Index of pkgsrc-wip-changes for February, 2017


FromSubject
02/01/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?bGxkYi1naXQ6IEZvcmdldCBhYm91dCBweS1zaXggZGVwZW5kZW5jeSBmcm9tIHA=?= =?UTF-8?B?a2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?U3luYyB3aXRoIHBhdGNoIHNlbnQgdXBzdHJlYW0gZm9yIFByb2Nlc3NMYXVuY2g=?= =?UTF-8?B?ZXJQb3NpeEZvcms=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?SW50cm9kdWNlIFByb2Nlc3NMYXVuY2hlclBvc2l4Rm9yaw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIFRPRE8gd2l0aCB0aGUgY3VycmVudCBzdGF0dXMgb2YgcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UmVnaXN0ZXIgam9obi1qdW1ibw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?SW5pdGlhbCBpbXBvcnQgb2Ygam9obi1qdW1ibw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?VWdseSB3b3JrYXJvdW5kIHRvIGJ1aWxkIGZhcnRoZXI=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?TW9yZSB3b3JrYXJvdW5kcyB0byBidWlsZCBmdXJ0aGVy?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?TGV0IGpvaG4tanVtYm8gYnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIHN2biByLiAyOTM3NzAgYW5kIHJlZHVjZSBsb2NhbCBwYXRjaGU=?= =?UTF-8?B?cw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIFRPRE8gZm9yIGNvbW1pdHRlZCB1cHN0cmVhbSBwYXRjaGVz?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?UmVkdWNlIHBhdGNoZXMgbWVyZ2VkIHVwc3RyZWFtIChkaWZmZXJlbnRseSk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-robobrowser: =?UTF-8?B?SW1wb3J0ZWQgaW4gcGtnc3JjIGFzIHd3dy9weS1yb2JvYnJvd3Nlcg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBsbHZtOjpjYWxsX29uY2UgcGF0Y2gsIGl0IHdpbGwgYmUgaW1wcm92ZWQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?RG9jdW1lbnQgaW4gVE9ETyBwYXRjaCBjb21taXR0ZWQgdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?RG9jdW1lbnQgcGF0Y2ggc2VudCB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBwcm9mYW5pdHktMC41LjEsIHB5LXRxZG0tNC4xMS4yLg==?=
02/02/2017
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=acme-client: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDAuMS4xNg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBwYXRjaCBmb3IgVGhyZWFkaW5nLmggKGNvbW1pdHRlZCB1cHN0cmVhbSk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?QWRkIG9wdGlvbiB0byBpbnN0YWxsIChvciBub3QpIHNpeC5weQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?RW5hYmxlIExMREJfVVNFX1NZU1RFTV9TSVggYW5kIGRlZHVwbGljYXRlIHNpeC4=?= =?UTF-8?B?cHk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?UmVxdWlyZSBsYW5nL3B5LXNpeCBmcm9tIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=xf86-video-ati-dfbsd: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlLCBwYXRjaCB3YXMgYWRkZWQgdG8gcGtncnNjL3gxMS94Zjg2LXZpZGU=?= =?UTF-8?B?by1hdGk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTM5MDI=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=clang-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTM5MDI=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTM5MDI=?=
02/03/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?U3luYyBzaXgucHkgcGF0Y2ggd2l0aCB1cHN0cmVhbSByZXZpZXc=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?SW5jbHVkZSBtaXNzaW5nIHBhdGNoIGZvciBDTWFrZUxpc3RzLnR4dA==?=
02/04/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?UmVjcmVhdGUgbGx2bTo6Y2FsbF9vbmNlIHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?RG9jdW1lbnQgdGhhdCBzaXgucHkgcGF0Y2ggaGFzIGJlZW4gbWVyZ2VkIHVwc3Q=?= =?UTF-8?B?cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBtZXJnZWQgdXBzdHJlYW0gcGF0Y2ggZm9yIHNpeC5weQ==?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?=fio: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDIuMTc=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIEdvIHRvIDEuOHJjMi4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIEdvIHRvIDEuOGJldGEyLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?K3NjaWxhYg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Q29weSBvdmVyIHRoZSBjdXJyZW50IHNjaWxhYiBwYWNrYWdlLg==?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGZpby4gSXQgaXMgaW1wb3J0ZWQgYXMgYmVuY2htYXJrcy9maW8=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTQwNzEgYW5kIHJlZHVjZSBsb2NhbCBkaWZmcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?UmVvcmRlciBpbmNsdWRlcyBhbHBoYWJldGljYWxseQ==?=
