NetBSD-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Re: install/53857: Column with fields is too close to labels on one screen in the installation with Polish subtitlesThe following reply was made to PR install/53857; it has been noted by GNATS.

From: Martin Husemann <martin%duskware.de@localhost>
To: gnats-bugs%NetBSD.org@localhost
Cc: 
Subject: Re: install/53857: Column with fields is too close to labels on one
 screen in the installation with Polish subtitles
Date: Thu, 10 Jan 2019 19:58:46 +0100

 Should be fixed now, the screens look like:
 
 
 Skonfiguruj dodatkowe elementy w razie potrzeby.
 
 
 a: Skonfiguruj siec                  skonfiguruj
 b: Strefa czasowa                   UTC
 c: Powloka root'a                   /bin/sh
 d: Zmien haslo root'a                 ***PUSTE***
 e: Wlacz instalacje pakietow binarnych        zainstalowac
 >f: Pobierz i rozpakuj pkgsrc             zainstalowac
 g: Wlacz sshd                     NIE
 h: Wlacz ntpd                     NIE
 i: uruchom ntpdate podczas startu systemu       NIE
 j: Wlacz mdnsd                    NIE
 k: Enable xdm                     NIE
 l: Enable cgd                     TAK
 m: Enable lvm                     NIE
 n: Enable raidframe                  TAK
 o: Add a user
 x: Konfiguracja zakonczona
 
 
 and:
 
 
 Instalacja pkgsrc wymaga rozpakowania archiwum pobranego z sieci. Ponizej
 wyszczegolniono protokol, hosta, katalog, nazwe uzytkownika oraz haslo, ktore
 beda wykorzystane do nawiazania polaczenia. Haslo nie jest wymagane gdy
 nazwa uzytkownika to "ftp".              
 
 >a: Host                cdn.NetBSD.org
 b: katalog pkgsrc           pub/pkgsrc/stable
 c: Uzytkownik             ftp
 d: Haslo
 e: Proxy
 f: Transfer Katalog          /usr/INSTALL
 g: Usun po zakonczeniu instalacji   Nie
 h: Download via            http
 i: Zakoncz bez zainstalowania pkgsrc
 x: Pobierz i rozpakuj pkgsrc
 
 
 now in -current.
 
 Martin
 


Home | Main Index | Thread Index | Old Index