tech-userlevel archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Propozycja finansowaSzanowni Państwo, W związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), chciałbym uzyskać Pana/Pani zgodę na przesłanie informacji dotyczącej oferty finansowej Deutsche Bank PBC S.A. a w szczególności zapytania o db kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o dochodach, do kwoty 130.000 zł. Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przesłanie informacji o ofercie db kredytu gotówkowego - uprzejmie proszę o e-mail zwrotny.

Marceli Matczak
515-227-299
Doradca Klienta db kredyt _________________________ PBS Polska Sp. z o.o. - Autoryzowana Agencja Sprzedaży Produktów Bankowych db kredyt Ul. Grochowska 278 lok. 403, 03-841 Warszawa Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000097844, NIP 952-18-82-763 Kapitał zakładowy 50.000 PLNHome | Main Index | Thread Index | Old Index