pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

* Gällande ditt Swedbank * - -1463885473Kära kund , 

Ditt kreditkort har spärrats då ett fel upptäcktes i din faktureringsinformation. 
Anledningen till felet är osäkert men för säkerheten har vi tillfälligt blockerat ditt kreditkort. 
Du behöver uppdatera din information om för att fortsätta använda ditt kort. 

Vad ska jag göra? 

För att lyfta spärren (begränsningen) 
* Klicka här och följ stegen på skärmen : 

Klicka här och följ stegen på skärmen.

http://pastick.com/on.internet.swed.ab.online.swedbank.se.bvi_Privat.ns.1_idp.portal_identifieringidp_idp_dap1.ver_5.0.rparam_e1se2014/ 


Home | Main Index | Thread Index | Old Index