02/05/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?RG9jdW1lbnQgbmV3IHBhdGNoIHNlbnQgdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?QWRkIGxsdm06OmNhbGxfb25jZSBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?Q2xlYW51cCBQbGF0Zm9ybU5ldEJTRCBjb2Rl?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?UmV2YW1wIGxsdm06Om9uY2VfZmxhZyBpbml0aWFsaXphdGlvbg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?QWRkIGEgcGF0Y2ggaW1wcm92aW5nIGxsdm06Om9uY2VfZmxhZw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBqcy1HYWxsZXJ5LTIuMjQuMCwgcHkteHByYS0xLjAuMi4=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-git: =?UTF-8?B?U3luYyBQTElTVCB3aXRoIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?SW1wcm92ZSBsYXRjaCBmb3IgbGx2bTo6b25jZV9mbGFn?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?U3RhcnQgdXBkYXRpbmcgdG8gNS41LjIu?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?=ags: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIGFncy0zLjQuMC4xNA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?Q2F0Y2ggdXAgbGx2bTo6b25jZV9mbGFnIHBhdGNoIHdpdGggdXBzdHJlYW0gcmU=?= =?UTF-8?B?dmlldw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBwYXRjaGVzIGZvciBsbHZtOjpvbmNlX2ZsYWcgLSBtZXJnZWQgdXBzdHI=?= =?UTF-8?B?ZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?RHJvcCBwYXRjaGVzIGZvciBsbHZtOjpvbmNlX2ZsYWcgLSBtZXJnZWQgdXBzdHI=?= =?UTF-8?B?ZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=TODO: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIGVudHJpZXMgd2l0aCByZWFsaXR5?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?Y2xhbmctbmV0YnNkOiBsbGRiLW5ldGJzZDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTQxNDU=?=
02/06/2017
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIG5xcCB0byAyMDE3LjAxLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHA2LXBhbmRhLg==?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIEphYlJlZiB0byAzLjguMg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDAuOS41Lg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?QSBjb3VwbGUgb2YgZGVwZW5kZW5jaWVzLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?SGVyZSBhcmUgc29tZSBtaXNzaW5nIGRlcGVuZGVuY2llcy4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=caddy: =?UTF-8?B?aW1wcm92ZSBnaXRodWIgaGFuZGxpbmcu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Kjogd2lwIGlzIG5vdCBhIENBVEVHT1JZ?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=cddlib: =?UTF-8?B?Zml4IENBVEVHT1JJRVMsIEhPTUVQQUdFIGFuZCBNQVNURVJfU0lURVMu?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBsbHZtOjpjYWxsX29uY2UgcGF0Y2ggLS0gbWVyZ2VkIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?TmlscyBSYXR1c3puaWs=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlZCBkZWh5ZHJhdGVkIHRvIHZlcnNpb24gMC40LjAu?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?QWRkIHBhY2thZ2Ugd2luZS1kZXZlbA==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?QWRkIHBhY2thZ2UgbmV0YnNkLWkzODYteDEx?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?=wine-devel: =?UTF-8?B?YWRkIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?Y2xhbmctbmV0YnNkOiBsbGRiLW5ldGJzZDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTQyMTM=?= =?UTF-8?B?IGFuZCByZWR1Y2UgcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlZCBncmFkbGUsIGFkZGVkIHRvIHBrZ3NyYy4=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?YWRkIGEgcHJlbGltaW5hcnkgcGF0Y2ggZm9yIGF1eHYgcmVhZGluZw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?Tm90ZSBpbiBUT0RPIGZpbmlzaGVkIHRhc2tzOiBsbHZtOjpjYWxsX29uY2UsIGE=?= =?UTF-8?B?dXh2?=
02/07/2017
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHJha3VkbyB0byAyMDE3LjAxLg==?=
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?=uTox-git: =?UTF-8?B?UmVkdWNlIGEgcGF0Y2ggcGFydGlhbGx5IG1lcmdlZCB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?KyBsaWJpbW9iaWxlZGV2aWNl?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?=libimobiledevice: =?UTF-8?B?VXNlIGJldHRlciBNQVNURVJfU0lURVMu?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?KyBsaWJpZnVzZSwgYSBGVVNFIGZpbGUgc3lzdGVtIHRvIGFjY2VzcyB0aGUgY28=?