NetBSD-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

install/53871: Incorrect translation of installation messages in the Polish version>Number:     53871
>Category:    install
>Synopsis:    Incorrect translation of installation messages in the Polish version
>Confidential:  no
>Severity:    non-critical
>Priority:    low
>Responsible:  install-manager
>State:     open
>Class:     sw-bug
>Submitter-Id:  net
>Arrival-Date:  Tue Jan 15 13:50:00 +0000 2019
>Originator:   Guest01
>Release:    NetBSD/amd64 8.0
>Organization:
-
>Environment:
NetBSD 8.0 NetBSD 8.0 (GENERIC) #0: Tue Jul 17 14:59:51 UTC 2018 mkrepro%mkrepro.NetBSD.org@localhost:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC amd64
>Description:
Incorrect translation:
This menu-driven tool is designed to help you install NetBSD to a hard disk or upgrade an existing NetBSD system, with minimum of work. In the folowing menus type the reference letter (a, b, c, ...) to select an item or type CTRL+N/CTRL+P to select the next/previous item.
The arrow keys and Page-up/Page-down may also work.
Activate the current selection from the menu by typing the enter key.

Thank you for using NetBSD!


>How-To-Repeat:
Begin the installation by selecting:
e: Komunikaty instalacyjne w jezyku polskim
p: Polish

You will see a screen with a description:
Witaj w sysinst, systemie instalacyjnym NetBSD-8.0. To, oparte na menu, narzezie zostalo stworzone aby pomoc ci zasinalowac NetBSD na twardym dysku, lub zaktualizowac istniejacy system NetBS, zuzywajac minimum czasu. W ponizszym menu mozesz zmienic ustawienia poprzez naciskanie klawiszy (a, b, c, ...). Klawisze strzalek takze moga dzialac. Aktywujesz ustawienie przez nacisniecie ENTER.

Dziekujemy za uzywanie NetBSD!

>Fix:
Replace:
Witaj w sysinst, systemie instalacyjnym NetBSD-8.0. To, oparte na menu, narzezie zostalo stworzone aby pomoc ci zasinalowac NetBSD na twardym dysku, lub zaktualizowac istniejacy system NetBS, zuzywajac minimum czasu. W ponizszym menu mozesz zmienic ustawienia poprzez naciskanie klawiszy (a, b, c, ...). Klawisze strzalek takze moga dzialac. Aktywujesz ustawienie przez nacisniecie ENTER.

Dziekujemy za uzywanie NetBSD!


with:
To oparte na menu narzedzie (sysinst) zostalo zaprojektowane w celu ulatwienia instalacji NetBSD na dysku twardym lub uaktualnienia istniejacego systemu NetBSD przy minimalnym nakladzie pracy. W ponizszych menu wpisz litere (a, b, c, ...), aby wybrac pozycje, lub nacisnij CTRL+N/CTRL+P, aby wybrac nastepna/poprzednia pozycje.
Klawisze ze strzalkami i Page-up/Page-down moga takze dzialac.
Aktywuj biezacy wybor z menu, naciskajac klawisz Enter.

Dziekujemy za korzystanie z NetBSD!Home | Main Index | Thread Index | Old Index