Subject: Virus funnet i sendt melding "Re: Here"
To: None <port-i386@netbsd.org>
From: System Anti-Virus Administrator <virusadmin@newmedia.no>
List: port-i386
Date: 03/10/2004 19:22:35
Informasjon fra Whitebird New Media - http://www.newmedia.no

Viktig: port-i386@netbsd.org.


Et Virus ble funnet i en e-post med din avsender addresse.
E-post skanneren avbrøt og stoppet hele meldingen før den nådde mottager.

Det er rapportert at Virus er av typen:

 virus WORM_NETSKY.D


Vær vennlig å sjekk/oppdatere dine virus verktøy eller kontakt ditt IT personell så snart som mulig,
for å forsikre deg om at eventuelle virus blir sporet opp og fjernet på din maskin.


E-posten som ble sendt hadde følgende adresser:
 
MAIL FROM: port-i386@netbsd.org
RCPT TO:  post@thewhitebird.com 
 
... og med følgende meldingshode:

From:  port-i386@netbsd.org
To:   post@thewhitebird.com
Subject: Re: Here
Date:  Wed, 10 Mar 2004 21:24:28 +0100


Den orginale meldingen er tatt vare på i:
 
 mailscan1:/var/spool/qmailscan/quarantine
 
hvor System Anti-Virus Administrator videre kan diagnostisere den.
 
E-post skanneren rapporterte følgende når meldingen ble skannet:
 
--- 

---iscan results ---
Virus Scanner v3.1, VSAPI v5.420-0629
Trend Micro Inc. 1996,1997
	Pattern version 811
	Pattern number 50051
Configuration: -a -r -nl -c1 -c2 -u -s
Directory /var/spool/qmailscan/mailscan110789465393148084
	/var/spool/qmailscan/mailscan110789465393148084/1078946554.8129-0.mailscan1
	/var/spool/qmailscan/mailscan110789465393148084/yours.pif
*** Found virus WORM_NETSKY.D in file /var/spool/qmailscan/mailscan110789465393148084/yours.pif
	/var/spool/qmailscan/working/new/mailscan110789465393148084
		check compressed file:yours.pif
		decompress ok:yours.pif
*** Found virus WORM_NETSKY.D in file /var/spool/qmailscan/working/new/mailscan110789465393148084
***	 1 yours.pif in /var/spool/qmailscan/working/new/mailscan110789465393148084(type Mime Base 64)

==============================
Directory:
	Searched : 1
File:
	Searched : 3
	  Scan : 3
	Infected : 2
	Infected : 2(Include files been compressed)
Time:
	Start : 3/10/04 20:22:35
	 Stop : 3/10/04 20:22:35
	 Used : 00:00

---