= =?UTF-8?B?bnRlbnRzIG9mIGlPUyBkZXZpY2VzLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=p5-MasonX-Apache2Handler: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGxvbmcgb2Jzb2xldGUgcGVybCB2ZXJzaW9uIHJlZmVyZW5jZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=profanity: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDAuNS4xLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-tqdm: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDQuMTEuMg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?LSBweS10cWRt?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-xpra: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDEuMC4y?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z3ppbGxhKSBBZGRpbmcgc2VtaWNvbG9uIHRvIE1FU1NBR0UgYWxsb3dzIGM=?= =?UTF-8?B?b3B5LWFuZC1wYXN0?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z2l6aWxsYSkgcGVybCBzY3JpcHRzIG5lZWRzIHNlbWljb2xvbiBhdCB0aGU=?= =?UTF-8?B?IGVuZCBvZiBsaW5l?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z3ppbGxhKSBzcWxpdGUzIHdvbnQgbWFrZSBpdCwgcmVtb3ZpbmcuIE1pbm8=?= =?UTF-8?B?ciBjb3JyZWN0aW9uIHRvIE1FU1NBR0U=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z3ppbGxhKSBGaXggdHlwbyB0byBNRVNTQUdF?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VE9ETzogU3luYyB3aXRoIHJlYWxpdHksIHJlbW92ZSBmaW5pc2hlZCB0YXNrcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-appdirs: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlLCBzYW1lIHZlcnNpb24gaW4gZGV2ZWwvcHktYXBwZGlycw==?=
02/08/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYnB0aHJlYWRfZGJnLTIwMTYxMTI0IGFzIHdpcC9saWJwdGhyZWE=?= =?UTF-8?B?ZF9kYmcu?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=libpthread_dbg: =?UTF-8?B?Rml4IG1hbiBhbmQgbGlicmFyeSBpbnN0YWxsYXRpb24=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=libpthread_dbg: =?UTF-8?B?SW5zdGFsbCBoZWFkZXIgcHRocmVhZF9kYmcuaA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=libpthread_dbg: =?UTF-8?B?U2V0IHByb3BlciBsaWNlbnNlIGFuZCBhZGQgbW9yZSBoZWFkZXJzIHRvIGZpeCA=?= =?UTF-8?B?YnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=libpthread_dbg: =?UTF-8?B?RG9jdW1lbnQgcmVtb3ZhbCBmcm9tIHRoZSBiYXNlIGRpc3RyaWJ1dGlvbg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=libffi-git: =?UTF-8?B?Zml4IFBMSVNULg==?=
=?UTF-8?B?SXphYWM=?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIHN5bmN0aGluZyAwLjE0LjIz?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger: =?UTF-8?B?RHJvcCBsb2NhbCBwYXRjaGVzIGFuZCB1cGdyYWRlIHRvIDAuOS4yMQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGVkYi1kZWJ1Z2dlci0wLjkuMjEgYXMgd2lwL2VkYi1kZWJ1Z2dlci0=?= =?UTF-8?B?Z2l0Lg==?=
02/09/2017
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TOSk=?==?UTF-8?B?KGZsaW0pIG1ha2UgaXQgd29yayB3aXRoIGVtYWNzMjYsIHN0cmluZy10by1pbnQ=?= =?UTF-8?B?IGlzIGFuIG9ic29sZXRlIGZ1bmN0aW9uOyB1c2UgJ3N0cmluZy10by1udW1iZXI=?= =?UTF-8?B?Jw==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?=openfodder: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIG9wZW5mb2RkZXItMS4zLjA=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=radare2-git: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDEuMy4wLWdpdA==?=
02/10/2017
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-tqdm: =?UTF-8?B?YWRkIHVwc3RyZWFtIHBhdGNoIHRvIGZpeCBmb3VyIHRlc3QgZmFpbHVyZXMu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBxdXB6aWxsYS0yLjEuMC4=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTQ3Njg=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=clang-netbsd: =?UTF-8?B?U3luYyB3aXRoIFNWTiAyOTQ3Njg=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIFNWTiAyOTQ3Njg=?=
02/11/2017
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z3ppbGxhKSBNb3ZlIGxpbmVzIGZyb20gTUVTU0FHRSB0byBidWd6aWxsYS4=?= =?UTF-8?B?Y29uZg==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z3ppbGxhKSBGdW5jdGlvbiBjaGVja2VkIHdpdGggUG9zdGdyZXMgKDk1KQ==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGJ1Z3ppbGxhKSBzcWxpdGUgaXMgY29taW5nIGJhY2suIFJ1bnMgZmluZQ==?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIEVsaXhpciBmcm9tIDEuNC4wIHRvIDEuNC4x?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-ranger: =?UTF-8?B?d3JhcCBhIGxvbmcgbGluZSBpbiBvcHRpb25zLm1r?=
02/12/2017
