Subject: Informacia dla biznesu ppmhfedk
To: , <porsza@interia.pl>
From: PROGRAM <Aloys.Lopez@msa.hinet.net>
List: port-alpha
Date: 10/02/2006 15:39:15
Ważna informacia dla biznesu http://www.seminar.pl.ua/polska.html
vlmngip