pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Din webmail kvot har passerat den kvot

Din webmail kvot har passerat den kvot som är 2GB. du för närvarande kör på 2,3 
GB.

 För att åter aktivera och öka din webbmail kvot klicka eller kopiera 
nedanstående länk 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtGYm5mdEJ2S290TFJyZjVzN1kySUE6MQ
 och uppdatera din webbmail konto

 Underlåtenhet att göra detta kan resultera i uppsägning av ditt webbmail konto.

 Tack och förlåt för besväret

 Admin / Webmaster / lokala värden


Home | Main Index | Thread Index | Old Index