pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Hej“X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname - blade.dedicated.com.tr
X-AntiAbuse: Original Domain - netbsd.org
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain - sircekvalf.com.tr
X-Get-Message-Sender-Via: blade.dedicated.com.tr: authenticated_id: satis%sircekvalf.com.tr@localhost
X-Authenticated-Sender: blade.dedicated.com.tr: satis%sircekvalf.com.tr@localhost
X-Source: X-Source-Args: X-Source-Dir: ”--
Hej

Jag är advokat från Storbritannien.

En kund av mig som dog av Covid-19 utan en överlevande familjemedlem.

Jag vill nominera dig som hans arvtagare eftersom du har samma efternamn.

Svara mig, så jag kommer att ge dig en detaljerad förklaring.

Vänliga hälsningar,
Justin Higgins


Home | Main Index | Thread Index | Old Index