NetBSD-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Re: install/53857: Column with fields is too close to labels on one screen in the installation with Polish subtitlesThe following reply was made to PR install/53857; it has been noted by GNATS.

From: Kamil Rytarowski <n54%gmx.com@localhost>
To: gnats-bugs%NetBSD.org@localhost
Cc: 
Subject: Re: install/53857: Column with fields is too close to labels on one
 screen in the installation with Polish subtitles
Date: Thu, 10 Jan 2019 20:35:47 +0100

 On 10.01.2019 20:00, Martin Husemann wrote:
 > The following reply was made to PR install/53857; it has been noted by GNATS.
 > 
 > From: Martin Husemann <martin%duskware.de@localhost>
 > To: gnats-bugs%NetBSD.org@localhost
 > Cc: 
 > Subject: Re: install/53857: Column with fields is too close to labels on one
 > screen in the installation with Polish subtitles
 > Date: Thu, 10 Jan 2019 19:58:46 +0100
 > 
 > Should be fixed now, the screens look like:
 > 
 > 
 >  Skonfiguruj dodatkowe elementy w razie potrzeby.
 > 
 > 
 >  a: Skonfiguruj siec                  skonfiguruj
 >  b: Strefa czasowa                   UTC
 >  c: Powloka root'a                   /bin/sh
 >  d: Zmien haslo root'a                 ***PUSTE***
 >  e: Wlacz instalacje pakietow binarnych        zainstalowac
 zainstaluj
 > >f: Pobierz i rozpakuj pkgsrc             zainstalowac
 zainstaluj
 >  g: Wlacz sshd                     NIE
 >  h: Wlacz ntpd                     NIE
 >  i: uruchom ntpdate podczas startu systemu       NIE
 >  j: Wlacz mdnsd                    NIE
 >  k: Enable xdm                     NIE
 Wlacz xdm
 >  l: Enable cgd                     TAK
 Wlacz cgd
 >  m: Enable lvm                     NIE
 Wlacz lvm
 >  n: Enable raidframe                  TAK
 Wlacz raidframe
 >  o: Add a user
 Dodaj uzytkownika
 >  x: Konfiguracja zakonczona
 Zakoncz konfiguracje
 > 
 > 
 > and:
 > 
 > 
 >  Instalacja pkgsrc wymaga rozpakowania archiwum pobranego z sieci. Ponizej
 >  wyszczegolniono protokol, hosta, katalog, nazwe uzytkownika oraz haslo, ktore
 >  beda wykorzystane do nawiazania polaczenia. Haslo nie jest wymagane gdy
 >  nazwa uzytkownika to "ftp".              
 >  
 > >a: Host                cdn.NetBSD.org
 >  b: katalog pkgsrc           pub/pkgsrc/stable
 Probably 'Katalog pkgsrc',
 >  c: Uzytkownik             ftp
 >  d: Haslo
 >  e: Proxy
 >  f: Transfer Katalog          /usr/INSTALL
 Katalog z plikami pobranymi
 >  g: Usun po zakonczeniu instalacji   Nie
 >  h: Download via            http
 Sposob pobrania
 >  i: Zakoncz bez zainstalowania pkgsrc
 >  x: Pobierz i rozpakuj pkgsrc
 > 
 > 
 > now in -current.
 > 
 > Martin
 > 
 > 
 


Home | Main Index | Thread Index | Old Index