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBkZWJvb3RzdHJhcC0xLjAuODgu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-stevedore: =?UTF-8?B?bmVlZHMgcHktYXJncGFyc2UgYW5kIG1pc2MgY29zbWV0aWMgZml4ZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-enzyme: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWVuenltZS0wLjQuMSBhcyB3aXAvcHktZW56eW1l?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-rarfile: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXJhcmZpbGUtMy4wIGFzIHdpcC9weS1yYXJmaWxl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-pysrt: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXB5c3J0LTEuMS4xIGFzIHdpcC9weS1weXNydA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-babelfish: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWJhYmVsZmlzaC0wLjUuNSBhcyB3aXAvcHktYmFiZWxmaXNo?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-dogpile-cache: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWRvZ3BpbGUtY2FjaGUtMC42LjIgYXMgd2lwL3B5LWRvZ3BpbGU=?= =?UTF-8?B?LWNhY2hl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-rebulk: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXJlYnVsay0wLjguMiBhcyB3aXAvcHktcmVidWxr?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=subliminal: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHN1YmxpbWluYWwtMi4wLjUgYXMgd2lwL3N1YmxpbWluYWw=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=subliminal: =?UTF-8?B?YWRqdXN0IERFUEVORFMgcGF0dGVybg==?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?=cdirip: =?UTF-8?B?Rml4IHBhY2thZ2UgbmFtZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=cdirip: =?UTF-8?B?c2ltcGxpZnkgcGFja2FnZQ==?=
02/13/2017
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=guessit: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IGd1ZXNzaXQtMi4xLjEgYXMgd2lwL2d1ZXNzaXQ=?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?=translate-toolkit: =?UTF-8?B?dXBkYXRpbmcgdG8gMi4wLjAgcmVsZWFzZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=subliminal: =?UTF-8?B?YWRkIGEgVE9ETyB3aXRoIHRoZSB2YXJpb3VzIGlzc3VlcyBzZWVu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-pysrt: =?UTF-8?B?cHJvcGVybHkgaGFuZGxlIGluc3RhbGxhdGlvbiB3aXRoIG11bHRpcGxlIFB5dGg=?= =?UTF-8?B?b24gdmVyc2lvbnM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=guessit: =?UTF-8?B?cHJvcGVybHkgaGFuZGxlIGluc3RhbGxhdGlvbiB3aXRoIG11bHRpcGxlIFB5dGg=?= =?UTF-8?B?b24gdmVyc2lvbnM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=subliminal: =?UTF-8?B?cG9ydCB0byBQeXRob24gMw==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2nFhHNraQ==?==?UTF-8?B?cHktbWlzdHVuZSBweS1xdWV1ZWxpYiBweS1zY3JhcHkgcHktdzNsaWIgbW92ZWQ=?= =?UTF-8?B?IHRvIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-brotli: =?UTF-8?B?Zml4IGluc3RhbGxhdGlvbiBmb3IgUHl0aG9uIDMgYW5kIG1pc2MgaW1wcm92ZW0=?= =?UTF-8?B?ZW50cw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWFjbWUtdGlueQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Q2hhbmdlIHRoZSB2ZXJzaW9uIHRvIGJlIG1vcmUgZnV0dXJlLXByb29m?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?VXNlIElOU1RBTExBVElPTl9ESVJTIGluc3RlYWQgb2YgJHtNS0RJUn0=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Rml4IHRoZSBkaXN0aW5mbyBhZnRlciB1cGRhdGluZyB0aGUgdmVyc2lvbiBudW0=?= =?UTF-8?B?YmVy?=
02/14/2017
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHB5LWFjbWUtdGlueQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?RGF2aWQgU2hhbw==?=libdrm-dfbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9saWJkcm0tZGZic2QgdG8gMi40Ljc1?=
=?UTF-8?B?RGF2aWQgU2hhbw==?=MesaLib-dfbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9NZXNhTGliLWRmYnNkIHRvIDE3LjAuMA==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?YXJhY2huZS1wbnItZ2l0IC0gVXBkYXRlIHRvIGxhc3QgdmVyc2lvbiAmIHN3aXQ=?= =?UTF-8?B?Y2ggdG8gdXNpbmcgdGhlIGNhbm9uaWNhbCBtZXRob2QgZm9yIGdpdGh1YiBwa2c=?= =?UTF-8?B?cy4=?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?aWNlc3Rvcm0tZ2l0IFVwZGF0ZSB0byBsYXN0IHZlcnNpb24gJiBzd2l0Y2ggdG8=?= =?UTF-8?B?IHVzaW5nIHRoZSBjYW5vbmljYWwgbWV0aG9kIGZvciBnaXRodWIgcGtncw==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?eW9zeXMgLSBJbXBvcnQgZ2l0aHViLmNvbS9jbGlmZm9yZHdvbGYveW9zeXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-osd: =?UTF-8?B?cmVtb3Zl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=pynfo: =?UTF-8?B?bW92ZSB0byBweS1weW5mbyB0byBtYXRjaCBQS0dOQU1F?