Subject: Re: compiling -current...
To: None <current-users@netbsd.org>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: current-users
Date: 12/05/2005 13:08:36
Wouter Schoot wrote:
> I was _this_ close to confirm the problem here, but after a cvs update 
> _after_ the crash, the file seems to have changed. Let's do it again :)

It's fixed.

mvg,

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.