Subject: ITS regeling maaltijdvergoeding
To: , <all.ti@mailsrv.twi.tudelft.nl>
From: Frank van der Vlugt <F.R.vanderVlugt@duticai.twi.tudelft.nl>
List: tech-userlevel
Date: 09/28/2000 13:41:33
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0046_01C02951.D0B61EA0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Aan: medewerkers informatica groepen.
Onderstaande regeling is door de decaan ITS vastgesteld op 7 september =
j.l .=20
De brief waarin deze regeling vermeld is is gestuurd naar de =
afdelingssecretariaten=20
De regeling zal ook opgenomen worden in het eerste nummer van het nieuwe =
faculteitsblad dat binnenkort zal veschijnen. Het leek mij nuttig u =
hiervan langs deze weg ook op de hoogte te stellen.
Frank van der Vlugt, secretaris afdeling 2.


ITS-Regling MAALTIJDVERGOEDING BIJ "'s Avonds werken".
-     Bij overwerk van minimaal twee uur of langer waarbij deze =
periode van overwerken een substantieel gedeelte bevat dat zich n=E0 =
18.00 uur situeert, zal aan de medewerker een maaltijdvergoeding worden =
uitgekeerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt qua functie van de =
betrokken medewerker.

-     Deze vergoeding is heden bepaald op f. 17,50 en is gebaseerd =
op overwegingen zoals hiervoor [in de brief] aangegeven. Bij wijziging =
hierin zal het bedrag opnieuw worden overwogen.

-     Er is geen restrictie ten aanzien van de woonplaats van de =
medewerker die moet overwerken.

-     Uitbetaling geschiedt op de tot op heden gebruikelijke wijze. =
Hierbij moet een betalingsbewijs worden overlegd. Zonder dit bewijs, =
geen uitbetaling.

-     In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de =
decaan van de faculteit op advies van het Hoofd P&O.

-     Deze regeling gaat in per 1 september 2000.

 Aanvullende opmerking.

Deze regeling behandelt alleen de maaltijdvergoeding. Ten aanzien van =
het vergoeden van overwerk blijft de tot op heden bestaande regeling van =
kracht.

=20


------=_NextPart_000_0046_01C02951.D0B61EA0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-1" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2919.6307" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT size=3D2>Aan: medewerkers informatica groepen.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D2>Onderstaande regeling is door de decaan ITS =
vastgesteld=20
op&nbsp;7 september j.l&nbsp;. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D2>De brief waarin deze regeling vermeld is is =
gestuurd&nbsp;naar=20
de afdelingssecretariaten&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D2>De regeling zal ook opgenomen worden in het eerste =
nummer van=20
het nieuwe faculteitsblad dat binnenkort zal veschijnen. Het leek mij =
nuttig u=20
hiervan langs deze weg ook op de hoogte te stellen.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D2>Frank van der Vlugt, secretaris afdeling =
2.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=3D2><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt"><STRONG><U></U></STRONG></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=3D2><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt"><STRONG><U>ITS-Regling=20
MAALTIJDVERGOEDING BIJ &#8220;&#8217;s Avonds =
werken&#8221;.</U></STRONG></SPAN></DIV>
<P class=3DMsoBodyText=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 =
lfo1; tab-stops: list .5in"><SPAN=20
lang=3DNL>-<SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></SPAN><SPAN lang=3DNL>Bij overwerk van minimaal twee uur of =
langer waarbij=20
deze periode van overwerken een substantieel gedeelte bevat dat zich =
n=E0 18.00=20
uur situeert, zal aan de medewerker een maaltijdvergoeding worden =
uitgekeerd.=20
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt qua functie van de betrokken=20
medewerker.</SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 =
lfo1; tab-stops: list .5in"><FONT=20
size=3D2><SPAN lang=3DNL style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">-<FONT=20
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Deze vergoeding is =
heden=20
bepaald op f. 17,50 en is gebaseerd op overwegingen zoals hiervoor [in =
de brief]=20
aangegeven. Bij wijziging hierin zal het bedrag opnieuw worden=20
overwogen.<?xml:namespace prefix =3D o ns =3D=20
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =
/><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 =
lfo1; tab-stops: list .5in"><FONT=20
size=3D2><SPAN lang=3DNL style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">-<FONT=20
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Er is geen =
restrictie ten=20
aanzien van de woonplaats van de medewerker die moet=20
overwerken.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 =
lfo1; tab-stops: list .5in"><FONT=20
size=3D2><SPAN lang=3DNL style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">-<FONT=20
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Uitbetaling =
geschiedt op de=20
tot op heden gebruikelijke wijze. Hierbij moet een betalingsbewijs =
worden=20
overlegd. Zonder dit bewijs, geen =
uitbetaling.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 =
lfo1; tab-stops: list .5in"><FONT=20
size=3D2><SPAN lang=3DNL style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">-<FONT=20
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">In gevallen waarin =
deze=20
regeling niet voorziet beslist de decaan van de faculteit op advies van =
het=20
Hoofd P&amp;O.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 =
lfo1; tab-stops: list .5in"><FONT=20
size=3D2><SPAN lang=3DNL style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">-<FONT=20
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Deze regeling gaat =
in per 1=20
september 2000.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal><FONT size=3D2><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">&nbsp;</SPAN></FONT><FONT=20
size=3D2><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Aanvullende=20
opmerking.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal><FONT size=3D2><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Deze regeling =
behandelt=20
alleen de maaltijdvergoeding. Ten aanzien van het vergoeden van overwerk =
blijft=20
de tot op heden bestaande regeling van =
kracht.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal><FONT size=3D2><SPAN lang=3DNL=20
style=3D"FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P></FONT></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0046_01C02951.D0B61EA0--