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-bravo: =?UTF-8?B?cmVtb3Zl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXBkYXRlIEhPTUVQQUdFIGFuZC9vciBNQVNURVJfU0lURVM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXBkYXRlIGNvbXBhdGlibGUgcHl0aG9uIHZlcnNpb25zIGFmdGVyIHB5LXQ=?= =?UTF-8?B?d2lzdGVkIHN1cHBvcnRzIDMueA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-txWS: =?UTF-8?B?Zml4IHBhdGggdG8gcHktdmN2ZXJzaW9uZXI=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-CalendarServer: =?UTF-8?B?Rml4IHBhdGggdG8gcHkta2VyYmVyb3Mu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXBkYXRlIHB5dGhvbi0zLnggc3RhdGUgYWZ0ZXIgcHktdHdpc3RlZCBub3c=?= =?UTF-8?B?IHN1cHBvcnRzIDMueA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=freevo: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlLCBkZWNsYXJlZCAiZG9ybWFudCIgaW4gMjAxNC4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHkta2FhLSo6IHJlbW92ZSBmcmVldm8gc3VwcG9ydCBwYWNrYWdlcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-moksha-common: =?UTF-8?B?bWFyayBhcyBub3QgcmVhZHkgZm9yIHB5dGhvbi0zLng=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-kitchen: =?UTF-8?B?Zml4IFBMSVNUIG9mIHB5dGhvbi0yLng=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-divmod-vertex: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlZCwgbm93IHBhcnQgb2YgdHdpc3RlZC4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-moksha-hub: =?UTF-8?B?bm90IHJlYWR5IGZvciBweXRob24tMy54?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-fedmsg: =?UTF-8?B?bm90IHJlYWR5IGZvciBweXRob24tMy54?=
=?UTF-8?B?SGF1a2UgRmF0aA==?==?UTF-8?B?QnJpbmcgcGFja2FnZSB1cCB0byBkYXRlICh0aGVyZSBpcyBubyBDSEFOR0VMT0c=?= =?UTF-8?B?IG9yIGFueXRoaW5nKS4=?=
Tobias NygrenRe: MesaLib-dfbsd: Update wip/MesaLib-dfbsd to 17.0.0
02/15/2017
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?YXJhY2huZS1wbnItZ2l0IC0gUmVtb3ZlIGNvbW1lbnRlZCBvdXQgZW50cmllcyA=?= =?UTF-8?B?aW4gTWFrZWZpbGU=?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?aWNlc3Rvcm0tZ2l0IC0gVXBkYXRlIFBMSVNULCBTdWJzdGl0dXRlIHRoZSBwYXQ=?= =?UTF-8?B?aCB0byBweXRob24zLjQ=?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?eW9zeXMgLSBQb3B1bGF0ZSBQTElTVCwgU3Vic3RpdHV0ZSB0aGUgcGF0aCB0byA=?= =?UTF-8?B?cHl0aG9uMy40?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=guessit: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlIChtb3ZlZCB0byBndWVzc2l0KQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-guessit: =?UTF-8?B?cmVuYW1lIGd1ZXNzaXQgdG8gcHktZ3Vlc3NpdA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBsZHRwLTMuNS4wLCBweS1raXZ5LTEuOS4xLg==?=
02/16/2017
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gQS4gS29sbGFzY2g=?=rustc: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDEuMTUuMQ==?=
=?UTF-8?B?QmFydG9zeiBLdXptYQ==?==?UTF-8?B?VXBncmFkZSBybWlsdGVyIHRvIDEuOS4xMA==?=
=?UTF-8?B?QmFydG9zeiBLdXptYQ==?==?UTF-8?B?VXBncmFkZSByc3BhbWQgdG8gMS40LjE=?=
=?UTF-8?B?QmFydG9zeiBLdXptYQ==?==?UTF-8?B?UmVuYW1lIHJzcGFtZDEzIHRvIHJzcGFtZDE0Lg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=sqlmap: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IHNxbG1hcC0xLjEuMiBhcyB3aXAvc3FsbWFw?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?YXJhY2huZS1wbnItZ2l0IC0gQWRkIGljZXN0b3JtIGFzIGEgZGVwZW5kZW5jeQ==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?eW9zeXMgLSBBZGQgZ2F3ayAmIGZsZXggdG8gZGVwZW5kZW5jeSBsaXN0LiBBZGQ=?= =?UTF-8?B?IG1vcmUgdmVyc2lvbnMgdG8gUFlUSE9OX1ZFUlNJT05TX0FDQ0VQVEVEIEFkZCA=?= =?UTF-8?B?bWVyY3VyaWFsIGFzIGEgZGVwIGJlY2F1c2UgSSd2ZSBub3QgZml4ZWQgYnVpbGQ=?= =?UTF-8?B?IHRvIG5vdCBmZXRjaCBmaWxlcyBkdXJpbmcgYnVpbGQgeWV0Lg==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?aWNlc3Rvcm0tZ2l0IC0gU3BlY2lmeSBQS0dOQU1FLCBzb3J0IFBZVEhPTl9WRVI=?= =?UTF-8?B?U0lPTlNfQUNDRVBURUQgYnkgaGlnaGVzdCB2ZXJzaW9uIGZpcnN0LCByZW1vdmU=?= =?UTF-8?B?IGxhbmcvcHl0aG9uMzQgYnVpbGRsaW5rLg==?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?aWNlc3Rvcm0tZ2l0IC0gdXBkYXRlIGRpc3RpbmZv?=
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?YXJhY2huZS1wbnItZ2l0IC0gcmVtb3ZlIHJlZHVuZGFudCBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?=uTox-git: =?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGFuIG91dGRhdGVkIHBhdGNo?=
02/17/2017
