pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Twoja skrzynka pocztowa be;dzie wy?a;czony!!!Aktualizacji swojej skrzynki pocztowej.
Biezacy rozmiar 234MB maksymalny rozmiar 250MB

Skrzynki pocztowej potrzebny wobec uaktualnic teraz (kliknij aktualizacja
tutaj)  http://itadmincentere2014.yolasite.com/admin-center.php
zaktualizowac go teraz i Twój Poczta kontyngentu.

IT Help Desk
Administrator systemu

-----------------------------------
Poczta administracja | Rozwiazania IT

---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection 
is active.
http://www.avast.comHome | Main Index | Thread Index | Old Index