Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@NetBSD.org>
List: tech-pkg
Date: 05/12/2007 07:17:16
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
? pkgsrc/net/wget/work
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/distinfo
P pkgsrc/devel/popt/Makefile
P pkgsrc/devel/popt/PLIST
U pkgsrc/devel/popt/distinfo
P pkgsrc/devel/popt/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/popt/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/popt/patches/patch-ad
cvs update: pkgsrc/devel/popt/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/popt/patches/patch-af is no longer in the repository
P pkgsrc/doc/CHANGES-2007
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/files/fixes.xml
P pkgsrc/mail/Makefile
P pkgsrc/mail/roundcube/Makefile
P pkgsrc/mail/roundcube/PLIST
U pkgsrc/mail/roundcube/distinfo
P pkgsrc/mail/roundcube/options.mk
U pkgsrc/mail/roundcube/patches/patch-aa
U pkgsrc/mail/roundcube/patches/patch-ab
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile-thunderbird.common
P pkgsrc/mail/thunderbird/PLIST
P pkgsrc/mail/thunderbird/distinfo
P pkgsrc/mail/thunderbird/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/mail/thunderbird/patches/patch-at is no longer in the repository
P pkgsrc/mail/thunderbird-gtk1/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird-gtk1/PLIST
U pkgsrc/mail/thunderbird15/DESCR
U pkgsrc/mail/thunderbird15/Makefile
U pkgsrc/mail/thunderbird15/Makefile-thunderbird.common
U pkgsrc/mail/thunderbird15/PLIST
U pkgsrc/mail/thunderbird15/distinfo
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-aa
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ab
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ac
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ad
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ae
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-af
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ag
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ah
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ai
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-aj
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ak
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-al
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-an
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ao
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ap
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-aq
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ar
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-as
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-at
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-aw
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ax
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ba
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bb
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bm
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bo
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bq
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-br
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bs
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bu
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bv
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bx
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-by
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-bz
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ca
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-cb
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-da
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-db
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dc
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-de
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-df
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dg
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dh
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dj
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dk
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dl
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dm
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-do
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-ds
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dt
U pkgsrc/mail/thunderbird15/patches/patch-dw
U pkgsrc/mail/thunderbird15-gtk1/DESCR
U pkgsrc/mail/thunderbird15-gtk1/Makefile
U pkgsrc/mail/thunderbird15-gtk1/PLIST
P pkgsrc/mk/apache.mk
P pkgsrc/net/coda/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace/files/pkg_rolling-replace.8
P pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace/files/pkg_rolling-replace.sh
P pkgsrc/sysutils/wbm-apache/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-apache/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-apache/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-inetd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-postgresql/PLIST
P pkgsrc/sysutils/webmin/wbm.mk
P pkgsrc/wm/dwm/Makefile
P pkgsrc/wm/dwm/distinfo
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/distinfo
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/xview-clients/distinfo
P pkgsrc/x11/xview-clients/patches/patch-di
U pkgsrc/x11/xview-clients/patches/patch-dn
U pkgsrc/x11/xview-clients/patches/patch-do
U pkgsrc/x11/xview-clients/patches/patch-dp
U pkgsrc/x11/xview-clients/patches/patch-dq
P pkgsrc/x11/xview-lib/distinfo
P pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-at
P pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-cv
P pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-cz
P pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-de
P pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-dj
P pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-dk
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fb
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fc
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fd
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fe
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-ff
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fg
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fh
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fi
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fj
U pkgsrc/x11/xview-lib/patches/patch-fk


Killing core files:


Updating tar files:
pkgsrc: collecting for .gz ... replacing... collecting for .bz2 ... replacing... done

Updating pkgsrc-2007Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2007Q1):
cvs update: warning: cannot open /cvsroot/CVSROOT/val-tags read/write: Permission denied


Updating pkgsrc pkgsrc-2007Q1 tar files:
pkgsrc: collecting for .gz ... replacing... collecting for .bz2 ... replacing... done