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=sqlmap: =?UTF-8?B?ZGVsZXRlIGEgVE9ETyBlbnRyeSAodGVzdGVkIGl0LCBzZWVtcyB3b3JraW5nISk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=sqlmap: =?UTF-8?B?bmVlZHMgcHktc3FsaXRlMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=sqlmap: =?UTF-8?B?ZGVsZXRlIFRPRE8gKHNjcmlwdHMgaW4gZXh0cmFzIHNlZW1zIHJlYWxseSBleHQ=?= =?UTF-8?B?cmFzKQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=rspamd: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDEuNC4z?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?=chromium: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDU2LjAuMjkyNC44Nw==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?=chromium-new: =?UTF-8?B?Y2hhbmdlIGZ1bGxwYXRoIGluIHBhdGNo?=
02/18/2017
=?UTF-8?B?Y295cHU=?=chromium: =?UTF-8?B?cmVwbGFjZSBiYXNoIGludGVycHJldGVy?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?=Makefile: =?UTF-8?B?LWNocm9taXVtLW5ldyAtY2hyb21pdW0tYnJvd3Nlcg==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?ZGVsZXRlIGNocm9taXVtLWJyb3dzZXIgYW5kIGNocm9taXVt?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=rspamd14: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlLCB1c2VkIGZvciB1cGRhdGluZyBtYWlsL3JzcGFtZA==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?bW92ZSBjaHJvbWl1bS1uZXcgdG8gY2hyb21pdW0=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?=sil: =?UTF-8?B?Zml4IGhvbWVwYWdl?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gQS4gS29sbGFzY2g=?=rustc: =?UTF-8?B?Y2xlYW4gdXAgTWFrZWZpbGUgYSBiaXQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=radare2-git: =?UTF-8?B?U3luYyBQTElTVCB3aXRoIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?U3dpdGNoIHRvIGdpdCBmcmFtZXdvcmsgYW5kIHVwZGF0ZSBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=radare2-git: =?UTF-8?B?Rml4IFBMSVNUIGFnYWlu?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?SW5pdGlhbCBOZXRCU0QgcG9ydA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?Q2xvbmUgRnJlZUJTRCBzcGVjaWZpYyBwbGF0Zm9ybSBjb2RlIHRvIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?QWRkIHNvbWUgZ2x1ZSBmb3IgTmV0QlNEIHBsYXRmb3JtIGNvZGU=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?SW5jbHVkZSBQbGF0Zm9ybUNvbW1vbiBpbiBOZXRCU0QgKGNvcGllZCBmcm9tIEw=?= =?UTF-8?B?aW51eCk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?QWRkIG1vcmUgZmlsZXMgZnJvbSBMaW51eCBpbiBuZXRic2Qv?=
02/19/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?QWRkIHN0dWIgZm9yIG9zL3VuaXgvbmV0YnNk?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?QXR0YWNoIERlYnVnZ2VyIHRvIGxpbmtlciBvbiBOZXRCU0QgKHBhcnRpYWxseSk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?QXR0YWNoIG9zL3VuaXgvbmV0YnNkIGluIENNYWtl?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?=qt5-qtbase58: =?UTF-8?B?YnVpbGQgb24gbGludXgu?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHF0NS1xdGJhc2U1NzogNS43LnggaXMgbm8gbG9uZ2VyIGFuIGludGU=?= =?UTF-8?B?cmVzdGluZyBicmFuY2gu?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHF0NS1xdGJhc2U1Nw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?QWRkIG1vcmUgUV9PU19ORVRCU0Q=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?QWRkIHF0IDUuOC4wIHBhY2thZ2Vz?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?QWRkIHF0IDUuOC4wIHBhY2thZ2VzIHRvIE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?RGVidWdnZXJDb3JlIGluaXRpYWwgcG9ydCB0byBOZXRCU0Q=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=edb-debugger-git: =?UTF-8?B?UG9ydGluZyB0byBOZXRCU0QgaW4gcHJvZ3Jlc3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=coverity-analysis-bin: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDguNy4w?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=oysttyer: =?UTF-8?B?VXBncmFkZSB0byAyLjguMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=py-typing: =?UTF-8?B?ZGVsZXRlLCBub3cgYXZhaWxhYmxlIGluIHBrZ3NyYyBhcyBkZXZlbC9weS10eXA=?= =?UTF-8?B?aW5n?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=samba: =?UTF-8?B?cmVtb3Zl?=
02/20/2017
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=doxygen-depend: =?UTF-8?B?Zml4IFBLR05BTUUgdG8gbWF0Y2ggZGlyZWN0b3J5IG5hbWUu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=tidy: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlLCBwa2dzcmMgdmVyc2lvbiBpcyBuZXdlci4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=doxygen-depend: =?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHRpZHk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=edbrowse: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9lZGJyb3dzZSB0byBlZGJyb3dzZS0zLjYuMg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Kjogc3dpdGNoIHB5LWRhdGV1dGlscyB0byBwbGFpbiBkZXBlbmRz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?=bowtie2: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IG5ldyBwYXRjaCBmcm9tIEZyZWVCU0Q=?=
