pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

[no subject]-- 
Kära abonnenter.

Detta meddelande är från den e Administrator IT-service för alla
vår e-postkonto. subscribers.You är att förse oss med nedanstående
information för att verifiera ditt konto på grund av spam och att uppgradera 
det nya
2011 spam version.

Meddelande: Ditt e-postkonto kommer att ha upphört att gälla efter en vecka, om 
du gör
inte förlänga eller uppdatera ditt konto. Var snäll och samarbeta med oss så 
att vi
kan ge dig bättre, kontakta administratören !!****

Användarnamn:
Lösenord:
Bekräfta ditt lösenord:
Alternativ E-post:

Tack.
E-post Administrator
Varning Kod: ID67565434Home | Main Index | Thread Index | Old Index