Subject: Re: Todays -current doesn't build on amd64
To: David Laight <david@l8s.co.uk>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: current-users
Date: 12/01/2005 01:55:06
David Laight wrote:
>>line 3540: Malformed conditional 
>>(!empty(COPTS:M-fno-asynchronous-unwind-tables))

> stupid make wont let you test empty() on a undefined variable.
> Fixed in rev 1.9

Thanks, it builds now!

mvg,

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.