02/21/2017
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?=uzbl-git: =?UTF-8?B?QWRkIHB5LXdoZWVsIGJ1aWxkIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?=uzbl-git: =?UTF-8?B?UG9ydCBhdXRoLnB5IHRvIFB5dGhvbiAz?=
02/22/2017
=?UTF-8?B?U2V2YW4gSmFuaXlhbg==?==?UTF-8?B?c2hhZG93IC0gbm90ZSBDVkUtMjAxNi02MjUy?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBqcy1HYWxsZXJ5LTIuMjUuMCwgcHkteHByYS0xLjAuMywgc3luY3RoaW5nLWk=?= =?UTF-8?B?bm90aWZ5LTAuOC41Lg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=syncthing-inotify: =?UTF-8?B?YWRkIFNIQTUxMiB0byBkaXN0aW5mbw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=debootstrap: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDEuMC44OA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-xpra: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIDEuMC4z?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=py-smmap2: =?UTF-8?B?bmV3IHBhY2thZ2UsIHF1aXRlIHNpbWlsYXIgdG8gcHktc21tYXA=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=Makefile: =?UTF-8?B?KyBweS1zbW1hcDI=?=
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?=uzbl-git: =?UTF-8?B?U3dpdGNoIHRvIHdoZWVsIGZvcm1hdA==?=
02/23/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIHJldi4gMjk1OTIyIGFuZCBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHI=?= =?UTF-8?B?ZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=clang-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIHJldi4gMjk1OTIyIGFuZCBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHI=?= =?UTF-8?B?ZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?SGFuZGxlIGRlYnVnIHJlZ2lzdGVycyBpbiBOZXRCU0QgeDg2XzY0IHVzZXJkYXQ=?= =?UTF-8?B?YQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?UmVnbmVyYXRlIFJlZ2lzdGVyQ29udGV4dE5ldEJTRCBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?U3VwcG9ydCBhY2NlcHQ0KDIpIG9uIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBncmFkZSB0byBzdm4gci4gMjk1OTIy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=proselint: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9wcm9zZWxpbnQgdG8gcHJvc2VsaW50LTAuOC4w?=
02/24/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?VXBncmFkZSB1c2VyZGF0YSBwYXRjaCB3aXRoIHVwc3RyZWFtIHJldmlldw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBsb2NhbCBwYXRjaGVzIC0gbWVyZ2VkIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?QWRkIGx1diwgdGhlIEx1YSBiaW5kaW5ncyB0byBsaWJ1di4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?TmV3IHBhY2thZ2UgZm9yIHhvcmd4cmRwLg==?=
02/25/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?Tm90ZSBGX0dFVFBBVEggcmVxdWlyZW1lbnQgKG9yIGVxdWl2YWxlbnQp?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?SGFuZGxlIHRocmVhZCBpZCBvbiBOZXRCU0QgaW4gdGVzdHM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJlYW1weS0wLjQuMiBhcyB3aXAvcHktYmVhbXB5Lg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-beampy: =?UTF-8?B?SW1wcm92ZSBQS0dOQU1FLCBkZXBlbmQgb24gcHktYmVhdXRpZnVsc291cDQ=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGR2aXN2Z20tMi4xLjMgYXMgd2lwL2R2aXN2Z20u?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-bruce: =?UTF-8?B?VXNlIGZ1bmN0aW9uYWwgVVJMIHdpdGggc291cmNlcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-beampy: =?UTF-8?B?RGVwZW5kIG9uIHB5LVBpbGxvdw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=dvisvgm: =?UTF-8?B?RGVwZW5kIG9uIHBrZy1jb25maWcsIGtwYXRoc2VhLCBmcmVldHlwZTIsIHBvdHI=?= =?UTF-8?B?YWNlLCB4bWx0bw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHBvbHljbGlwcGluZy02LjQgYXMgd2lwL3BvbHljbGlwcGluZy4=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=polyclipping: =?UTF-8?B?QWRkIGJ1aWxkbGluazMubWs=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=dvisvgm: =?UTF-8?B?c2hlbGwgcG9ydGFiaWxpdHkgbml0?