Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily CVS update outputUpdating src tree:
P src/bin/csh/csh.c
P src/bin/csh/set.c
P src/common/lib/libc/gen/radixtree.c
P src/distrib/miniroot/install.sub
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/archive.h
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/archive_private.h
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/archive_util.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/archive_write_disk_posix.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/test/test_write_disk_secure.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/test/test_write_disk_secure744.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/libarchive/test/test_write_disk_secure746.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/tar/bsdtar.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/tar/test/test_option_U_upper.c
P src/external/bsd/libarchive/dist/tar/test/test_symlink_dir.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/admin/check.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/admin/main.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/create/pl.c
P src/external/bsd/pkg_install/lib/config.h
P src/share/man/man9/callout.9
P src/share/mk/bsd.own.mk
P src/sys/arch/aarch64/aarch64/cpu.c
P src/sys/arch/aarch64/aarch64/cpufunc.c
P src/sys/arch/aarch64/aarch64/locore.S
P src/sys/arch/aarch64/include/cpu.h
P src/sys/arch/aarch64/include/cpufunc.h
P src/sys/arch/amd64/include/proc.h
P src/sys/arch/arm/fdt/cpu_fdt.c
P src/sys/arch/arm/include/arm32/pmap.h
P src/sys/arch/arm/sunxi/sun8i_crypto.c
P src/sys/arch/arm/sunxi/sunxi_twi.c
P src/sys/arch/emips/emips/locore_machdep.S
P src/sys/arch/emips/emips/machdep.c
P src/sys/arch/evbarm/conf/GENERIC64
P src/sys/arch/i386/include/proc.h
P src/sys/arch/sparc/sparc/locore.s
P src/sys/arch/x68k/stand/boot_ufs/version
P src/sys/arch/x68k/stand/boot_ustar/version
P src/sys/arch/x86/include/pmap.h
P src/sys/arch/x86/include/pmap_pv.h
P src/sys/arch/x86/x86/pmap.c
P src/sys/arch/x86/x86/vm_machdep.c
P src/sys/arch/x86/x86/x86_tlb.c
P src/sys/arch/zaurus/conf/Makefile.zaurus.inc
P src/sys/compat/linux/arch/amd64/linux_exec_machdep.c
P src/sys/compat/linux/common/linux_exec_elf32.c
P src/sys/dev/acpi/acpi_pci_link.c
P src/sys/dev/i2c/files.i2c
P src/sys/dev/i2c/gttwsi_core.c
P src/sys/dev/i2c/gttwsireg.h
P src/sys/dev/i2c/gttwsivar.h
P src/sys/dev/marvell/gttwsi.c
P src/sys/dev/pci/if_rge.c
P src/sys/dev/pci/if_rgereg.h
P src/sys/kern/exec_elf.c
P src/sys/kern/exec_subr.c
P src/sys/kern/kern_exec.c
P src/sys/kern/kern_lwp.c
P src/sys/kern/kern_runq.c
P src/sys/kern/kern_rwlock.c
P src/sys/kern/kern_sleepq.c
P src/sys/kern/subr_cpu.c
P src/sys/kern/vfs_vnode.c
P src/sys/kern/vfs_vnops.c
P src/sys/sys/cpu_data.h
P src/sys/sys/exec.h
P src/sys/sys/lwp.h
P src/sys/sys/param.h
P src/sys/sys/sched.h
P src/sys/sys/types.h
P src/sys/uvm/uvm_glue.c
P src/sys/uvm/uvm_map.c
P src/sys/uvm/uvm_map.h
P src/tools/pkg_install/Makefile
U src/tools/pkg_install/Makefile.inc
U src/tools/pkg_install/lib/Makefile
P src/tools/pkg_install/pkg_add/Makefile
P src/tools/pkg_install/pkg_admin/Makefile
P src/tools/pkg_install/pkg_create/Makefile
P src/tools/pkg_install/pkg_delete/Makefile
P src/tools/pkg_install/pkg_info/Makefile

Updating xsrc tree:


Killing core files:Updating release-7 src tree (netbsd-7):

Updating release-7 xsrc tree (netbsd-7):Updating release-8 src tree (netbsd-8):

Updating release-8 xsrc tree (netbsd-8):
Updating file list:
-rw-rw-r--  1 srcmastr  netbsd  34936323 Jan 13 03:11 ls-lRA.gz


Home | Main Index | Thread Index | Old Index