pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

IntresseJag skulle föreslå relationer som är av gemensamt intresse. Det är en
överföring av en stor summa pengar.
Jag skriver till dig eftersom du har rekommenderat till mig som någon som
skulle kunna vara lämpliga för mitt projekt.
Vänligen kontakta mig på min personliga e-postadress; ett snabbt svar,
skulle jag verkligen uppskatta.

Med vänliga hälsningar
Peter Wong

Home | Main Index | Thread Index | Old Index