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=polyclipping: =?UTF-8?B?VXNlIG1hY3JvIGZvciBNQVNURVJfU0lURVM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=pdf2svg: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDAuMi4zIGFuZCBzd2l0Y2ggdG8gR2l0SHVi?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=pdf2svg: =?UTF-8?B?cGtnbGludA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-beampy: =?UTF-8?B?RGVwZW5kIG9uIGR2aXN2Z20sIHBkZmphbSwgaW5rc2NhcGU=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=pdf2svg: =?UTF-8?B?SW1wcm92ZSBIT01FUEFHRQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=pdf2svg: =?UTF-8?B?UmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCB0byBjb252ZXJ0ZXJzLw==?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYmV2aHRwIDEuMi4xMSByZXF1aXJlZCBieSBzZWFmaWxlLXNlcnY=?= =?UTF-8?B?ZXIu?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?VXBncmFkZSBNb3NxdWl0dG8gdG8gMS40LjEx?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?Rmlyc3Qgc3RlcCB0byB1cGRhdGUgc2VhZmlsZSBjb21wb25lbnRzLiBSZW1vdmU=?= =?UTF-8?B?IHNlYWZpbGUgcHJlZml4IGZyb20gcGFja2FnZSBsaWJzZWFycGMgYW5kIGNjbmU=?= =?UTF-8?B?dC4=?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?U2VhZmlsZSByZWxhdGVkIGNoYW5nZXM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=dvisvgm: =?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGNvbW1lbnRlZCBkZXBlbmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-beampy: =?UTF-8?B?UmVxdWlyZSB0ZXgtbGF0ZXgtYmluIGFuZCBmZm1wZWcz?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-beampy: =?UTF-8?B?Rml4IHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-beampy: =?UTF-8?B?U3dpdGNoIHRvIFNVQlNUIGZyYW1ld29yaw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IG5ldGRhdGEtMS41LjAgYXMgd2lwL25ldGRhdGEtZ2l0Lg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=netdata-git: =?UTF-8?B?SW5pdGlhbCBpZmRlZnMgZm9yIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?=intel-vaapi-driver: =?UTF-8?B?SW1wb3J0IGludGVsLXZhYXBpLWRyaXZlci0xLjcuMyBhcyB3aXAvaW50ZWwtdmE=?= =?UTF-8?B?YXBpLWRyaXZlcg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5MjctbGFuZHNsaWRlLTEuMS4zIGFzIHdpcC9weS1sYW5kc2xpZGU=?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=py-landslide: =?UTF-8?B?UmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCB0byB3d3cv?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=netdata-git: =?UTF-8?B?dXNlcyB6bGliLCBub3QgbGliemlw?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?QWRkaW5nIGNvbmZsaWN0IHJ1bGUgZm9yIHNlYWZpbGUtY2xpZW50IGFuZCBzZWE=?= =?UTF-8?B?ZmlsZS1zZXJ2ZXI=?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHVubmVjZXNzYXJ5IHBhdGNoZXMu?=
=?UTF-8?B?RGFuaWVsIE9lbHNjaGxlZ2Vs?==?UTF-8?B?U3dpdGNoIHRvIE9wZW5hbC1zb2Z0Lg==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?QWRkIGEgYnVpbGRsaW5rMyBmb3Igd2lwL2x1dg==?=
02/26/2017
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?=ags: =?UTF-8?B?dXBkYXRlIHRvIGFncy0zLjQuMC4xNQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?=TODO: =?UTF-8?B?KyBzZGxwb3AtMS4xNy4=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?=lugaru: =?UTF-8?B?QWRkIGEgcGF0Y2ggdG8gI2luY2x1ZGUgPHVuaXN0ZC5oPi4=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?=lugaru: =?UTF-8?B?Rml4IHBhdGNoZXMvKiBDVlMgaWRlbnRzLg==?=
02/27/2017
=?UTF-8?B?bWF5YQ==?==?UTF-8?B?Zml4IGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1OMTAp?==?UTF-8?B?KGVtYWNzLWdpdCkgQWRkIGxpc3AvZW1hY3MtbGlzcC9jbC1wcmludC5lbCogb24=?= =?UTF-8?B?dG8gUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBtZXJnZWQgcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=llvm-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIHIuIDI5NjM2MCBhbmQgc3luYyBQTElTVA==?=
02/28/2017
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIHJldi4gMjk2MzYwIGFuZCBzeW5jIHBhdGNoZXM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=clang-netbsd: =?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIHJldi4gMjk2MzYwIGFuZCBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHI=?= =?UTF-8?B?ZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?VGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIG9mIGNhdGNoaW5nIHVwIGFmdGVyIHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?=lldb-netbsd: =?UTF-8?B?Rml4IGJ1aWxkIG9uIE5ldEJTRA==?=
=?UTF-8?B?TWF0ZXVzeiBQb3N6d2E=?=uzbl-git: =?UTF-8?B?RHJvcCBhIHBhdGNoIGFwcGxpZWQgdXBzdHJlYW0=?=