5nOiBpbXByb3ZlIGdpdGh1YiBoYW5kbGluZw==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tYmVldGxlLXBzeDogVXBkYXRlIHRvIDIwMTgwMjIz?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tdHlycXVha2U6IFVwZGF0ZSB0byAyMDE4MDIyMg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?a2VlcGFzc3hjOiBhZGQgbmV3IHBhY2thZ2U=?=